Advanced

Feministisk utrikespolitik - ett medel för stärkt egenmakt och utveckling?

Pettersson Forssén, Ellen LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Sverige och Kanada är de första och enda länderna i världen vilka deklarerat en feministisk utrikespolitik. Politiken menar att ett ökat arbete för stärkt kvinnlig egenmakt är en förutsättning för att kunna nå de bredare utrikespolitiska målen om fred, säkerhet liksom ekonomisk- och hållbar utveckling. Kvinnlig egenmakt utgör därmed kärnan i det feministiska utrikespolitiska arbetet.

Syftet med denna studie har varit att studera i vilken utsträckning den feministiska utrikespolitiken kan fungera som medel för att stärka den kvinnliga egenmakten. Utrikesförvaltningens handlingsplaner för feministisk utrikespolitik 2015–2019 och Canadas feminist international assistant policy har utgjort det primära materialet för studiens analys.... (More)
Sverige och Kanada är de första och enda länderna i världen vilka deklarerat en feministisk utrikespolitik. Politiken menar att ett ökat arbete för stärkt kvinnlig egenmakt är en förutsättning för att kunna nå de bredare utrikespolitiska målen om fred, säkerhet liksom ekonomisk- och hållbar utveckling. Kvinnlig egenmakt utgör därmed kärnan i det feministiska utrikespolitiska arbetet.

Syftet med denna studie har varit att studera i vilken utsträckning den feministiska utrikespolitiken kan fungera som medel för att stärka den kvinnliga egenmakten. Utrikesförvaltningens handlingsplaner för feministisk utrikespolitik 2015–2019 och Canadas feminist international assistant policy har utgjort det primära materialet för studiens analys. Metoden bestod av Carol Bacchis policyanalys, What is the problem represented to be? Det teoretiska ramverket har baserats på Martha Nussbaums förmågemodell.

Resultatet visade att den feministiska utrikespolitiken i viss utsträckning kan verka som ett medel för att stärka den kvinnliga egenmakten. Den feministiska utrikespolitiken ansågs i relativt låg utsträckning ha reflekterat över hur den ska kunna verka för att stärka kvinnlig egenmakt genom att prioritera förmågor som främjar den individuella personens egna intressen. För att ytterligare kunna bidra till stärkt kvinnlig egenmakt var studiens slutsats att politiken vidare bör fokusera på individens egen nytta och reella möjlighet till självbestämmande. En sådan utveckling av politiken ansågs vara huvudsaklig för att nå de bredare utrikespolitiska målen. (Less)
Popular Abstract
Sweden and Canada are the first ever countries to publicly adopt a feminist foreign policy. The policies has recognized that empowerment of women is a critical mean to reach other foreign-policy objectives, including peace, security as well as economic- and sustainable global development. Women’s empowerment is therefore the core area of the feminist foreign policy work.

The aim of this thesis was to analyze to what extent the feminist foreign policy can work as a mean to promote women’s empowerment. The Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy as well as Canadas feminist international assistant policy has been the primary material for the study's analysis. The method consisted of Carol Bacchis policy analysis... (More)
Sweden and Canada are the first ever countries to publicly adopt a feminist foreign policy. The policies has recognized that empowerment of women is a critical mean to reach other foreign-policy objectives, including peace, security as well as economic- and sustainable global development. Women’s empowerment is therefore the core area of the feminist foreign policy work.

The aim of this thesis was to analyze to what extent the feminist foreign policy can work as a mean to promote women’s empowerment. The Swedish Foreign Service action plan for feminist foreign policy as well as Canadas feminist international assistant policy has been the primary material for the study's analysis. The method consisted of Carol Bacchis policy analysis What is the problem represented to be? The theoretical basis of the study was Martha Nussbaums capabilities approach.

The main result showed that feminist foreign policy to some extent work as a mean to promote women's empowerment. The analysis showed that the feminist foreign policy in some degree reflected on how it can work to promote central capabilities linked to self-determanation. In order to further contribute to women’s empowerment, the study therefore concluded that the policies should further focus on the individual's own interest and real opportunity for self-determination. The promotion of women’s empowerment was considered to be essential in order to achieve the broader foreign policy objectives. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson Forssén, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Feminist foreign policy - for women’s empowerment and global development?
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Feministisk utrikespolitik, Egenmakt, Förmågor, Jämställdhet, Utveckling, Sverige, Kanada
language
Swedish
id
8978634
date added to LUP
2019-08-16 13:39:17
date last changed
2019-08-16 13:39:17
@misc{8978634,
 abstract   = {Sverige och Kanada är de första och enda länderna i världen vilka deklarerat en feministisk utrikespolitik. Politiken menar att ett ökat arbete för stärkt kvinnlig egenmakt är en förutsättning för att kunna nå de bredare utrikespolitiska målen om fred, säkerhet liksom ekonomisk- och hållbar utveckling. Kvinnlig egenmakt utgör därmed kärnan i det feministiska utrikespolitiska arbetet. 

Syftet med denna studie har varit att studera i vilken utsträckning den feministiska utrikespolitiken kan fungera som medel för att stärka den kvinnliga egenmakten. Utrikesförvaltningens handlingsplaner för feministisk utrikespolitik 2015–2019 och Canadas feminist international assistant policy har utgjort det primära materialet för studiens analys. Metoden bestod av Carol Bacchis policyanalys, What is the problem represented to be? Det teoretiska ramverket har baserats på Martha Nussbaums förmågemodell. 

Resultatet visade att den feministiska utrikespolitiken i viss utsträckning kan verka som ett medel för att stärka den kvinnliga egenmakten. Den feministiska utrikespolitiken ansågs i relativt låg utsträckning ha reflekterat över hur den ska kunna verka för att stärka kvinnlig egenmakt genom att prioritera förmågor som främjar den individuella personens egna intressen. För att ytterligare kunna bidra till stärkt kvinnlig egenmakt var studiens slutsats att politiken vidare bör fokusera på individens egen nytta och reella möjlighet till självbestämmande. En sådan utveckling av politiken ansågs vara huvudsaklig för att nå de bredare utrikespolitiska målen.},
 author    = {Pettersson Forssén, Ellen},
 keyword   = {Feministisk utrikespolitik,Egenmakt,Förmågor,Jämställdhet,Utveckling,Sverige,Kanada},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Feministisk utrikespolitik - ett medel för stärkt egenmakt och utveckling?},
 year     = {2019},
}