Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svensk fotboll och barnkonventionen: En analys av svenska elitföreningars kompatibilitet med Barnkonventionen

Stenberg, Jesper LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar svensk fotboll i ljuset av Barnkonventionen, som träder i kraft i svensk lag 2020. Syftet är att problematisera konventionens innebörd för svensk fotboll och att därefter analysera fyra svenska elitfotbollsföreningar utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Det teoretiska avstampet tas i Barnkonventionens fyra huvudprinciper och det är utifrån dessa som föreningarna, AIK, Hammarby IF, Malmö FF och IFK Norrköping, studeras. Analysen besvarar huruvida de fyra föreningarnas verksamheter är kompatibla med Barnkonvention.
Resultatet visar att föreningarna bedrivs på ett sätt som kan vara i strid mot konventionen. Det är särskilt två aspekter som sticker ut. Den första är att föreningarna selekterar i unga åldrar utifrån... (More)
Denna uppsats behandlar svensk fotboll i ljuset av Barnkonventionen, som träder i kraft i svensk lag 2020. Syftet är att problematisera konventionens innebörd för svensk fotboll och att därefter analysera fyra svenska elitfotbollsföreningar utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Det teoretiska avstampet tas i Barnkonventionens fyra huvudprinciper och det är utifrån dessa som föreningarna, AIK, Hammarby IF, Malmö FF och IFK Norrköping, studeras. Analysen besvarar huruvida de fyra föreningarnas verksamheter är kompatibla med Barnkonvention.
Resultatet visar att föreningarna bedrivs på ett sätt som kan vara i strid mot konventionen. Det är särskilt två aspekter som sticker ut. Den första är att föreningarna selekterar i unga åldrar utifrån fotbollsmässig talang, vilket kan vara i strid med artikel 3 i Barnkonventionen som belyser att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Den andra aspekten behandlar artikel 2 i konventionen, som säger att alla barn är lika mycket värda och att alla barn har rätt att delta. Dock innebär höga kostnader hos vissa föreningar att alla inte har råd att vara med. Likaså har inte alla som kan vara med samma förutsättningar. Genom att studera såväl flick- som pojkverksamheten i AIK och Hammarby, så framkommer det att flickornas verksamheter inte värderas lika högt som pojkarnas. (Less)
Popular Abstract
This essay deal with Swedish football in the light of the Convention on the Rights of the Child (CRC), which enter into force in Swedish law in 2020. The purpose is to problematise the CRCs signification for Swedish football and then to analyse four Swedish elite football clubs from a children’s rights perspective. The theoretical standpoint is based on the four guiding principles of the CRC and it is through these principles the clubs, AIK, Hammarby IF, Malmö FF and IFK Norrköping will be studied. The analyse will answer whether the four clubs operates in a way that is compatible with the CRC.
The result shows that the clubs operate in a way that could be violating the CRC. There is especially two aspects that stands out. First, the... (More)
This essay deal with Swedish football in the light of the Convention on the Rights of the Child (CRC), which enter into force in Swedish law in 2020. The purpose is to problematise the CRCs signification for Swedish football and then to analyse four Swedish elite football clubs from a children’s rights perspective. The theoretical standpoint is based on the four guiding principles of the CRC and it is through these principles the clubs, AIK, Hammarby IF, Malmö FF and IFK Norrköping will be studied. The analyse will answer whether the four clubs operates in a way that is compatible with the CRC.
The result shows that the clubs operate in a way that could be violating the CRC. There is especially two aspects that stands out. First, the clubs are selecting players based on their skill in football, which could be in violation of article 3 of the CRC, which states that all decisions concerning a child will be made from the best interest of the child. The second aspect deals with article 2 of the convention, which stats the equal value of all children and that every child has a right to participate. Though, high economic costs related to the studied football clubs means that not everyone can afford to participate. There is also evidence suggesting that the participants do not have the same possibilities within the clubs. By studying both how the boys’ and girls sections of the club operates, it is shown that the girls training is downgraded. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenberg, Jesper LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barns rättigheter, Svensk fotboll, Barnkonventionen, Selektering, Jämställdhet, AIK, Hammarby IF, Malmö FF, IFK Norrköping.
language
Swedish
id
8978811
date added to LUP
2019-08-16 13:25:11
date last changed
2019-08-16 13:25:11
@misc{8978811,
 abstract   = {{Denna uppsats behandlar svensk fotboll i ljuset av Barnkonventionen, som träder i kraft i svensk lag 2020. Syftet är att problematisera konventionens innebörd för svensk fotboll och att därefter analysera fyra svenska elitfotbollsföreningar utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Det teoretiska avstampet tas i Barnkonventionens fyra huvudprinciper och det är utifrån dessa som föreningarna, AIK, Hammarby IF, Malmö FF och IFK Norrköping, studeras. Analysen besvarar huruvida de fyra föreningarnas verksamheter är kompatibla med Barnkonvention.
Resultatet visar att föreningarna bedrivs på ett sätt som kan vara i strid mot konventionen. Det är särskilt två aspekter som sticker ut. Den första är att föreningarna selekterar i unga åldrar utifrån fotbollsmässig talang, vilket kan vara i strid med artikel 3 i Barnkonventionen som belyser att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Den andra aspekten behandlar artikel 2 i konventionen, som säger att alla barn är lika mycket värda och att alla barn har rätt att delta. Dock innebär höga kostnader hos vissa föreningar att alla inte har råd att vara med. Likaså har inte alla som kan vara med samma förutsättningar. Genom att studera såväl flick- som pojkverksamheten i AIK och Hammarby, så framkommer det att flickornas verksamheter inte värderas lika högt som pojkarnas.}},
 author    = {{Stenberg, Jesper}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Svensk fotboll och barnkonventionen: En analys av svenska elitföreningars kompatibilitet med Barnkonventionen}},
 year     = {{2019}},
}