Advanced

Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld

Mellberg, Malin LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. I studien betraktas lärare som nyckelaktörer i fråga om att forma den offentliga sektorn och implementera politiska beslut på gräsrotsnivå, i linje med Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Studien genomförs genom fem semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar på högstadienivå. I samspel av teori och empiri kodas fyra centrala och framstående analysteman fram; Att forma massan – Ansvar, makt & koncept för framgång, Skolans uppdrag - i relation till det sexuella våldet, Skolan som främjare av samtyckeskultur... (More)
Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. I studien betraktas lärare som nyckelaktörer i fråga om att forma den offentliga sektorn och implementera politiska beslut på gräsrotsnivå, i linje med Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Studien genomförs genom fem semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar på högstadienivå. I samspel av teori och empiri kodas fyra centrala och framstående analysteman fram; Att forma massan – Ansvar, makt & koncept för framgång, Skolans uppdrag - i relation till det sexuella våldet, Skolan som främjare av samtyckeskultur samt Läraren som gräsrotsbyråkrat. I studien framstår lärarrollen som mångfacetterad och komplex, och resultaten indikerar att sociala värden tenderar att komma sekundärt i prioriteringarna, efter de renodlade kunskapskraven. Direktiven för skolans uppdrag att verka för ökad jämställdhet framstår vidare som otydliga, och resurser är en framträdande bristvara. Samtidigt lyser lärares engagemang som en onekligen stark källa till förändringspotential. Ett stort behov av samtal kring identitet och sexualitet tycks existera hos eleverna, medan samtal kring sexuellt våld framstår som mer svårhanterade samtal. Samtyckeslagen verkar däremot redan ha etablerat sin kraft i skolornas klassrum och främjar diskussioner kring vikten av samtycke och självbestämmande. (Less)
Popular Abstract
This essay discusses possibilities on how to move forward towards a consent culture. The following question is being raised; in which ways do teachers have opportunities to influence their students attitudes in relation to sexual violence. Teachers are regarded as holding a key position in the process of shaping the public service, and in the implementing process of political decisions at grass roots level. This is in line with Michael Lipskys theoretical framework of street-level bureaucrats. The study is conducted through five semi-structed interviews with teachers at the upper secondary level. The analytic section is organized through four central categories; To shape attitudes - Responsibility, power & concepts for success, The... (More)
This essay discusses possibilities on how to move forward towards a consent culture. The following question is being raised; in which ways do teachers have opportunities to influence their students attitudes in relation to sexual violence. Teachers are regarded as holding a key position in the process of shaping the public service, and in the implementing process of political decisions at grass roots level. This is in line with Michael Lipskys theoretical framework of street-level bureaucrats. The study is conducted through five semi-structed interviews with teachers at the upper secondary level. The analytic section is organized through four central categories; To shape attitudes - Responsibility, power & concepts for success, The school's mission - in relation to the sexual violence, The school as a promoter of consent culture and The teacher as a street-level bureaucrat. In the study, the profession of the teacher appears to be multifaceted and complex, and the results indicate that knowledge requirements are regarded as a higher priority than social values. The schools mission of promoting gender equality further appears to be unclear, and resources seems to be a major deficiency. Despite all this, the teacher’s solid commitment appears as a strong source of change. Students appear to be in need for conversations about identity and sexuality, while conversations about sexual violence appear to be more difficult to handle. The new Swedish law of sexual offences – which emphasize consent – seems to have had a positive effect by increasing the number of discussions about consent in the school environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mellberg, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
To promote a consent culture – An interview study concerning teachers' opportunities to influence young people's attitudes in relation to sexual violence
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samtycke, Samtyckeskultur, Metoo, Sexuellt våld, Könsrelaterat våld, Kroppslig integritet, Sexuellt självbestämmande, Attityder, Skolan, Gräsrotsbyråkrat.
language
Swedish
id
8978849
date added to LUP
2019-08-16 13:43:38
date last changed
2019-08-16 13:43:38
@misc{8978849,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. I studien betraktas lärare som nyckelaktörer i fråga om att forma den offentliga sektorn och implementera politiska beslut på gräsrotsnivå, i linje med Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Studien genomförs genom fem semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar på högstadienivå. I samspel av teori och empiri kodas fyra centrala och framstående analysteman fram; Att forma massan – Ansvar, makt & koncept för framgång, Skolans uppdrag - i relation till det sexuella våldet, Skolan som främjare av samtyckeskultur samt Läraren som gräsrotsbyråkrat. I studien framstår lärarrollen som mångfacetterad och komplex, och resultaten indikerar att sociala värden tenderar att komma sekundärt i prioriteringarna, efter de renodlade kunskapskraven. Direktiven för skolans uppdrag att verka för ökad jämställdhet framstår vidare som otydliga, och resurser är en framträdande bristvara. Samtidigt lyser lärares engagemang som en onekligen stark källa till förändringspotential. Ett stort behov av samtal kring identitet och sexualitet tycks existera hos eleverna, medan samtal kring sexuellt våld framstår som mer svårhanterade samtal. Samtyckeslagen verkar däremot redan ha etablerat sin kraft i skolornas klassrum och främjar diskussioner kring vikten av samtycke och självbestämmande.},
 author    = {Mellberg, Malin},
 keyword   = {Samtycke,Samtyckeskultur,Metoo,Sexuellt våld,Könsrelaterat våld,Kroppslig integritet,Sexuellt självbestämmande,Attityder,Skolan,Gräsrotsbyråkrat.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld},
 year     = {2019},
}