Advanced

Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

Mobiny, Mariam LU (2019) MRSK62 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. Tidigare lagar som reglerat könsidentitet och sexualitet är arv från brittiska normer och attityder under imperialismens tid när Storbritannien var närvarande och styrande i landet. För att förstå den nutida sociala ställning som hijras har i Indien så finns det ett stort behov att se till den historiska kontext som ligger till grund för den marginalisering som hijras bemöter dagligen. I denna undersökning kommer juridiska dokument och korrespondens genom en regeringsrapport och brev, etnografiska studier och... (More)
År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. Tidigare lagar som reglerat könsidentitet och sexualitet är arv från brittiska normer och attityder under imperialismens tid när Storbritannien var närvarande och styrande i landet. För att förstå den nutida sociala ställning som hijras har i Indien så finns det ett stort behov att se till den historiska kontext som ligger till grund för den marginalisering som hijras bemöter dagligen. I denna undersökning kommer juridiska dokument och korrespondens genom en regeringsrapport och brev, etnografiska studier och reseskildringar samt tidningsartiklar ur en brittisk medicinsk tidskrift att undersökas för att få fram hur genus gestaltades i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet. Vidare kommer undersökningen även studera hur den brittiska konstruktionen av hijras påverkades av mötet mellan brittiska respektive indiska maskulinitetsföreställningar. Undersökningen drivs av en teori med fokus på orientalism och genus med inriktning på maskulinitet och femininitet samt med en kritisk diskursanalys som metod. Resultaten kommer bland annat visa att genus gestaltades som att det fanns rätt och fel, det vill säga att det binära konceptet man och kvinna var det enda rätta och heterosexualitet var det rätta när det kommer till sexualitet. Allt som inte passade in i denna modell för genus var onaturligt, perverst eller avvikande. När det kommer till maskulinitet och femininitet så skulle kvinnor vara feminina och män skulle vara maskulina, allt annat var onaturligt.

Nyckelord: Hijras, Indien, genus, maskulinitet, femininitet, Storbritannien, 1800-talet (Less)
Popular Abstract
The British construction of Hijras - A study of gender portrayals in a British colonial discourse in the 19th century

In 2014, the Supreme Court of India decided to legally recognize a third gender, often called hijras. Four years later, homosexuality was also decriminalized in the country. Earlier laws that regulated gender identity and sexuality are inherited from British norms and attitudes during the time of imperialism when Britain was present and ruling in the country. To understand the contemporary social position that hijras has in India, there is a great need to look at the historical context that underlies the marginalization that hijras meet on a daily basis. In this study, legal papers and correspondence through a government... (More)
The British construction of Hijras - A study of gender portrayals in a British colonial discourse in the 19th century

In 2014, the Supreme Court of India decided to legally recognize a third gender, often called hijras. Four years later, homosexuality was also decriminalized in the country. Earlier laws that regulated gender identity and sexuality are inherited from British norms and attitudes during the time of imperialism when Britain was present and ruling in the country. To understand the contemporary social position that hijras has in India, there is a great need to look at the historical context that underlies the marginalization that hijras meet on a daily basis. In this study, legal papers and correspondence through a government report and letter, ethnographic studies and travel stories, as well as newspaper articles from a British medical journal will be examined to find out how gender was portrayed in a British colonial discourse during the 19th century. Furthermore, the study will also examine how the British construction of hijras was influenced by the encounter between British and Indian masculinity representations. The study is driven by a theory focusing on orientalism and gender with a focus on masculinity and femininity and with a critical discourse analysis as a method. The results will show, among other things, that gender was portrayed as right and wrong, that is, the binary concept of man and woman was the only right gender and heterosexuality was the right thing when it comes to sexuality. Everything that did not fit into this model of gender was unnatural, perverse, or aberrant. When it comes to masculinity and femininity, women should be feminine and men should be masculine, everything else was unnatural.

Keywords: Hijras, India, gender, masculinity, femininity, Britain, 19th century (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mobiny, Mariam LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hijras, Indien, genus, maskulinitet, femininitet, Storbritannien, 1800-talet
language
Swedish
id
8978966
date added to LUP
2019-08-16 13:40:46
date last changed
2019-08-16 13:40:46
@misc{8978966,
 abstract   = {År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. Tidigare lagar som reglerat könsidentitet och sexualitet är arv från brittiska normer och attityder under imperialismens tid när Storbritannien var närvarande och styrande i landet. För att förstå den nutida sociala ställning som hijras har i Indien så finns det ett stort behov att se till den historiska kontext som ligger till grund för den marginalisering som hijras bemöter dagligen. I denna undersökning kommer juridiska dokument och korrespondens genom en regeringsrapport och brev, etnografiska studier och reseskildringar samt tidningsartiklar ur en brittisk medicinsk tidskrift att undersökas för att få fram hur genus gestaltades i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet. Vidare kommer undersökningen även studera hur den brittiska konstruktionen av hijras påverkades av mötet mellan brittiska respektive indiska maskulinitetsföreställningar. Undersökningen drivs av en teori med fokus på orientalism och genus med inriktning på maskulinitet och femininitet samt med en kritisk diskursanalys som metod. Resultaten kommer bland annat visa att genus gestaltades som att det fanns rätt och fel, det vill säga att det binära konceptet man och kvinna var det enda rätta och heterosexualitet var det rätta när det kommer till sexualitet. Allt som inte passade in i denna modell för genus var onaturligt, perverst eller avvikande. När det kommer till maskulinitet och femininitet så skulle kvinnor vara feminina och män skulle vara maskulina, allt annat var onaturligt. 

Nyckelord: Hijras, Indien, genus, maskulinitet, femininitet, Storbritannien, 1800-talet},
 author    = {Mobiny, Mariam},
 keyword   = {Hijras,Indien,genus,maskulinitet,femininitet,Storbritannien,1800-talet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet},
 year     = {2019},
}