Advanced

Religionsfrihet i arbetslivet

Hadziomerovic, Anela LU (2019) MRSG31 20191
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Att ha en religion, tro eller övertygelse är en absolut mänsklig rättighet och får inte begränsas på något vis. Friheten att utöva sin religion eller övertygelse är också en skyddad rättighet, dock behöver den begränsas för att inte kränka andra individers friheter och rättigheter. I vilken utsträckning en arbetsgivare kan begränsa en arbetstagares religiösa uttryck på arbetsplatsen är ett omdebatterat ämne. Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna ger genom Artikel 9 det starkaste skyddet för religionsfrihet. Praxis rörande religionsutövning från Europadomstolen visar att religionsfriheten inte är absolut. Begränsningar för religionsutövning i arbetslivet finns i form av... (More)
Att ha en religion, tro eller övertygelse är en absolut mänsklig rättighet och får inte begränsas på något vis. Friheten att utöva sin religion eller övertygelse är också en skyddad rättighet, dock behöver den begränsas för att inte kränka andra individers friheter och rättigheter. I vilken utsträckning en arbetsgivare kan begränsa en arbetstagares religiösa uttryck på arbetsplatsen är ett omdebatterat ämne. Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna ger genom Artikel 9 det starkaste skyddet för religionsfrihet. Praxis rörande religionsutövning från Europadomstolen visar att religionsfriheten inte är absolut. Begränsningar för religionsutövning i arbetslivet finns i form av anställningsavtalet, verksamhetsskäl samt rätten för omgivande individer att slippa bli utsatta för religiös manifestation.

Uppsatsen behandlar ämnet religionsfrihet både nationellt och internationellt utifrån religionsfriheten som en mänsklig rättighet samt skyddet mot diskriminering på grund av religion. Uppsatsen berör problem som uppstår på arbetsplatsen i form av användning av religiös klädsel, vägran att utföra arbetsuppgifter på grund av religiös tro, ledighet för deltagande av religiösa handlingar samt problemen när religiösa handlingarna krockar med samhällets normer och regler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadziomerovic, Anela LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20191
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Religionsfrihet, religionsutövning, diskriminering på grund av religion, religiösa symboler, Artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, arbetsliv, neutralitetspolicy.
language
Swedish
id
8979200
date added to LUP
2019-08-20 14:30:29
date last changed
2019-08-20 14:30:29
@misc{8979200,
 abstract   = {Att ha en religion, tro eller övertygelse är en absolut mänsklig rättighet och får inte begränsas på något vis. Friheten att utöva sin religion eller övertygelse är också en skyddad rättighet, dock behöver den begränsas för att inte kränka andra individers friheter och rättigheter. I vilken utsträckning en arbetsgivare kan begränsa en arbetstagares religiösa uttryck på arbetsplatsen är ett omdebatterat ämne. Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna ger genom Artikel 9 det starkaste skyddet för religionsfrihet. Praxis rörande religionsutövning från Europadomstolen visar att religionsfriheten inte är absolut. Begränsningar för religionsutövning i arbetslivet finns i form av anställningsavtalet, verksamhetsskäl samt rätten för omgivande individer att slippa bli utsatta för religiös manifestation.

Uppsatsen behandlar ämnet religionsfrihet både nationellt och internationellt utifrån religionsfriheten som en mänsklig rättighet samt skyddet mot diskriminering på grund av religion. Uppsatsen berör problem som uppstår på arbetsplatsen i form av användning av religiös klädsel, vägran att utföra arbetsuppgifter på grund av religiös tro, ledighet för deltagande av religiösa handlingar samt problemen när religiösa handlingarna krockar med samhällets normer och regler.},
 author    = {Hadziomerovic, Anela},
 keyword   = {Religionsfrihet,religionsutövning,diskriminering på grund av religion,religiösa symboler,Artikel 9 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,arbetsliv,neutralitetspolicy.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfrihet i arbetslivet},
 year     = {2019},
}