Advanced

Human-Centered Development of the User Experience of a Digital Sales Tool for Entrance Solutions

Martin, Stina LU and Wastring, Viktoria (2019) MMKM10 20191
Product Development
Abstract
As the digital work environment is growing, the demands of usability and accessibility must be met with increasingly higher standards. This project was performed in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, a global provider of automatic entrances. The project purpose was to evaluate and develop the user experience and usability of a sales tool by mapping and understanding the users and their needs. This sales tool focuses on generating quotes for Assa Abloy Entrane Systems. By outsourcing the quotes from internal users to external users the efficiency in the organization would increase and the workload for the internal users would decrease.

To achieve the project purpose a human-centered design approach was followed throughout... (More)
As the digital work environment is growing, the demands of usability and accessibility must be met with increasingly higher standards. This project was performed in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, a global provider of automatic entrances. The project purpose was to evaluate and develop the user experience and usability of a sales tool by mapping and understanding the users and their needs. This sales tool focuses on generating quotes for Assa Abloy Entrane Systems. By outsourcing the quotes from internal users to external users the efficiency in the organization would increase and the workload for the internal users would decrease.

To achieve the project purpose a human-centered design approach was followed throughout the project to ensure a good work environment with proper usability when generating quotes. The users of the sales tool were identified through interviews and the target group was determined. The user experience of the current sales tool was analyzed through a heuristic evaluation and observations of the users. A project definition with a needs analysis was created to focus the scope of the project. Concepts were generated, tested and refined in three iterations to create an interface that fulfilled the project purpose.

According to the results, the project definition and all identified user needs were fulfilled by the proposed design. The project purpose of increasing the user experience and usability was therefore accomplished. From the results it was concluded that through a human-centered design approach, users experienced the program to be easy to use and felt more confident in generating their own quotes. If the final concept would be implemented and adopted, efficiency would increase since the external users would more confidently create accurate quotes without the assistance from internal users at Assa Abloy Entrance Systems. (Less)
Abstract (Swedish)
I takt med att den digitala arbetsmiljön växer måste kraven på användbarhet och tillgänglighet tillgodoses. Detta projekt genomfördes i samarbete med Assa Abloy Entrance Systems som är en global leverantör av automatiska entrélösningar. Projektets syfte var att utvärdera och utveckla användarupplevelsen och användbarheten av ett försäljningsverktyg genom att kartlägga och förstå användarna och deras behov. I försäljningsverktyget kan offerter för Assa Abloy Entrance Systems genereras. Genom att möjliggöra för externa användare att självständigt skapa offerter minskar arbetsbelastningen för de interna användarna och effektiviteten i organisationen ökar.

För att uppnå projektets syfte, att säkerställa en bra användarupplevelse och... (More)
I takt med att den digitala arbetsmiljön växer måste kraven på användbarhet och tillgänglighet tillgodoses. Detta projekt genomfördes i samarbete med Assa Abloy Entrance Systems som är en global leverantör av automatiska entrélösningar. Projektets syfte var att utvärdera och utveckla användarupplevelsen och användbarheten av ett försäljningsverktyg genom att kartlägga och förstå användarna och deras behov. I försäljningsverktyget kan offerter för Assa Abloy Entrance Systems genereras. Genom att möjliggöra för externa användare att självständigt skapa offerter minskar arbetsbelastningen för de interna användarna och effektiviteten i organisationen ökar.

För att uppnå projektets syfte, att säkerställa en bra användarupplevelse och användbarhet vid skapandet av offerter, följdes en människocentrerad designprocess. Användarna av säljverktyget identifierades genom intervjuer och målgruppen bestämdes. Användarupplevelsen av det nuvarande försäljningsverktyget analyserades genom en heuristisk utvärdering och observationer av användarna. En projektdefinition med en behovsanalys skapades för att fokusera projektets omfattning. Koncept genererades, testades och förfinades i tre iterationer för att skapa ett gränssnitt som uppfyllde projektets syfte.

Enligt resultaten var projektdefinitionen och alla identifierade användarbehov uppfyllda av den framtagna lösningen. Projektets syfte att öka användarupplevelsen och användbarheten var därför uppfyllt. Från resultaten drogs slutsatsen att genom en människocentrerad designprocess upplevde användarna att programmet var lätt att använda och de kände sig mer självsäkra i att skapa offerter. Vid implementering av det slutgiltiga konceptet skulle effektiviteten i organisationen öka eftersom de externa användarna självständigt kan skapa offerter utan hjälp av interna användare vid Assa Abloy Entrance Systems. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martin, Stina LU and Wastring, Viktoria
supervisor
organization
course
MMKM10 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Assa Abloy Entrance Systems, User Experience Design, Human-Centered Design, Usability, Digital Work Environment
language
English
id
8979367
date added to LUP
2019-06-05 13:19:27
date last changed
2019-06-05 13:19:27
@misc{8979367,
 abstract   = {As the digital work environment is growing, the demands of usability and accessibility must be met with increasingly higher standards. This project was performed in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, a global provider of automatic entrances. The project purpose was to evaluate and develop the user experience and usability of a sales tool by mapping and understanding the users and their needs. This sales tool focuses on generating quotes for Assa Abloy Entrane Systems. By outsourcing the quotes from internal users to external users the efficiency in the organization would increase and the workload for the internal users would decrease. 

To achieve the project purpose a human-centered design approach was followed throughout the project to ensure a good work environment with proper usability when generating quotes. The users of the sales tool were identified through interviews and the target group was determined. The user experience of the current sales tool was analyzed through a heuristic evaluation and observations of the users. A project definition with a needs analysis was created to focus the scope of the project. Concepts were generated, tested and refined in three iterations to create an interface that fulfilled the project purpose. 

According to the results, the project definition and all identified user needs were fulfilled by the proposed design. The project purpose of increasing the user experience and usability was therefore accomplished. From the results it was concluded that through a human-centered design approach, users experienced the program to be easy to use and felt more confident in generating their own quotes. If the final concept would be implemented and adopted, efficiency would increase since the external users would more confidently create accurate quotes without the assistance from internal users at Assa Abloy Entrance Systems.},
 author    = {Martin, Stina and Wastring, Viktoria},
 keyword   = {Assa Abloy Entrance Systems,User Experience Design,Human-Centered Design,Usability,Digital Work Environment},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Human-Centered Development of the User Experience of a Digital Sales Tool for Entrance Solutions},
 year     = {2019},
}