Advanced

Husdjurs betydelse för äldres vardagliga aktiviteter

Roos, Johanna LU and Holmström, Therese LU (2019) ATPK62 20191
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. Syfte: Syftet med studien är att undersöka husdjurs betydelse i det dagliga livet gällande aktivitetsbalans, mening och ensamhet för äldre personer i ordinärt boende. Metod: En kvalitativ intervjustudie med fokus på betydelsen av husdjur för äldre personer. En kvalitativ innehållsanalys för att uttolka vilken betydelse husdjur har i det dagliga livet för deltagarna. Urval: Personen som var 65 år eller äldre, som inte längre förvärvsarbetade. Deltagarna har ett husdjur. Deltagarna bodde i ordinärt boende samt bedömdes kunna... (More)
Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. Syfte: Syftet med studien är att undersöka husdjurs betydelse i det dagliga livet gällande aktivitetsbalans, mening och ensamhet för äldre personer i ordinärt boende. Metod: En kvalitativ intervjustudie med fokus på betydelsen av husdjur för äldre personer. En kvalitativ innehållsanalys för att uttolka vilken betydelse husdjur har i det dagliga livet för deltagarna. Urval: Personen som var 65 år eller äldre, som inte längre förvärvsarbetade. Deltagarna har ett husdjur. Deltagarna bodde i ordinärt boende samt bedömdes kunna adekvat genomföra en intervju på 40 min på svenska. Resultat: Resultatet visar att husdjur minskar upplevelsen av ensamhet och bygger broar för mänsklig kontakt. Vidare bedömdes husdjur bidra med motivation, motion och hälsosamma rutiner och aktiviteter. Husdjur upplevdes som viktiga av deltagarna, de sågs som familjemedlemmar. Konklusion: Resultatet av studien leder till slutsatsen att husdjur har en framstående inverkan på de dagliga aktiviteterna. Dock betydande att samtliga deltagare ansåg att husdjur gav en meningsfull vardag. Vidare skulle effekten av att ha husdjur på särskilt boende behöva undersökas för att förbättra de boendes hälsa och tillvaro. (Less)
Popular Abstract
Background: Elderly people that experience negative effects on their health due to loneliness is counterproductive. Health can be affected by occupational balance, meaning and fellowship between humans and pets. Aim: The aim of this study is to investigate pets significance in the daily life regarding occupational balance, meaning and loneliness of elderly people living in ordinary housing. Method: A qualitative interview study and qualitative content analysis was done to interpret the significance of pets in the daily lives of the participants. Sample: Included persons -65 years or older, keeping a pet, no longer working for a living, lived in ordinary housing and was able to conduct a 40-minute interview in Swedish. Results: The results... (More)
Background: Elderly people that experience negative effects on their health due to loneliness is counterproductive. Health can be affected by occupational balance, meaning and fellowship between humans and pets. Aim: The aim of this study is to investigate pets significance in the daily life regarding occupational balance, meaning and loneliness of elderly people living in ordinary housing. Method: A qualitative interview study and qualitative content analysis was done to interpret the significance of pets in the daily lives of the participants. Sample: Included persons -65 years or older, keeping a pet, no longer working for a living, lived in ordinary housing and was able to conduct a 40-minute interview in Swedish. Results: The results show that pets reduce loneliness and helps enable social contact. Pets were also found to help with motivation, exercise, healthy routines and activities. Having a pet was considered important to the participants. Conclusion: The results of the study show that pets have a impact on the daily activities. All the participants experienced that their pets helped give them a meaningful everyday life. Furthermore we would like to see the effects of pets in supported housing as a means to improve the lives and health of the people living there. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Johanna LU and Holmström, Therese LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Retired, Animals, Occupational balance, Meaning, Loneliness and Health Seniorer, Sällskapsdjur, Aktivitetsbalans, Mening, Ensamhet och Hälsa
language
Swedish
id
8979718
date added to LUP
2019-06-26 08:55:08
date last changed
2019-06-26 08:55:08
@misc{8979718,
 abstract   = {Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. Syfte: Syftet med studien är att undersöka husdjurs betydelse i det dagliga livet gällande aktivitetsbalans, mening och ensamhet för äldre personer i ordinärt boende. Metod: En kvalitativ intervjustudie med fokus på betydelsen av husdjur för äldre personer. En kvalitativ innehållsanalys för att uttolka vilken betydelse husdjur har i det dagliga livet för deltagarna. Urval: Personen som var 65 år eller äldre, som inte längre förvärvsarbetade. Deltagarna har ett husdjur. Deltagarna bodde i ordinärt boende samt bedömdes kunna adekvat genomföra en intervju på 40 min på svenska. Resultat: Resultatet visar att husdjur minskar upplevelsen av ensamhet och bygger broar för mänsklig kontakt. Vidare bedömdes husdjur bidra med motivation, motion och hälsosamma rutiner och aktiviteter. Husdjur upplevdes som viktiga av deltagarna, de sågs som familjemedlemmar. Konklusion: Resultatet av studien leder till slutsatsen att husdjur har en framstående inverkan på de dagliga aktiviteterna. Dock betydande att samtliga deltagare ansåg att husdjur gav en meningsfull vardag. Vidare skulle effekten av att ha husdjur på särskilt boende behöva undersökas för att förbättra de boendes hälsa och tillvaro.},
 author    = {Roos, Johanna and Holmström, Therese},
 keyword   = {Retired,Animals,Occupational balance,Meaning,Loneliness and Health Seniorer,Sällskapsdjur,Aktivitetsbalans,Mening,Ensamhet och Hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Husdjurs betydelse för äldres vardagliga aktiviteter},
 year     = {2019},
}