Advanced

Ansvarsperiodens början och slut för styrelseledamöter i ett aktiebolag i samband med kapitalbrist enligt 25 kap. ABL.

Said, Jennifer LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract
The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Critical capital shortage means that the company's equity is less than half of the registered share capital. Regulation in Chapter 25 ABL contains a pattern of action that the board is obliged to act in a number of situations. Failure to comply with the obligations of Chapter 25 ABL when critical capital deficiency is feared, a liability arises for obligations arising during the time the omission exists, which is called the liability period.
In order... (More)
The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Critical capital shortage means that the company's equity is less than half of the registered share capital. Regulation in Chapter 25 ABL contains a pattern of action that the board is obliged to act in a number of situations. Failure to comply with the obligations of Chapter 25 ABL when critical capital deficiency is feared, a liability arises for obligations arising during the time the omission exists, which is called the liability period.
In order to assess the responsibility period, this is done by a number of requisites having to be fulfilled. The board members can also avoid co-responsibility, which means that the liability period also has an end and here are various opportunities one can take. There is some uncertainty as to the legal situation and about which situations constitute an end to the liability period.
If co-responsibility is deemed to exist, the individual board member has the opportunity to show that he or she has not been negligent and thereby avoid responsibility. In order for a board member not to be regarded as negligent, a ground for discharge from liability must exist. If the member succeeds in showing that negligence does not exist, he or she avoids responsibility for the obligations incurred. (Less)
Abstract (Swedish)
I Aktiebolagslagen finns bestämmelser om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist i 25 kap. 13–17 §§ ABL där syftet med bestämmelserna är att sätta upp en gräns för hur långt en förlustbringande verksamhet får fortsättas innan verksamheten måste avbrytas genom likvidation. Kritisk kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Regleringen i 25 kap. ABL innehåller ett handlingsmönster som styrelsen är skyldiga att agera efter i ett antal situationer. Underlåter man att följa skyldigheterna i 25 kap. ABL när kritisk kapitalbrist befaras, uppkommer ett ansvar för förpliktelser som uppkommit under den tid underlåtenheten består, vilket kallas för ansvarsperioden.
För att bedöma... (More)
I Aktiebolagslagen finns bestämmelser om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist i 25 kap. 13–17 §§ ABL där syftet med bestämmelserna är att sätta upp en gräns för hur långt en förlustbringande verksamhet får fortsättas innan verksamheten måste avbrytas genom likvidation. Kritisk kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Regleringen i 25 kap. ABL innehåller ett handlingsmönster som styrelsen är skyldiga att agera efter i ett antal situationer. Underlåter man att följa skyldigheterna i 25 kap. ABL när kritisk kapitalbrist befaras, uppkommer ett ansvar för förpliktelser som uppkommit under den tid underlåtenheten består, vilket kallas för ansvarsperioden.
För att bedöma ansvarsperioden görs detta genom att ett antal rekvisit måste vara uppfyllda. Styrelseledamöterna kan även undgå medansvar vilket innebär att ansvarsperioden även har ett slut och här finns olika möjligheter man kan vidta. Det föreligger en viss oklarhet vad gäller rättsläget och om vilka situationer som innebär ett slut på ansvarsperioden.
Föreligger ett medansvar så har den enskilda styrelseledamoten möjligheten att visa att han eller hon inte varit försumlig och därigenom undgå ansvar. För att en styrelseledamot inte skall ses som försumlig måste en ansvarsfrihetsgrund föreligga. Om en styrelseledamot lyckas visa att försumlighet inte föreligger undgår han eller hon ansvar för de uppkomna förpliktelserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Said, Jennifer LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ansvarsperioden, Styrelseledamöter, Kapitalbrist, 25 kap. ABL
language
Swedish
id
8980118
date added to LUP
2019-06-11 11:23:33
date last changed
2019-06-11 11:23:33
@misc{8980118,
 abstract   = {The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Critical capital shortage means that the company's equity is less than half of the registered share capital. Regulation in Chapter 25 ABL contains a pattern of action that the board is obliged to act in a number of situations. Failure to comply with the obligations of Chapter 25 ABL when critical capital deficiency is feared, a liability arises for obligations arising during the time the omission exists, which is called the liability period.
In order to assess the responsibility period, this is done by a number of requisites having to be fulfilled. The board members can also avoid co-responsibility, which means that the liability period also has an end and here are various opportunities one can take. There is some uncertainty as to the legal situation and about which situations constitute an end to the liability period.
If co-responsibility is deemed to exist, the individual board member has the opportunity to show that he or she has not been negligent and thereby avoid responsibility. In order for a board member not to be regarded as negligent, a ground for discharge from liability must exist. If the member succeeds in showing that negligence does not exist, he or she avoids responsibility for the obligations incurred.},
 author    = {Said, Jennifer},
 keyword   = {Ansvarsperioden,Styrelseledamöter,Kapitalbrist,25 kap. ABL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsperiodens början och slut för styrelseledamöter i ett aktiebolag i samband med kapitalbrist enligt 25 kap. ABL.},
 year     = {2019},
}