Advanced

“Jag ska ju inte hålla på med musik” - Musikstudenter och begreppet självmedkänsla

Andersson, Joel LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka hur musiklärarstudenter talar om sina upplevelser av
självmedkänsla och hur deras upplevelse påverkar deras musicerande. Detta undersöks efter att
begreppet självmedkänsla introducerats för informanterna (musiklärarstudenterna). Vidare
undersöks i studien hur musiklärarstudenter talar kring begreppet i relation till sin kommande
lärarroll. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra
musiklärarstudenter. Studiens litteratur tar bland annat upp definitionen av självmedkänsla,
dess hälsofrämjande effekter, självmedkänsla och musik samt självkritik. I resultatet
framkommer att informanterna tror att självmedkänsla har en positiv effekt på dem som
personer och att det är viktigt... (More)
Studien syftar till att undersöka hur musiklärarstudenter talar om sina upplevelser av
självmedkänsla och hur deras upplevelse påverkar deras musicerande. Detta undersöks efter att
begreppet självmedkänsla introducerats för informanterna (musiklärarstudenterna). Vidare
undersöks i studien hur musiklärarstudenter talar kring begreppet i relation till sin kommande
lärarroll. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra
musiklärarstudenter. Studiens litteratur tar bland annat upp definitionen av självmedkänsla,
dess hälsofrämjande effekter, självmedkänsla och musik samt självkritik. I resultatet
framkommer att informanterna tror att självmedkänsla har en positiv effekt på dem som
personer och att det är viktigt för deras musikaliska utveckling. Min slutsats är att
självmedkänsla kan bidra till musikalisk utveckling genom att musiker lär sig att kontrollera
och hantera sin självkritik på ett hållbart sätt. Studien visar även att respondenterna ser att
självmedkänsla kan spela en viktig roll i musikundervisningen. (Less)
Abstract
The purpose of the study is to examine how music-teacher students talk about their experience of self-compassion and how their experiences affect their playing. This is examined after the term is introduced to the informants (the music-teacher students). The study also examines how music-teacher students talk about the term in relation to their future profession as music teachers. The method used for this study is the semi-structured qualitative interview and four music-teacher students have been interviewed. The literature brings up, amongst other things, the definition of self-compassion, its health benefits, self-compassion and music and self- criticism. The informants recount that they believe that self-compassion has a positive effect... (More)
The purpose of the study is to examine how music-teacher students talk about their experience of self-compassion and how their experiences affect their playing. This is examined after the term is introduced to the informants (the music-teacher students). The study also examines how music-teacher students talk about the term in relation to their future profession as music teachers. The method used for this study is the semi-structured qualitative interview and four music-teacher students have been interviewed. The literature brings up, amongst other things, the definition of self-compassion, its health benefits, self-compassion and music and self- criticism. The informants recount that they believe that self-compassion has a positive effect on them as persons and that it’s beneficent for their development as musicians. My conclusion is that self-compassion may contribute to musical development, as musicians learn to control and deal with their self-criticism in a sustainable way. The study also shows that self- compassion could play a significant part in music teaching. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
”I shouldn’t be playing music” – music students and the term ‘self-compassion’
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
självmedkänsla, medkänsla, självkritik, musik, musicerande, musiklärarstudenter, self-compassion, compassion, self-criticism, music, play music, music-teacher students, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, educational science, music education
language
Swedish
id
8980266
date added to LUP
2019-06-14 14:08:54
date last changed
2019-06-14 14:08:54
@misc{8980266,
 abstract   = {The purpose of the study is to examine how music-teacher students talk about their experience of self-compassion and how their experiences affect their playing. This is examined after the term is introduced to the informants (the music-teacher students). The study also examines how music-teacher students talk about the term in relation to their future profession as music teachers. The method used for this study is the semi-structured qualitative interview and four music-teacher students have been interviewed. The literature brings up, amongst other things, the definition of self-compassion, its health benefits, self-compassion and music and self- criticism. The informants recount that they believe that self-compassion has a positive effect on them as persons and that it’s beneficent for their development as musicians. My conclusion is that self-compassion may contribute to musical development, as musicians learn to control and deal with their self-criticism in a sustainable way. The study also shows that self- compassion could play a significant part in music teaching.},
 author    = {Andersson, Joel},
 keyword   = {självmedkänsla,medkänsla,självkritik,musik,musicerande,musiklärarstudenter,self-compassion,compassion,self-criticism,music,play music,music-teacher students,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Jag ska ju inte hålla på med musik” - Musikstudenter och begreppet självmedkänsla},
 year     = {2019},
}