Advanced

Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie

Thorin, Klara LU (2019) HARH01 20191
Department of Business Law
Abstract
The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. The duty could express obligations between the parties which, in addition to the agreed content of the agreement, and may be used as general principle of law. The purpose of this paper is to examine the scope and expressions of the principle of loyalty in Swedish law, and to examine its future in an increasingly internationalized law. The principle appears to be varied within the various legal relationships of contract law, as it is, for example, widely used in cases of labor law, while it is applied... (More)
The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. The duty could express obligations between the parties which, in addition to the agreed content of the agreement, and may be used as general principle of law. The purpose of this paper is to examine the scope and expressions of the principle of loyalty in Swedish law, and to examine its future in an increasingly internationalized law. The principle appears to be varied within the various legal relationships of contract law, as it is, for example, widely used in cases of labor law, while it is applied restrictively as an independent principle in other contractual situations. Meanwhile, loyalty as a regulation, mainly during the last century, has been, and is under development and possible transformation. Ideas from the outside world shape Swedish law more than ever, and the idea of ​​a harmonization in international civil law largely influences legislation. Among other influences, ideas are taken from transnational principles such as UNIDROIT principles of international Commercial Contracts (UNIDROIT) and Draft Common Frame of Reference (DCFR), which have emerged as a result of increased interchange between international actors. The future of the principle will depend on the degree of internationalization that takes place in Swedish law and it will be developed in accordance with what function it will aspire to fulfill in Swedish law. (Less)
Abstract (Swedish)
Den avtalsrättsliga lojalitetsplikten fungerar som skydd för parterna i den svenska avtalsrätten, och har sina rötter i den romerska rättens uttryck bona fides, vilket kan sammanfattas stå för rättvisa och hederlighet. Plikten kan ge uttryck för skyldigheter parterna emellan, som utöver det avtalade innehållet kan komma att aktualiseras i form av en allmän rättsprincip. Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen och uttrycken denna plikt tar i svensk rätt, och att överblicka dess framtid i en internationaliserad rätt. Lojalitetsplikten visar sig varierad i avtalsrättens olika rättsförhållanden då den till exempel går att finna utbrett tillämpad i rättspraxis gällande arbetsrätt, men tillämpas restriktivt som självständig princip i... (More)
Den avtalsrättsliga lojalitetsplikten fungerar som skydd för parterna i den svenska avtalsrätten, och har sina rötter i den romerska rättens uttryck bona fides, vilket kan sammanfattas stå för rättvisa och hederlighet. Plikten kan ge uttryck för skyldigheter parterna emellan, som utöver det avtalade innehållet kan komma att aktualiseras i form av en allmän rättsprincip. Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen och uttrycken denna plikt tar i svensk rätt, och att överblicka dess framtid i en internationaliserad rätt. Lojalitetsplikten visar sig varierad i avtalsrättens olika rättsförhållanden då den till exempel går att finna utbrett tillämpad i rättspraxis gällande arbetsrätt, men tillämpas restriktivt som självständig princip i övriga avtalssituationer. Samtidigt har lojalitetsplikten som bestämmelse, främst under det senaste århundradet, varit, och är under utveckling och eventuell omvandling. Allt fler influenser utifrån formar nu den svenska rätten, och en harmoniseringssträvan inom internationell civilrätt präglar till stor del lagstiftningens utformning. Bland annat tas influenser från principsamlingar som UNIDROIT principles of international Commercial Contracts (UNIDROIT) och Draft Common Frame of Reference (DCFR), vilka har framkommit i och med en ökad samverkan mellan internationella aktörer. Lojalitetspliktens framtid kommer att bero på graden av internationalisering som kommer ske i svensk rätt, och den kommer att utvecklas i enlighet med vilken funktion den ska eftersträva att fylla i den svenska rätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorin, Klara LU
supervisor
organization
course
HARH01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lojalitetsplikt, Bona fides, internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts (UNIDROIT), Draft Common Frame of Reference (DCFR), harmoniseringssträvan
language
Swedish
id
8980431
date added to LUP
2019-06-11 11:19:29
date last changed
2019-06-11 11:19:29
@misc{8980431,
 abstract   = {The contractual principle of loyalty exists in Swedish contract law and protects the contracting parties. The principle has its roots in Roman law, and in its expression bona fides, which can be concluded as equivalence and honesty. The duty could express obligations between the parties which, in addition to the agreed content of the agreement, and may be used as general principle of law. The purpose of this paper is to examine the scope and expressions of the principle of loyalty in Swedish law, and to examine its future in an increasingly internationalized law. The principle appears to be varied within the various legal relationships of contract law, as it is, for example, widely used in cases of labor law, while it is applied restrictively as an independent principle in other contractual situations. Meanwhile, loyalty as a regulation, mainly during the last century, has been, and is under development and possible transformation. Ideas from the outside world shape Swedish law more than ever, and the idea of ​​a harmonization in international civil law largely influences legislation. Among other influences, ideas are taken from transnational principles such as UNIDROIT principles of international Commercial Contracts (UNIDROIT) and Draft Common Frame of Reference (DCFR), which have emerged as a result of increased interchange between international actors. The future of the principle will depend on the degree of internationalization that takes place in Swedish law and it will be developed in accordance with what function it will aspire to fulfill in Swedish law.},
 author    = {Thorin, Klara},
 keyword   = {lojalitetsplikt,Bona fides,internationell civilrätt UNIDROIT principles of international Commercial Contracts (UNIDROIT),Draft Common Frame of Reference (DCFR),harmoniseringssträvan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lojalitetsplikten i svensk avtalsrätt - En rättsvetenskaplig studie},
 year     = {2019},
}