Advanced

Elevhälsans uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterpi - En kvalitativ tvärsnittsstudie

Berlin, Cornelia LU and Olsson, Marina LU (2019) ATPK62 20191
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Ny kompetens behövs i skolan och arbetsterapi skulle kunna vara ett komplement till elevhälsans befintliga arbete för elever med psykisk ohälsa. Syfte: Syftet med studien var att undersöka elevhälsoteamets uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention om arbetsterapi riktad till elevhälsoteamet, samt att undersöka hur elevhälsan resonerar kring aktivitet och delaktighet för elever med... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Ny kompetens behövs i skolan och arbetsterapi skulle kunna vara ett komplement till elevhälsans befintliga arbete för elever med psykisk ohälsa. Syfte: Syftet med studien var att undersöka elevhälsoteamets uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention om arbetsterapi riktad till elevhälsoteamet, samt att undersöka hur elevhälsan resonerar kring aktivitet och delaktighet för elever med psykisk ohälsa. Metod: Fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra olika elevhälsoteam efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterapi utformad av författarna. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Elevhälsan upplever att en arbetsterapeut skulle komplettera deras befintliga arbete med ny kompetens och nya perspektiv. Deltagarna fick ny kunskap om vikten av helhetsperspektiv och tidsanvändning genom interventionen. Elevhälsans resonemang kring aktivitet och delaktighet visade att elever med psykisk ohälsa kan ha problem med närvaro eller ha aktivitetsobalans. Slutsats: Studiens pedagogiska intervention kan användas för att sprida kunskap om arbetsterapi till elevhälsoteam. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berlin, Cornelia LU and Olsson, Marina LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, aktivitet och delaktighet, elevhälsa, psykisk ohälsa, arbetsterapeutiska interventioner
language
Swedish
id
8981294
date added to LUP
2019-06-26 11:10:31
date last changed
2019-06-26 11:10:31
@misc{8981294,
 abstract   = {Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Ny kompetens behövs i skolan och arbetsterapi skulle kunna vara ett komplement till elevhälsans befintliga arbete för elever med psykisk ohälsa. Syfte: Syftet med studien var att undersöka elevhälsoteamets uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention om arbetsterapi riktad till elevhälsoteamet, samt att undersöka hur elevhälsan resonerar kring aktivitet och delaktighet för elever med psykisk ohälsa. Metod: Fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra olika elevhälsoteam efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterapi utformad av författarna. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Elevhälsan upplever att en arbetsterapeut skulle komplettera deras befintliga arbete med ny kompetens och nya perspektiv. Deltagarna fick ny kunskap om vikten av helhetsperspektiv och tidsanvändning genom interventionen. Elevhälsans resonemang kring aktivitet och delaktighet visade att elever med psykisk ohälsa kan ha problem med närvaro eller ha aktivitetsobalans. Slutsats: Studiens pedagogiska intervention kan användas för att sprida kunskap om arbetsterapi till elevhälsoteam.},
 author    = {Berlin, Cornelia and Olsson, Marina},
 keyword   = {arbetsterapi,aktivitet och delaktighet,elevhälsa,psykisk ohälsa,arbetsterapeutiska interventioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Elevhälsans uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterpi - En kvalitativ tvärsnittsstudie},
 year     = {2019},
}