Advanced

”Det är glädjen som har funnits hela tiden” – En studie om kvinnliga fotbollsspelares upplevelse av att nå elitnivå

Nilsson, Andrew LU (2019) PSPR14 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att kvalitativt undersöka kvinnliga fotbollsspelares upplevelse av att nå elitnivå. Semistrukturerade intervjuer användes och totalt intervjuades tre deltagare. Intervjuerna analyserades med IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) som metodologisk ansats. Totalt kunde fem teman urskiljas som centrala i upplevelsen av elitnivå: tankar och känslor kopplade till övergången till elitnivå, socialt stöd, könsidentitet, flera karriärer samtidigt och skador. Resultaten visade att för att nå elitnivå är det viktigt att få uppleva positiva känslor till idrotten och socialt stöd från föräldrar, tränare, lagkamrater och partners. Deltagarna beskrev en förmåga att snabbt rikta fokus framåt vid negativa känslor i samband... (More)
Syftet med studien var att kvalitativt undersöka kvinnliga fotbollsspelares upplevelse av att nå elitnivå. Semistrukturerade intervjuer användes och totalt intervjuades tre deltagare. Intervjuerna analyserades med IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) som metodologisk ansats. Totalt kunde fem teman urskiljas som centrala i upplevelsen av elitnivå: tankar och känslor kopplade till övergången till elitnivå, socialt stöd, könsidentitet, flera karriärer samtidigt och skador. Resultaten visade att för att nå elitnivå är det viktigt att få uppleva positiva känslor till idrotten och socialt stöd från föräldrar, tränare, lagkamrater och partners. Deltagarna beskrev en förmåga att snabbt rikta fokus framåt vid negativa känslor i samband med skador och vid frustration över sämre ekonomiska förutsättningar än för män. En karriär vid sidan av fotbollen upplevdes både som en hjälp och som ett hinder för att nå elitnivå. Slutligen konstaterades att det är viktigt att skapa en förståelse för varje enskild idrottares individuella behov och förutsättningar för att främja den idrottsliga utvecklingen. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to qualitatively explore the experience of reaching the elite level for women in football. Semi-structured interviews were conducted with three participants. The interviews were analysed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). In total, five themes emerged: thoughts and feelings associated with reaching the elite level, social support, gender identity, multiple careers simultaneously, and injuries. The results showed that positive feelings towards the sport and social support from parents, coaches, teammates and partners were important factors in reaching the elite level. The participants described an ability to quickly stay focused and look ahead in times of adversity during injuries and... (More)
The purpose of this study was to qualitatively explore the experience of reaching the elite level for women in football. Semi-structured interviews were conducted with three participants. The interviews were analysed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). In total, five themes emerged: thoughts and feelings associated with reaching the elite level, social support, gender identity, multiple careers simultaneously, and injuries. The results showed that positive feelings towards the sport and social support from parents, coaches, teammates and partners were important factors in reaching the elite level. The participants described an ability to quickly stay focused and look ahead in times of adversity during injuries and feelings of frustration associated with worse economic condition for women than for men. A simultaneous career alongside football was regarded both as helpful and as obstructive in reaching the elite level. Finally, it was advocated that it is important to create an understanding of the individual needs and conditions of each athlete in order to promote the athletic development. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Andrew LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Övergång till elitidrott, karriärövergångar, kvinnliga fotbollsspelare, interpretative phenomenological analysis
language
Swedish
id
8981463
date added to LUP
2019-06-11 09:16:17
date last changed
2019-06-11 09:16:17
@misc{8981463,
 abstract   = {The purpose of this study was to qualitatively explore the experience of reaching the elite level for women in football. Semi-structured interviews were conducted with three participants. The interviews were analysed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). In total, five themes emerged: thoughts and feelings associated with reaching the elite level, social support, gender identity, multiple careers simultaneously, and injuries. The results showed that positive feelings towards the sport and social support from parents, coaches, teammates and partners were important factors in reaching the elite level. The participants described an ability to quickly stay focused and look ahead in times of adversity during injuries and feelings of frustration associated with worse economic condition for women than for men. A simultaneous career alongside football was regarded both as helpful and as obstructive in reaching the elite level. Finally, it was advocated that it is important to create an understanding of the individual needs and conditions of each athlete in order to promote the athletic development.},
 author    = {Nilsson, Andrew},
 keyword   = {Övergång till elitidrott,karriärövergångar,kvinnliga fotbollsspelare,interpretative phenomenological analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är glädjen som har funnits hela tiden” – En studie om kvinnliga fotbollsspelares upplevelse av att nå elitnivå},
 year     = {2019},
}