Advanced

Fully automated rudder pedal system for ultralight aircraft

Strand, Simon LU and Beric, Ana LU (2019) MMKM05 20191
Product Development
Abstract
The Swedish ultralight aircraft manufacturer, Blackwing Sweden AB, has requested a reinvention of their adjustable mechanism for the rudder pedal system in the BW600RG aircraft. The current manual system is insufficient in terms of a non-ergonomic adjustment process which requires for the aircraft to be stationary. The ambition of this project was to deliver a concept covering a fully automated adjustment mechanism which can be initiated at a stationary state as well as during flight. In addition, the concept was to acquire an airworthiness certification which is necessary for implementation in the aircraft. By following the principles of Ulrich & Eppinger’s design process, a concept which satisfies the main project goal was developed. The... (More)
The Swedish ultralight aircraft manufacturer, Blackwing Sweden AB, has requested a reinvention of their adjustable mechanism for the rudder pedal system in the BW600RG aircraft. The current manual system is insufficient in terms of a non-ergonomic adjustment process which requires for the aircraft to be stationary. The ambition of this project was to deliver a concept covering a fully automated adjustment mechanism which can be initiated at a stationary state as well as during flight. In addition, the concept was to acquire an airworthiness certification which is necessary for implementation in the aircraft. By following the principles of Ulrich & Eppinger’s design process, a concept which satisfies the main project goal was developed. The results from the validation analysis showcased that the proposed solution is functional, while a few additional actions of work are necessary in order to fully incorporate it. These actions include: selecting fasteners, selecting a linear actuator of suitable size and lastly, designing a mounting rig for the linear actuator. By completing the additional requirements, a strength-test can be performed which subsequently allows for certification and thus for implementation of the fully automated rudder pedal system in the BW600RG aircraft. (Less)
Abstract (Swedish)
De svenska tillverkarna av ultralätta mikroflygplan, Blackwing Sweden AB, har lämnat en förfrågan gällande uppdatering av den justerbara mekanismen tillhörande roderpedal-systemet i flygplansmodellen BW600RG. Det nuvarande manuella systemet anses bristfälligt sett till den icke ergonomiska justeringsprocessen som för övrigt kräver att flygplanet är stationärt. Målet med detta projekt var att framföra ett koncept med en fullt automatiserad justeringsmekanism som kan initieras i stationärt läge så väl som under flygning. Vidare erfordras att konceptet uppfyller kraven för flygplanscertifiering vilket är nödvändigt för att konceptet skall kunna implementeras i flygplanet. Genom att följa principerna i Ulrich & Eppingers utvecklingsprocess... (More)
De svenska tillverkarna av ultralätta mikroflygplan, Blackwing Sweden AB, har lämnat en förfrågan gällande uppdatering av den justerbara mekanismen tillhörande roderpedal-systemet i flygplansmodellen BW600RG. Det nuvarande manuella systemet anses bristfälligt sett till den icke ergonomiska justeringsprocessen som för övrigt kräver att flygplanet är stationärt. Målet med detta projekt var att framföra ett koncept med en fullt automatiserad justeringsmekanism som kan initieras i stationärt läge så väl som under flygning. Vidare erfordras att konceptet uppfyller kraven för flygplanscertifiering vilket är nödvändigt för att konceptet skall kunna implementeras i flygplanet. Genom att följa principerna i Ulrich & Eppingers utvecklingsprocess genererades ett koncept som möter huvudmålen i projektet. Resultaten från analyserna visar att den föreslagna lösningen är funktionell men att vidare arbete krävs för att införliva den i flygplanet. Dessa åtgärder omfattas bland annat av val av fästelement, val av lämplig storlek på ställdon samt utformning av ett fäste för själva ställdonet. Genom att fullborda de slutliga åtgärderna kan ett hållfastighetstest utföras på konceptet vilket ligger till grund för flygplanscertifiering. Således möjliggörs realisering av konceptet i flygplansmodellen BW600RG. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strand, Simon LU and Beric, Ana LU
supervisor
organization
course
MMKM05 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8982051
date added to LUP
2019-06-12 07:53:37
date last changed
2019-06-12 07:53:37
@misc{8982051,
 abstract   = {The Swedish ultralight aircraft manufacturer, Blackwing Sweden AB, has requested a reinvention of their adjustable mechanism for the rudder pedal system in the BW600RG aircraft. The current manual system is insufficient in terms of a non-ergonomic adjustment process which requires for the aircraft to be stationary. The ambition of this project was to deliver a concept covering a fully automated adjustment mechanism which can be initiated at a stationary state as well as during flight. In addition, the concept was to acquire an airworthiness certification which is necessary for implementation in the aircraft. By following the principles of Ulrich & Eppinger’s design process, a concept which satisfies the main project goal was developed. The results from the validation analysis showcased that the proposed solution is functional, while a few additional actions of work are necessary in order to fully incorporate it. These actions include: selecting fasteners, selecting a linear actuator of suitable size and lastly, designing a mounting rig for the linear actuator. By completing the additional requirements, a strength-test can be performed which subsequently allows for certification and thus for implementation of the fully automated rudder pedal system in the BW600RG aircraft.},
 author    = {Strand, Simon and Beric, Ana},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fully automated rudder pedal system for ultralight aircraft},
 year     = {2019},
}