Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fungerar det i praktiken? - En studie om ledarskap i förhållande till styrlogiker och kontroll inom hemvården

Mozaffari, Alexander LU and Ledinic, Nazif (2019) KSMK65 20191
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att skapa en mer nyanserad förståelse över vad ledarskap innebär i praktiken inom hemvården. Vi vill även bidra med förståelse över hur styrlogiker kan påverka ledarskapet. Detta görs genom en mikroetnografi bestående av observationer, intervjuer och dokumentanalyser. Mikroetnografin har utförts på en hemvårdsverksamhet i Skåne, där vi spenderat drygt 27 timmar över en tidsperiod på en månad. Det empiriska materialet tolkas genom teorier om ledarskap utifrån ett processuellt perspektiv, vilka betraktar ledarskap som en gemensam process bestående av interaktioner och aktiviteter. Dessa teorier används för att skapa en alternativ förståelse över vad ledarskap kan innebära inom hemvården, i kontrast till de... (More)
Denna uppsats syftar till att skapa en mer nyanserad förståelse över vad ledarskap innebär i praktiken inom hemvården. Vi vill även bidra med förståelse över hur styrlogiker kan påverka ledarskapet. Detta görs genom en mikroetnografi bestående av observationer, intervjuer och dokumentanalyser. Mikroetnografin har utförts på en hemvårdsverksamhet i Skåne, där vi spenderat drygt 27 timmar över en tidsperiod på en månad. Det empiriska materialet tolkas genom teorier om ledarskap utifrån ett processuellt perspektiv, vilka betraktar ledarskap som en gemensam process bestående av interaktioner och aktiviteter. Dessa teorier används för att skapa en alternativ förståelse över vad ledarskap kan innebära inom hemvården, i kontrast till de ledarcentrerade förklaringarna som annars verkar dominera. Vidare tolkas även empirin genom teorier om styrlogiker och kontroll. Genom kombinationen av teorierna kan uppsatsen bidra med en mer nyanserad förståelse över kontextens påverkan på ledarskapsprocessen, vilket även illustreras i olika händelser och interaktioner som lyfts fram ur empirin.

Uppsatsens resultat påvisar betydelsen av den gemensamma ledarskapsprocessen inom hemvårdsverksamheten. Det är nämligen genom denna som medarbetarna tycks organisera det dagliga arbetet, då arbetet inte kan styras och kontrolleras på ett lämpligt sätt. Vidare visar även resultaten att en kombination av inslag från motstridiga styrlogiker verkar existera inom hemvårdsverksamheten. Styrlogikerna balanseras av medarbetarna i en dynamisk process för att kunna möjliggöra ledarskapsprocessen. Ytterligare tycks även frånvaron av strikt kontroll möjliggöra både balanseringen av styrlogiker och ledarskapsprocessen som helhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mozaffari, Alexander LU and Ledinic, Nazif
supervisor
organization
course
KSMK65 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hemvård, ledarskap, process, styrning, styrlogiker, kontroll, tillitsbaserad styrning och ledning.
language
Swedish
id
8983486
date added to LUP
2019-06-14 08:39:16
date last changed
2019-06-14 08:39:16
@misc{8983486,
 abstract   = {{Denna uppsats syftar till att skapa en mer nyanserad förståelse över vad ledarskap innebär i praktiken inom hemvården. Vi vill även bidra med förståelse över hur styrlogiker kan påverka ledarskapet. Detta görs genom en mikroetnografi bestående av observationer, intervjuer och dokumentanalyser. Mikroetnografin har utförts på en hemvårdsverksamhet i Skåne, där vi spenderat drygt 27 timmar över en tidsperiod på en månad. Det empiriska materialet tolkas genom teorier om ledarskap utifrån ett processuellt perspektiv, vilka betraktar ledarskap som en gemensam process bestående av interaktioner och aktiviteter. Dessa teorier används för att skapa en alternativ förståelse över vad ledarskap kan innebära inom hemvården, i kontrast till de ledarcentrerade förklaringarna som annars verkar dominera. Vidare tolkas även empirin genom teorier om styrlogiker och kontroll. Genom kombinationen av teorierna kan uppsatsen bidra med en mer nyanserad förståelse över kontextens påverkan på ledarskapsprocessen, vilket även illustreras i olika händelser och interaktioner som lyfts fram ur empirin.

Uppsatsens resultat påvisar betydelsen av den gemensamma ledarskapsprocessen inom hemvårdsverksamheten. Det är nämligen genom denna som medarbetarna tycks organisera det dagliga arbetet, då arbetet inte kan styras och kontrolleras på ett lämpligt sätt. Vidare visar även resultaten att en kombination av inslag från motstridiga styrlogiker verkar existera inom hemvårdsverksamheten. Styrlogikerna balanseras av medarbetarna i en dynamisk process för att kunna möjliggöra ledarskapsprocessen. Ytterligare tycks även frånvaron av strikt kontroll möjliggöra både balanseringen av styrlogiker och ledarskapsprocessen som helhet.}},
 author    = {{Mozaffari, Alexander and Ledinic, Nazif}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fungerar det i praktiken? - En studie om ledarskap i förhållande till styrlogiker och kontroll inom hemvården}},
 year     = {{2019}},
}