Advanced

Fenomenet elsparkcykel- en studie där användarna belyser värdeskapandet av elsparkcykeln

Gedda, Erik LU and Hammar, Fredrik LU (2019) SMKK60 20191
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Elsparkcykel har blivit ett populärt fenomen i Sverige där flera företag erbjuder uthyrning av detta transportmedel. Vid studiens tidpunkt kunde konstateras att få hade studerat fenomenet och vad användarna ansåg vara av värde med elsparkcykeln, det fanns därmed ett kunskapsgap inom området. Syftet med denna studie blev därför att öka förståelsen för vad användarna ansåg vara av värde med användandet av elsparkcykeln. För att besvara syftet utgick vi ifrån följande frågeställning: ”Hur talar användare om sin syn på användandet av fenomenet elsparkcyklar?” Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har genomförts på 13 stycken respondenter i en småstad. Med respondenternas svar kunde vi transkribera och koda... (More)
Elsparkcykel har blivit ett populärt fenomen i Sverige där flera företag erbjuder uthyrning av detta transportmedel. Vid studiens tidpunkt kunde konstateras att få hade studerat fenomenet och vad användarna ansåg vara av värde med elsparkcykeln, det fanns därmed ett kunskapsgap inom området. Syftet med denna studie blev därför att öka förståelsen för vad användarna ansåg vara av värde med användandet av elsparkcykeln. För att besvara syftet utgick vi ifrån följande frågeställning: ”Hur talar användare om sin syn på användandet av fenomenet elsparkcyklar?” Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har genomförts på 13 stycken respondenter i en småstad. Med respondenternas svar kunde vi transkribera och koda materialet efter vad vi fann av intresse. Detta möjliggjorde för oss att ta ut relevant teori som diskuterade ämnet värdeskapande. Efter studiens genomförande kunde det konstateras att de flesta ser användandet av elsparkcykeln som en upplevelse, ett sätt att uppnå njutning och glädje. Andra användare menar på att värdet uppstår vid specifika situationer och behov i deras vardag. Slutligen visade det sig att både elsparkcykelns värnandet av miljön samt estetiken hade en betydande roll för användarens värdeskapande av elsparkcykeln. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gedda, Erik LU and Hammar, Fredrik LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Elsparkcykel, värdeskapande, förväntanshorisont, miljö, hedonism, estetik, funktionalitet
report number
112
language
Swedish
id
8983783
date added to LUP
2019-06-14 13:46:47
date last changed
2019-06-14 13:46:47
@misc{8983783,
 abstract   = {Elsparkcykel har blivit ett populärt fenomen i Sverige där flera företag erbjuder uthyrning av detta transportmedel. Vid studiens tidpunkt kunde konstateras att få hade studerat fenomenet och vad användarna ansåg vara av värde med elsparkcykeln, det fanns därmed ett kunskapsgap inom området. Syftet med denna studie blev därför att öka förståelsen för vad användarna ansåg vara av värde med användandet av elsparkcykeln. För att besvara syftet utgick vi ifrån följande frågeställning: ”Hur talar användare om sin syn på användandet av fenomenet elsparkcyklar?” Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har genomförts på 13 stycken respondenter i en småstad. Med respondenternas svar kunde vi transkribera och koda materialet efter vad vi fann av intresse. Detta möjliggjorde för oss att ta ut relevant teori som diskuterade ämnet värdeskapande. Efter studiens genomförande kunde det konstateras att de flesta ser användandet av elsparkcykeln som en upplevelse, ett sätt att uppnå njutning och glädje. Andra användare menar på att värdet uppstår vid specifika situationer och behov i deras vardag. Slutligen visade det sig att både elsparkcykelns värnandet av miljön samt estetiken hade en betydande roll för användarens värdeskapande av elsparkcykeln.},
 author    = {Gedda, Erik and Hammar, Fredrik},
 keyword   = {Elsparkcykel,värdeskapande,förväntanshorisont,miljö,hedonism,estetik,funktionalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fenomenet elsparkcykel- en studie där användarna belyser värdeskapandet av elsparkcykeln},
 year     = {2019},
}