Advanced

Jämförande Livscykelkostnadsanalys av Polyplankmaterial och Granvirke

Andersson, Anders LU (2019) MVEM12 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
Yearly in Sweden, large quantities of material lose much of their monetary value due to poor material recycling efficiency. In the common linear economy, material recycling is not prioritized, however within a circular economy recycling is a vital part. PolyPlank has with their own polyplank material built their company based on the principles of the circular economy. Their polyplank material is an alternative to many wood materials on the market and consists mainly of two plastics: recycled high-density polyethylene, and low-density polyethylene which is considered a byproduct. While wood require repainting, one of the benefits of the polyplank material is that it is maintenance free. This study is a continuation of a previous the life... (More)
Yearly in Sweden, large quantities of material lose much of their monetary value due to poor material recycling efficiency. In the common linear economy, material recycling is not prioritized, however within a circular economy recycling is a vital part. PolyPlank has with their own polyplank material built their company based on the principles of the circular economy. Their polyplank material is an alternative to many wood materials on the market and consists mainly of two plastics: recycled high-density polyethylene, and low-density polyethylene which is considered a byproduct. While wood require repainting, one of the benefits of the polyplank material is that it is maintenance free. This study is a continuation of a previous the life cycle analysis, which compared the environmental performance of the construction of a washhouse with polyplankmaterial and spruce wood. The main purpose of this study was to compare the life cycle cost for the polyplank material with spruce wood. The second purpose was to analyze the changes to CO2-emission when replacing Scanditene, one of the plastic components in the polyplank material, with recycled wrapping plastic. Lastly the CO2-emissions from either material are calculated into their respective social cost of carbon. Data on environmental performance was taken from the life cycle analysis, while costs was taken from various internet sources including PolyPlank. The life cycle cost was divided into the initial cost and maintenance cost. Focus has been on the CO2-emission of both materials. The initial cost of the polyplank material is higher than the spruce wood, however with the inclusion of the maintenance cost, the life cycle cost for spruce wood becomes the highest. The polyplank material has higher CO2-emissions and the replacement of Scanditene with recycled wrapping plastic has little impact. The social cost of carbon is also the highest for the polyplank material. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Årligen i Sverige, förlorar stora mängder material stora delar av sitt ekonomiska värde på grund av ineffektiv materialåtervinning. I den vanliga linjära ekonomin är materialåtervinning inte prioriterat medan i den cirkulära ekonomin är återvinning en viktig del. PolyPlank har med sitt eget polyplankmaterial byggt upp sin verksamhet baserat på den cirkulära ekonomins principer. Polyplankmaterialet är ett alternativ till många trämaterial som finns på marknaden och består till mestadels av två plastsorter: återvunnen hög densitetpolyeten och lågdensitetspolyeten som betraktas som en biprodukt. En av fördelarna med polyplankmaterialet är att det är underhållsfritt, medan trä behöver underhållas genom målning.
Denna studie är en... (More)
Årligen i Sverige, förlorar stora mängder material stora delar av sitt ekonomiska värde på grund av ineffektiv materialåtervinning. I den vanliga linjära ekonomin är materialåtervinning inte prioriterat medan i den cirkulära ekonomin är återvinning en viktig del. PolyPlank har med sitt eget polyplankmaterial byggt upp sin verksamhet baserat på den cirkulära ekonomins principer. Polyplankmaterialet är ett alternativ till många trämaterial som finns på marknaden och består till mestadels av två plastsorter: återvunnen hög densitetpolyeten och lågdensitetspolyeten som betraktas som en biprodukt. En av fördelarna med polyplankmaterialet är att det är underhållsfritt, medan trä behöver underhållas genom målning.
Denna studie är en fortsättning på en tidigare livscykelanalys, vilken jämförde miljöprestandan på tvättstugor byggda av polyplankmaterial och granvirke.
Huvudsyftet med denna studie har varit att jämföra livscykelkostnaden för polyplankmaterialet med granvirket. Det andra syftet har varit att analysera förändringarna på CO2-utsläpp då Scanditene, en av plastkomponenterna i polyplankmaterialet, med återvunnen emballageplast. Slutligen beräknas kostnaden för samhället vid utsläpp av CO2 (Social Cost of Carbon) från vardera material. Värden på miljöprestandan togs från den tidigare livscykelanalysen, medan kostnaden togs från olika internetkällor däribland PolyPlank.
Livscykelkostnaden är uppdelad i inköpspris och underhållskostnader. Fokus har varit på CO2-utsläpp från materialen.
Inköpspriset är högre för polyplankmaterialet än granvirket, men genom inkluderandet av underhållskostnader, blir livscykelkostnaderna högre för granvirket. Polyplankmaterialet har högre CO2-utsläpp och utbytet av Scanditene med återvunnen emballageplast har endast en liten påverkan. Samhällskostnaderna från utsläpp av CO2 är också högre för polyplankmaterialet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anders LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Livscykelkostnadsanalys, LCCA, LCC, PolyPlank
language
Swedish
id
8983866
date added to LUP
2019-07-03 11:47:35
date last changed
2019-07-03 11:47:35
@misc{8983866,
 abstract   = {Yearly in Sweden, large quantities of material lose much of their monetary value due to poor material recycling efficiency. In the common linear economy, material recycling is not prioritized, however within a circular economy recycling is a vital part. PolyPlank has with their own polyplank material built their company based on the principles of the circular economy. Their polyplank material is an alternative to many wood materials on the market and consists mainly of two plastics: recycled high-density polyethylene, and low-density polyethylene which is considered a byproduct. While wood require repainting, one of the benefits of the polyplank material is that it is maintenance free. This study is a continuation of a previous the life cycle analysis, which compared the environmental performance of the construction of a washhouse with polyplankmaterial and spruce wood. The main purpose of this study was to compare the life cycle cost for the polyplank material with spruce wood. The second purpose was to analyze the changes to CO2-emission when replacing Scanditene, one of the plastic components in the polyplank material, with recycled wrapping plastic. Lastly the CO2-emissions from either material are calculated into their respective social cost of carbon. Data on environmental performance was taken from the life cycle analysis, while costs was taken from various internet sources including PolyPlank. The life cycle cost was divided into the initial cost and maintenance cost. Focus has been on the CO2-emission of both materials. The initial cost of the polyplank material is higher than the spruce wood, however with the inclusion of the maintenance cost, the life cycle cost for spruce wood becomes the highest. The polyplank material has higher CO2-emissions and the replacement of Scanditene with recycled wrapping plastic has little impact. The social cost of carbon is also the highest for the polyplank material.},
 author    = {Andersson, Anders},
 keyword   = {Livscykelkostnadsanalys,LCCA,LCC,PolyPlank},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämförande Livscykelkostnadsanalys av Polyplankmaterial och Granvirke},
 year     = {2019},
}