Advanced

“Kød og kreativitet” – visioner och verklighet: En studie om plats i skärningspunkten mellan mening, materialitet och människor

Lindkvist Jensen, Isabella LU and Ross, Daniela LU (2019) KSMK65 20191
Department of Service Management and Service Studies
Abstract
The aim of this study is to discuss how visions about places influence the physical place-development, and how people’s ability to inhabit and make use of space is affected as a consequence. A case study of Kødbyen, Copenhagen’s Meat Packing District, was carried out to research this. Research questions relate to how these place-making processes can be understood in terms of power, where some people are included by places while others are excluded from them. A model showing the intersectionality between the visionary aspects of place, the spatial aspects of place, and the movements of people there, is created to better understand the complexities of place-making. The paper draws upon a theoretical framework based on the social construction... (More)
The aim of this study is to discuss how visions about places influence the physical place-development, and how people’s ability to inhabit and make use of space is affected as a consequence. A case study of Kødbyen, Copenhagen’s Meat Packing District, was carried out to research this. Research questions relate to how these place-making processes can be understood in terms of power, where some people are included by places while others are excluded from them. A model showing the intersectionality between the visionary aspects of place, the spatial aspects of place, and the movements of people there, is created to better understand the complexities of place-making. The paper draws upon a theoretical framework based on the social construction of place, discourse analysis, perspectives of power as well as urban regeneration processes. The findings reveal a visionary discourse, in which Kødbyen is understood as a shared space for “kød og kreativitet” (meat and creativity). In the physical place-development, this discourse is materialized in two intuitively contradictory ways; by on the one hand making the space accessible for some activities and movements, while simultaneously closing parts of it off for others. As a result, Kødbyen can be seen as an open, inclusive place for some people, movements and activities, while others are seen as anomalies in the street scene and, in consequence, are excluded. (Less)
Abstract (Swedish)
Titel: ”Kød og kreativitet” – visioner och verklighet: En studie om plats i skärningspunkten mellan mening, materialitet och människor
Universitet: Lunds Universitet, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap
Kurs: KSMK65 - Service Management: Examensarbete för kandidatexamen. Våren 2019
Författare: Daniela Ross & Isabella Lindkvist Jensen
Handledare: Elisabeth Högdahl
Nyckelord: Platsutveckling, Urban regenerering, Vision, Makt, Inkludering, Exkludering
Syfte: Syftet är att diskutera och bidra till ökad förståelse kring hur visioner om platser påverkar hur gaturummet utformas och hur människors platstagande möjliggörs och begränsas som konsekvens av detta.
Frågeställningar:
Vilka är visionerna för Den Hvide Kødby?... (More)
Titel: ”Kød og kreativitet” – visioner och verklighet: En studie om plats i skärningspunkten mellan mening, materialitet och människor
Universitet: Lunds Universitet, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap
Kurs: KSMK65 - Service Management: Examensarbete för kandidatexamen. Våren 2019
Författare: Daniela Ross & Isabella Lindkvist Jensen
Handledare: Elisabeth Högdahl
Nyckelord: Platsutveckling, Urban regenerering, Vision, Makt, Inkludering, Exkludering
Syfte: Syftet är att diskutera och bidra till ökad förståelse kring hur visioner om platser påverkar hur gaturummet utformas och hur människors platstagande möjliggörs och begränsas som konsekvens av detta.
Frågeställningar:
Vilka är visionerna för Den Hvide Kødby? Hur har platsen skapats utifrån detta? Hur synliggörs gränser i gaturummet till följd av detta? Vem inkluderas och vem utesluts som konsekvens?
Metod:
En kvalitativ studie där det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer, dokumentstudier samt kvalitativa observationer. Totalt tre intervjuer genomfördes med personer som jobbar för Köpenhamns Kommun och som har varit delaktiga i utvecklingen av Kødbyen. Dokumentstudierna gjordes på tre officiella dokument utfärdade av Köpenhamns Kommun. Observationerna genomfördes i Kødbyen under en vecka i April 2019.
Slutsatser:
I visioner tillskrivs Den Hvide Kødby olika meningar. Dels förstås platsen som en föränderlig, internationell upplevelsesdestination, dels som ett nationellt kulturarv som bör bevaras. Dessa två synsätt förenas genom att tala om Kødbyen som en plats för både “kød og kreativitet”. Diskursen om “kød og kreativitet” materialiseras på främst två intuitivt paradoxala sätt, genom att parallellt tillgängliggöra och avgränsa gaturummet. Som konsekvens uppstår gränser mellan vilka rörelser och aktiviteter som blir möjliga (rörelserum) i gaturummet. Utifrån ett maktperspektiv uppfattas Kødbyen då som ett öppet, inkluderande rum för vissa människor, rörelser, rytmer och aktiviteter, medan andra utesluts. Sammanfattningsvis resulterar visioner om samexistens i att allt får sin specifika plats i tid och rum. Som konsekvens blir avvikelser anomalier i gaturummet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindkvist Jensen, Isabella LU and Ross, Daniela LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Place, Place-development, Urban regeneration, Vision, Power, Inclusion, Exclusion, Destination Management, Platsutveckling, Makt
language
Swedish
id
8984972
date added to LUP
2019-06-24 09:42:31
date last changed
2019-06-24 09:42:31
@misc{8984972,
 abstract   = {The aim of this study is to discuss how visions about places influence the physical place-development, and how people’s ability to inhabit and make use of space is affected as a consequence. A case study of Kødbyen, Copenhagen’s Meat Packing District, was carried out to research this. Research questions relate to how these place-making processes can be understood in terms of power, where some people are included by places while others are excluded from them. A model showing the intersectionality between the visionary aspects of place, the spatial aspects of place, and the movements of people there, is created to better understand the complexities of place-making. The paper draws upon a theoretical framework based on the social construction of place, discourse analysis, perspectives of power as well as urban regeneration processes. The findings reveal a visionary discourse, in which Kødbyen is understood as a shared space for “kød og kreativitet” (meat and creativity). In the physical place-development, this discourse is materialized in two intuitively contradictory ways; by on the one hand making the space accessible for some activities and movements, while simultaneously closing parts of it off for others. As a result, Kødbyen can be seen as an open, inclusive place for some people, movements and activities, while others are seen as anomalies in the street scene and, in consequence, are excluded.},
 author    = {Lindkvist Jensen, Isabella and Ross, Daniela},
 keyword   = {Place,Place-development,Urban regeneration,Vision,Power,Inclusion,Exclusion,Destination Management,Platsutveckling,Makt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Kød og kreativitet” – visioner och verklighet: En studie om plats i skärningspunkten mellan mening, materialitet och människor},
 year     = {2019},
}