Advanced

ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

Johnsson, Kenneth LU and Casspe Nyman, Helena LU (2019) VMTL01 20191
Division of Building Services
Division of Building Physics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson

Handledare: Bengt Hansson
Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Ulf Larsson och Fredric Ståhl
Qb3 projekt AB

Examinator: Stefan Olander
Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. Studien vill undersöka om sambandet stämmer och varför det i så fall uppstår ÄTA i svensk byggindustri.

Frågeställning: - Vilka är de vanligaste... (More)
Sammanfattning

Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson

Handledare: Bengt Hansson
Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Ulf Larsson och Fredric Ståhl
Qb3 projekt AB

Examinator: Stefan Olander
Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. Studien vill undersöka om sambandet stämmer och varför det i så fall uppstår ÄTA i svensk byggindustri.

Frågeställning: - Vilka är de vanligaste orsakerna till att ÄTA-arbeten uppstår?
- Vilka kostnads- och tidseffekter skapar ÄTA-arbeten?
- Kan ÄTA-arbeten undvikas och i så fall hur?

Syfte: Avsikten med detta arbetet är förutom att allmänt öka kunskapen om ÄTA-arbeten även att analysera orsakerna till att ÄTA uppkommer och vilka effekterna ÄTA-arbeten har för parterna.

Metod(er): Med grunden i en litteraturstudie ligger undersökningens fokus på analys av dokumenterade ÄTA-punkter från olika aktörer i byggbranschen. Analysen bygger på kvantitativa, statistiska metoder. Resultaten förfinas ytterligare genom kompletterande kvalitativa intervjuer med personer som på olika sätt varit verksamma i byggbranschen under längre tid.

Slutsatser: De största orsakerna till ÄTA-arbeten är bristande kompetens hos beställare, undermåliga FFU och ofullständig A-projektering.
ÄTA leder i snitt till en kostnadsökning på 9% (6% för nyproduktion). Beställaren köper under entreprenaden i snitt extra varor och arbete till ett värde av 4% av kontraktssumman. De tidsöverskridanden som sker beror enligt studien till största del inte på ÄTA.

ÄTA-arbeten bör undvikas då de är överrepresenterade som orsak till tvist och dålig psykosocial arbetsmiljö. Rapporten identifierar sju faktorer som potentiellt verksamma för minskning av ÄTA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Kenneth LU and Casspe Nyman, Helena LU
supervisor
organization
alternative title
Changes and additional works - Causes, effekts and solutions
course
VMTL01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ÄTA-arbeten, ÄTA-hantering, Förfrågningsunderlag, projekterings-fel, orsak, effekter, AB 04, ABT 06, åtgärdsförslag, förbättring.
report number
TVBP 5591-19
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Huvudhandledare: Bengt Hansson
Examinator: Stefan Olander
id
8985021
date added to LUP
2019-10-07 09:51:46
date last changed
2019-10-07 10:47:23
@misc{8985021,
 abstract   = {Sammanfattning

Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson

Handledare: Bengt Hansson
Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Ulf Larsson och Fredric Ståhl
Qb3 projekt AB

Examinator: Stefan Olander
Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola

Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. Studien vill undersöka om sambandet stämmer och varför det i så fall uppstår ÄTA i svensk byggindustri.

Frågeställning: - Vilka är de vanligaste orsakerna till att ÄTA-arbeten uppstår?
- Vilka kostnads- och tidseffekter skapar ÄTA-arbeten?
- Kan ÄTA-arbeten undvikas och i så fall hur?

Syfte: Avsikten med detta arbetet är förutom att allmänt öka kunskapen om ÄTA-arbeten även att analysera orsakerna till att ÄTA uppkommer och vilka effekterna ÄTA-arbeten har för parterna.

Metod(er): Med grunden i en litteraturstudie ligger undersökningens fokus på analys av dokumenterade ÄTA-punkter från olika aktörer i byggbranschen. Analysen bygger på kvantitativa, statistiska metoder. Resultaten förfinas ytterligare genom kompletterande kvalitativa intervjuer med personer som på olika sätt varit verksamma i byggbranschen under längre tid.

Slutsatser: De största orsakerna till ÄTA-arbeten är bristande kompetens hos beställare, undermåliga FFU och ofullständig A-projektering.
ÄTA leder i snitt till en kostnadsökning på 9% (6% för nyproduktion). Beställaren köper under entreprenaden i snitt extra varor och arbete till ett värde av 4% av kontraktssumman. De tidsöverskridanden som sker beror enligt studien till största del inte på ÄTA.

ÄTA-arbeten bör undvikas då de är överrepresenterade som orsak till tvist och dålig psykosocial arbetsmiljö. Rapporten identifierar sju faktorer som potentiellt verksamma för minskning av ÄTA.},
 author    = {Johnsson, Kenneth and Casspe Nyman, Helena},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {ÄTA-arbeten,ÄTA-hantering,Förfrågningsunderlag,projekterings-fel,orsak,effekter,AB 04,ABT 06,åtgärdsförslag,förbättring.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder},
 year     = {2019},
}