Advanced

Om att motivera förskolebarn och deras familjer till en hälsosam livsstil. En kvalitativ studie av förskolepedagogernas upplevelser av vad som inspirerar till en hälsosam livsstil och deras egen möjlighet att påverka detta.

Flinck Nymberg, Liselotte LU (2019) PEDK01 20191
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats handlar om en helt ny typ av förskola som kommer arbeta hälsofrämjande och som bygger på ett holistiskt helhetskoncept. Bakgrunden till hälsoförskolan är att andelen överviktiga förskolebarn har ökat markant både generellt och i kommunen där studien utförts. Det grundläggande syftet med studien är att undersöka vad förskolepedagogerna själva upplever motiverar barn och deras familjer till en hälsosam livsstil och hur de ser på sina egna möjligheter att påverka detta. Semistrukturerade intervjuer med sju förskolepedagoger ligger som grund för uppsatsen. Informanternas svar har tolkats med hjälp av hermeneutiken som har varit mitt vetenskapliga synsätt. Resultatet från studien visar hur viktigt det är att skapa hållbara... (More)
Denna uppsats handlar om en helt ny typ av förskola som kommer arbeta hälsofrämjande och som bygger på ett holistiskt helhetskoncept. Bakgrunden till hälsoförskolan är att andelen överviktiga förskolebarn har ökat markant både generellt och i kommunen där studien utförts. Det grundläggande syftet med studien är att undersöka vad förskolepedagogerna själva upplever motiverar barn och deras familjer till en hälsosam livsstil och hur de ser på sina egna möjligheter att påverka detta. Semistrukturerade intervjuer med sju förskolepedagoger ligger som grund för uppsatsen. Informanternas svar har tolkats med hjälp av hermeneutiken som har varit mitt vetenskapliga synsätt. Resultatet från studien visar hur viktigt det är att skapa hållbara relationer som bygger på respekt och tillit mellan förskolepedagogerna och föräldrarna. Resultatet visar även på de olika tillvägagångssätten förskolepedagogerna har och hur de kan använda dessa för att inspirera barnen och deras familjer till en hälsosam livsstil. Bristande engagemang från förskolepedagogerna och att få dem att arbeta som en grupp mot ett mål kan ses som en utmaning som den nya hälsoförskolan står inför. Likaså att få med alla familjer vars barns skall gå i hälsoförskolan att arbeta mot en hälsosam livsstil. Studiens resultat kan användas som en utgångspunkt för uppföljning av vad som realiserades av verksamhetens syfte eller som underlag för liknande förskolekoncept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flinck Nymberg, Liselotte LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förskola, hälsa, fostran, fysisk rörelse, kost, hermeneutik
language
Swedish
id
8985042
date added to LUP
2019-06-18 10:39:41
date last changed
2019-06-18 10:39:41
@misc{8985042,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om en helt ny typ av förskola som kommer arbeta hälsofrämjande och som bygger på ett holistiskt helhetskoncept. Bakgrunden till hälsoförskolan är att andelen överviktiga förskolebarn har ökat markant både generellt och i kommunen där studien utförts. Det grundläggande syftet med studien är att undersöka vad förskolepedagogerna själva upplever motiverar barn och deras familjer till en hälsosam livsstil och hur de ser på sina egna möjligheter att påverka detta. Semistrukturerade intervjuer med sju förskolepedagoger ligger som grund för uppsatsen. Informanternas svar har tolkats med hjälp av hermeneutiken som har varit mitt vetenskapliga synsätt. Resultatet från studien visar hur viktigt det är att skapa hållbara relationer som bygger på respekt och tillit mellan förskolepedagogerna och föräldrarna. Resultatet visar även på de olika tillvägagångssätten förskolepedagogerna har och hur de kan använda dessa för att inspirera barnen och deras familjer till en hälsosam livsstil. Bristande engagemang från förskolepedagogerna och att få dem att arbeta som en grupp mot ett mål kan ses som en utmaning som den nya hälsoförskolan står inför. Likaså att få med alla familjer vars barns skall gå i hälsoförskolan att arbeta mot en hälsosam livsstil. Studiens resultat kan användas som en utgångspunkt för uppföljning av vad som realiserades av verksamhetens syfte eller som underlag för liknande förskolekoncept.},
 author    = {Flinck Nymberg, Liselotte},
 keyword   = {förskola,hälsa,fostran,fysisk rörelse,kost,hermeneutik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om att motivera förskolebarn och deras familjer till en hälsosam livsstil. En kvalitativ studie av förskolepedagogernas upplevelser av vad som inspirerar till en hälsosam livsstil och deras egen möjlighet att påverka detta.},
 year     = {2019},
}