Advanced

Vilket incitamentsprogram? - Svenska bolagens stora fråga

Sundström, Lukas LU ; Chan, Veronika LU and Andjic, Stefan LU (2019) FEKH89 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Författarna ämnar att undersöka vilket incitamentsprogram som är vanligast
förekommande bland svenska bolag av: enbart STIP, enbart LTIP eller en kombination av
båda. Vidare undersöks om det förekommer en signifikant skillnad i totalavkastningen mellan
bolag som använder enbart STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda programmen.

Teoretiska ramverk: Det teoretiska ramverket utgörs av teorier, beskrivningar kring ämnet
incitamentsprogram, samt tidigare forskning avseende rörlig ersättning och
incitamentsprogram. De valda teorierna är primärt Agentteorin, och kompletteras av
Stewardship- och Managerial Power teorin.

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts,
därav har... (More)
Syfte: Författarna ämnar att undersöka vilket incitamentsprogram som är vanligast
förekommande bland svenska bolag av: enbart STIP, enbart LTIP eller en kombination av
båda. Vidare undersöks om det förekommer en signifikant skillnad i totalavkastningen mellan
bolag som använder enbart STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda programmen.

Teoretiska ramverk: Det teoretiska ramverket utgörs av teorier, beskrivningar kring ämnet
incitamentsprogram, samt tidigare forskning avseende rörlig ersättning och
incitamentsprogram. De valda teorierna är primärt Agentteorin, och kompletteras av
Stewardship- och Managerial Power teorin.

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts,
därav har en hypotetisk-deduktiv metod använts. Den formulerade hypotesen är baserad på
tidigare studier och prövas i studien.

Empiri: Studien undersöker 118 börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm (Small-,
Mid- och Large Cap) mellan 2013-2017. Den finansiella datan har primärt hämtats in från
Thomas Reuters Datastream och årsredovisningar.

Resultat och slutsats: Studien finner att flest av svenska bolagen använder både STIP och
LTIP, i andra hand föredras endast STIP, medan endast LTIP används minst. Vidare finner
studien ingen signifikant skillnad mellan totalavkastning vid användandet av endast STIP,
endast LTIP eller en kombination av båda programmen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundström, Lukas LU ; Chan, Veronika LU and Andjic, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om incitamentsprogram i Sverige
course
FEKH89 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kortsiktiga incitamentsprogram, långsiktiga incitamentsprogram, aktiens totalavkastning, Nasdaq Stockholm, Agentteorin, Stewardship teorin, Managerial Power teorin
language
Swedish
id
8985045
date added to LUP
2019-10-10 13:47:55
date last changed
2019-10-10 13:47:55
@misc{8985045,
 abstract   = {Syfte: Författarna ämnar att undersöka vilket incitamentsprogram som är vanligast
förekommande bland svenska bolag av: enbart STIP, enbart LTIP eller en kombination av
båda. Vidare undersöks om det förekommer en signifikant skillnad i totalavkastningen mellan
bolag som använder enbart STIP, enbart LTIP, eller en kombination av båda programmen.

Teoretiska ramverk: Det teoretiska ramverket utgörs av teorier, beskrivningar kring ämnet
incitamentsprogram, samt tidigare forskning avseende rörlig ersättning och
incitamentsprogram. De valda teorierna är primärt Agentteorin, och kompletteras av
Stewardship- och Managerial Power teorin.

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts,
därav har en hypotetisk-deduktiv metod använts. Den formulerade hypotesen är baserad på
tidigare studier och prövas i studien.

Empiri: Studien undersöker 118 börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm (Small-,
Mid- och Large Cap) mellan 2013-2017. Den finansiella datan har primärt hämtats in från
Thomas Reuters Datastream och årsredovisningar.

Resultat och slutsats: Studien finner att flest av svenska bolagen använder både STIP och
LTIP, i andra hand föredras endast STIP, medan endast LTIP används minst. Vidare finner
studien ingen signifikant skillnad mellan totalavkastning vid användandet av endast STIP,
endast LTIP eller en kombination av båda programmen.},
 author    = {Sundström, Lukas and Chan, Veronika and Andjic, Stefan},
 keyword   = {Kortsiktiga incitamentsprogram,långsiktiga incitamentsprogram,aktiens totalavkastning,Nasdaq Stockholm,Agentteorin,Stewardship teorin,Managerial Power teorin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilket incitamentsprogram? - Svenska bolagens stora fråga},
 year     = {2019},
}