Advanced

Ta Ansvar eller Avstånd? En kvantitativ studie om individers hemberedskap inför eventuell kris ur ett socialpsykologiskt perspektiv

Gustavsson Adlercreutz, Caroline LU and Sikström, Kajsa LU (2019) PSYK11 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersökte sambanden mellan individers personlighetsdrag och individers nivå av hemberedskap, vilket innebär i vilken utsträckning individer är benägna att förbereda sig inför en eventuell kris som påverkar samhällsfunktioner. För att ge ytterligare en dimension till studien undersöktes även individers världsbild i relation till personlighetsdragen. De undersökta faktorerna var de tre personlighetsdragen; Öppenhet, Stabilitet, Samvetsgrannhet samt upplevelse av världen som farlig. Hypoteserna löd; en kombination av höga värden på samtliga faktorer kombinerat med höga värden på “Farlig värld”-testet bör predicera höga nivåer av hemberedskap, samt att äldre och män är mer benägna att förbereda sig för en kris, än unga och... (More)
Denna studie undersökte sambanden mellan individers personlighetsdrag och individers nivå av hemberedskap, vilket innebär i vilken utsträckning individer är benägna att förbereda sig inför en eventuell kris som påverkar samhällsfunktioner. För att ge ytterligare en dimension till studien undersöktes även individers världsbild i relation till personlighetsdragen. De undersökta faktorerna var de tre personlighetsdragen; Öppenhet, Stabilitet, Samvetsgrannhet samt upplevelse av världen som farlig. Hypoteserna löd; en kombination av höga värden på samtliga faktorer kombinerat med höga värden på “Farlig värld”-testet bör predicera höga nivåer av hemberedskap, samt att äldre och män är mer benägna att förbereda sig för en kris, än unga och kvinnor. Undersökningsmetoderna var korrelationsanalys, regressionsanalys för att se hur faktorerna predicerade hemberedskap och T-test för att undersöka eventuella skillnader mellan grupper. Urvalet bestod av 228 svenskar i åldrarna 18-75 år. Resultaten visade att Stabilitet och Samvetsgrannhet var signifikanta prediktorer för hemberedskap. Graden av hemberedskap visade inga skillnader mellan män och kvinnor, däremot skiljde det sig åt på vilka faktorer som predicerade hemberedskap. För kvinnor var det Stabilitet, och för män var den största prediktorn att uppleva världen som farlig. Resultatet visade även att äldre var mer benägna att vidta hemberedskapsåtgärder än yngre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson Adlercreutz, Caroline LU and Sikström, Kajsa LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hemberedskap, krisförberedning, personlighetsdrag, Big 5, världsbild
language
Swedish
id
8985309
date added to LUP
2019-06-19 13:24:45
date last changed
2019-06-19 13:24:45
@misc{8985309,
 abstract   = {Denna studie undersökte sambanden mellan individers personlighetsdrag och individers nivå av hemberedskap, vilket innebär i vilken utsträckning individer är benägna att förbereda sig inför en eventuell kris som påverkar samhällsfunktioner. För att ge ytterligare en dimension till studien undersöktes även individers världsbild i relation till personlighetsdragen. De undersökta faktorerna var de tre personlighetsdragen; Öppenhet, Stabilitet, Samvetsgrannhet samt upplevelse av världen som farlig. Hypoteserna löd; en kombination av höga värden på samtliga faktorer kombinerat med höga värden på “Farlig värld”-testet bör predicera höga nivåer av hemberedskap, samt att äldre och män är mer benägna att förbereda sig för en kris, än unga och kvinnor. Undersökningsmetoderna var korrelationsanalys, regressionsanalys för att se hur faktorerna predicerade hemberedskap och T-test för att undersöka eventuella skillnader mellan grupper. Urvalet bestod av 228 svenskar i åldrarna 18-75 år. Resultaten visade att Stabilitet och Samvetsgrannhet var signifikanta prediktorer för hemberedskap. Graden av hemberedskap visade inga skillnader mellan män och kvinnor, däremot skiljde det sig åt på vilka faktorer som predicerade hemberedskap. För kvinnor var det Stabilitet, och för män var den största prediktorn att uppleva världen som farlig. Resultatet visade även att äldre var mer benägna att vidta hemberedskapsåtgärder än yngre.},
 author    = {Gustavsson Adlercreutz, Caroline and Sikström, Kajsa},
 keyword   = {Hemberedskap,krisförberedning,personlighetsdrag,Big 5,världsbild},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ta Ansvar eller Avstånd? En kvantitativ studie om individers hemberedskap inför eventuell kris ur ett socialpsykologiskt perspektiv},
 year     = {2019},
}