Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

Magnusson, Sofia LU (2019) MVEK02 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. These factors combined with the rumination that occurs when cows eat is the origin of the release of greenhouse gases (GHG) such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide which contribute to global warming.

In order to prevent further increase in GHG emissions a shift in milk consumption towards more plant-based options is needed. The purpose of this study is to analyze human behavior around milk consumption by conducting interviews with students that... (More)
Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. These factors combined with the rumination that occurs when cows eat is the origin of the release of greenhouse gases (GHG) such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide which contribute to global warming.

In order to prevent further increase in GHG emissions a shift in milk consumption towards more plant-based options is needed. The purpose of this study is to analyze human behavior around milk consumption by conducting interviews with students that frequent cafés surrounding the campus of Lund University in order to see which factors influence people’s choices and to identify possible tools for directing their choices in a more sustainable direction.

The results from the conducted interviews show that health, environment, price, taste, habits, values and information are factors that influence behavior. When it comes to milk choice made by café owner’s supply and demand, low price difference between cow’s milk and plant-based options as well as a will to reflect an image of environmental awareness are important influencing factors.

Nudging is a potential tool for breaking down barriers and directing consumption of cow’s milk towards plant-based alternatives by providing meaningful and relevant information to influence behavior and making plant-based alternatives more visible and available. Other useful tools for influencing behavior are information campaigns, subsidies and fees originating from the authorities.

A focus for future studies could be to test nudging methods based on the factors identified in this thesis in order to achieve a more sustainable consumption behavior. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mjölk. Vad ser du framför dig när du läser ordet mjölk? Är det ett glas mjölk till skollunchen som barn, öppna gröna fält med betande kor eller kanske en jordgubbstårta på ett födelsedagskalas? Vilken bild du än får i huvudet så är mjölk för många en naturlig del av uppväxten med minnen som går så långt bak i tiden man kan minnas. Det är först på senare tid som mjölkkonsumtionen har börjat ifrågasättas ur miljösynpunkt då allt fler unga tycker att klimatpåverkan är den viktigaste samhällsfrågan. Många väljer idag att konsumera livsmedel med lägre belastning på jordens resurser. I detta arbete studeras beteende kring mjölkkonsumtion och vilka faktorer som påverkar valet mellan komjölk och växtbaserad dryck med syftet att uppnå mer hållbara... (More)
Mjölk. Vad ser du framför dig när du läser ordet mjölk? Är det ett glas mjölk till skollunchen som barn, öppna gröna fält med betande kor eller kanske en jordgubbstårta på ett födelsedagskalas? Vilken bild du än får i huvudet så är mjölk för många en naturlig del av uppväxten med minnen som går så långt bak i tiden man kan minnas. Det är först på senare tid som mjölkkonsumtionen har börjat ifrågasättas ur miljösynpunkt då allt fler unga tycker att klimatpåverkan är den viktigaste samhällsfrågan. Många väljer idag att konsumera livsmedel med lägre belastning på jordens resurser. I detta arbete studeras beteende kring mjölkkonsumtion och vilka faktorer som påverkar valet mellan komjölk och växtbaserad dryck med syftet att uppnå mer hållbara konsumtionsmönster.

Svenskar har under de senaste femtio åren konsumerat väldigt mycket mjölkprodukter jämfört med andra europeiska länder. Mjölk kräver mycket energi när den ska produceras och även stora mängder mat och vatten till korna. Detta behov av resurser leder till höga utsläpp av växthusgaser vilka bidrar till den globala uppvärmningen av vår planet. I mitt arbete studerar jag människors tankar kring konsumtion av komjölk och växtbaserad dryck genom intervjuer med studenter som besöker caféer på campus vid Lunds universitet för att få en bättre förståelse kring vad det är som ligger bakom deras val. Med detta vill jag bidra med kunskap kring vad det är som driver människor i sina vardagliga val och hur man kan påverka dessa val i en önskad riktning. En mer hållbar riktning.

Jag kom i mitt arbete fram till ett antal bakomliggande orsaker till mjölkval och dessa var hälsa, miljö, pris, smak, vanor, värderingar och information. Det visade sig att personliga frågor som hälsa, vanor och värderingar spelar en stor roll för konsumtionen eftersom människor har lättare att ta till sig saker som rör dem själva.

Utifrån de påverkande faktorerna kom jag fram till olika användbara verktyg för att förändra beteende och ett av dessa är nudging. Nudging handlar om att bryta ned barriärer och styra konsumtion från komjölk till växtdryck. Verktyget ska bidra med meningsfull och relevant information som influerar ett visst beteende och göra växtbaserade alternativ mer synliga och tillgängliga. Framtida studier skulle kunna testa nudging utifrån de faktorer som identifierades i detta arbete för att uppnå mer hållbara konsumtionsbeteenden.

Andra användbara verktyg för att påverka beteende är informationskampanjer som uppmuntrar till konsumtion av växtdryck, subventioner för önskat beteende och avgifter för oönskat beteende från staten. Det slutliga målet är att det ska vara lätt att välja hållbart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8986855,
 abstract   = {{Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. These factors combined with the rumination that occurs when cows eat is the origin of the release of greenhouse gases (GHG) such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide which contribute to global warming. 

In order to prevent further increase in GHG emissions a shift in milk consumption towards more plant-based options is needed. The purpose of this study is to analyze human behavior around milk consumption by conducting interviews with students that frequent cafés surrounding the campus of Lund University in order to see which factors influence people’s choices and to identify possible tools for directing their choices in a more sustainable direction. 

The results from the conducted interviews show that health, environment, price, taste, habits, values and information are factors that influence behavior. When it comes to milk choice made by café owner’s supply and demand, low price difference between cow’s milk and plant-based options as well as a will to reflect an image of environmental awareness are important influencing factors. 

Nudging is a potential tool for breaking down barriers and directing consumption of cow’s milk towards plant-based alternatives by providing meaningful and relevant information to influence behavior and making plant-based alternatives more visible and available. Other useful tools for influencing behavior are information campaigns, subsidies and fees originating from the authorities. 

A focus for future studies could be to test nudging methods based on the factors identified in this thesis in order to achieve a more sustainable consumption behavior.}},
 author    = {{Magnusson, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck}},
 year     = {{2019}},
}