Advanced

Inventering och riskklassning av minkfarmar i Kristianstads kommun

Sjöblom, Lisa LU (2019) MVEM03 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
This study aims to rate the pollution risks of three fur farms breeding mink in Kristianstads municipality. The risk for each farm was analyzed according to the standardized method for polluted areas in Sweden (MIFO phase 1). The farms were divided into groups based on the risk that each farm has potentially polluted the soil, water or buildings that are located nearby or on the property. The study shows that the primary source of pollution from the farms is the usage of pesticides and that there is a potential risk that all farms are pollution sources. Furthermore, the study shows that the deep groundwater reserve in the Kristianstad area is not at risk for pollution from the farms. However, this does not decrease the value of protecting... (More)
This study aims to rate the pollution risks of three fur farms breeding mink in Kristianstads municipality. The risk for each farm was analyzed according to the standardized method for polluted areas in Sweden (MIFO phase 1). The farms were divided into groups based on the risk that each farm has potentially polluted the soil, water or buildings that are located nearby or on the property. The study shows that the primary source of pollution from the farms is the usage of pesticides and that there is a potential risk that all farms are pollution sources. Furthermore, the study shows that the deep groundwater reserve in the Kristianstad area is not at risk for pollution from the farms. However, this does not decrease the value of protecting the groundwater reserve today and in the future.
This study is an important contribution to further understanding of the fur-farming businesses and their potential impact on the environment. It is especially important in areas similar to Kristianstad where much effort is put into protecting the deep groundwater reserve. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det finns en risk för att tre minkfarmar i Kristianstads kommun har förorenat fastigheten de varit verksamma på och att den föroreningen spridit sig till andra medier. Verksamheterna har baserat på föroreningars farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärde tilldelats en riskklass enligt MIFO fas 1. Verksamheterna har inte tilldelats samma riskklass vilket innebär att informationen om hur de bedrivits, dess miljörisker och historia har skiljt sig åt trots att verksamheterna tillsynes liknar varandra.
I Kristianstads kommun finns i dagsläget tre minkfarmar som är aktiva genom att föda upp minkar för försäljning av päls. Kunskapsläget om minkfarmarnas föroreningssituation har varit bristfälligt i... (More)
Det finns en risk för att tre minkfarmar i Kristianstads kommun har förorenat fastigheten de varit verksamma på och att den föroreningen spridit sig till andra medier. Verksamheterna har baserat på föroreningars farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärde tilldelats en riskklass enligt MIFO fas 1. Verksamheterna har inte tilldelats samma riskklass vilket innebär att informationen om hur de bedrivits, dess miljörisker och historia har skiljt sig åt trots att verksamheterna tillsynes liknar varandra.
I Kristianstads kommun finns i dagsläget tre minkfarmar som är aktiva genom att föda upp minkar för försäljning av päls. Kunskapsläget om minkfarmarnas föroreningssituation har varit bristfälligt i kommunen och det var på initiativ av Länsstyrelsen som en inventering och riskklassning av verksamheterna gjordes. Den här studien kom till liv som ett resultat av initiativet och tanken är att en del av kunskapsluckorna nu ska vara ifyllda.
Den kunskap som studien bidragit med består framförallt av den inventering och riskklassning som gjorts av verksamheterna enligt MIFO fas 1. Under inventeringen besöktes verksamheterna varpå information om hur verksamheterna bedrivs, dess miljörisker och historia samlades in. Besöken resulterade även i att tidigare okänd information om farmerna uppmärksammades. Till exempel upptäcktes att två av verksamheterna under hela verksamhetstiden använt sig utav bekämpningsmedel som inte är godkända i Sverige och att kontrollen av den här typen av användningsområden för bekämpningsmedel lätt faller mellan stolarna hos tillsynsmyndigheten. Något som också framgick vid besöken var att alla verksamhetsutövare hade erfarenheter från annan jordbruksverksamhet och hanterade bekämpningsmedlen utifrån den kunskap man hade om miljörisker. Tillskillnad från tidigare inventeringar och riskklassningar av minkfarmar i andra kommuner, konstaterades det att verksamhetstiderna för minkfarmarna i sammanhanget kan anses vara korta. Den korta verksamhetstiden tyder på att särskilt farliga bekämpningsmedel så som DDT inte har använts på farmerna.
Under arbetes gång har jag även samlat information om de geologiska förutsättningarna som finns på Kristianstadslätten och kommit fram till att verksamheterna, som det ser ut idag, inte utgör en akut risk för det djupa grundvattnet som finns i glaukonitsanden under Kristianstadslätten. Det djupa grundvattnet i området är en utav anledningarna till att inventeringar och riskklassningar likt den som gjorts här är särskilt viktiga att utföra just i Kristianstad där man vill värna om sitt grundvatten. Kan man kartlägga var i kommunen de största riskerna för föroreningar finns så kan man också arbeta effektivt med prioritering av de områdena som kräver åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöblom, Lisa LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20191
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
MIFO
language
Swedish
id
8988091
date added to LUP
2019-07-02 09:28:53
date last changed
2019-07-02 09:28:53
@misc{8988091,
 abstract   = {This study aims to rate the pollution risks of three fur farms breeding mink in Kristianstads municipality. The risk for each farm was analyzed according to the standardized method for polluted areas in Sweden (MIFO phase 1). The farms were divided into groups based on the risk that each farm has potentially polluted the soil, water or buildings that are located nearby or on the property. The study shows that the primary source of pollution from the farms is the usage of pesticides and that there is a potential risk that all farms are pollution sources. Furthermore, the study shows that the deep groundwater reserve in the Kristianstad area is not at risk for pollution from the farms. However, this does not decrease the value of protecting the groundwater reserve today and in the future.
	This study is an important contribution to further understanding of the fur-farming businesses and their potential impact on the environment. It is especially important in areas similar to Kristianstad where much effort is put into protecting the deep groundwater reserve.},
 author    = {Sjöblom, Lisa},
 keyword   = {MIFO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inventering och riskklassning av minkfarmar i Kristianstads kommun},
 year     = {2019},
}