Advanced

Mine-Haha:en studie i Blick, Makt &Arkitektur

Wallin, Petter LU (2018) AAHM01 20181
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract
This thesis project investigates how gaze, power and architecture are entwined. The starting point for the project is a book from 1903, written by German writer and playwright Frank Wedekind. The novella, called "Mine-haha or On the bodily education of young girls" is a strange allegorical story about a group of girls going to a border school. At this school they learn to control their bodies and bodily desires, to perform on a theater stage that is located in the park area of the school. The theater is where the outside audience and the inside world of the girls meet. The outside gaze of patriarchy meet the young girls, performing on stage.
My work has partly been theoretical, partly design oriented. In the theoretical part, I... (More)
This thesis project investigates how gaze, power and architecture are entwined. The starting point for the project is a book from 1903, written by German writer and playwright Frank Wedekind. The novella, called "Mine-haha or On the bodily education of young girls" is a strange allegorical story about a group of girls going to a border school. At this school they learn to control their bodies and bodily desires, to perform on a theater stage that is located in the park area of the school. The theater is where the outside audience and the inside world of the girls meet. The outside gaze of patriarchy meet the young girls, performing on stage.
My work has partly been theoretical, partly design oriented. In the theoretical part, I researched how gaze is used in architecture through existing theories. By analyzing who is watching and who is being watched, I understood the lack of human authority. This led me to the conclusion that the architecture is key in maintaining the power structure of the school. And in realizing the power of gaze, I realized the power of architecture as a silent director of gaze.
In the design-oriented part of my work I worked with Peep shows. The peep shows allowed me to work with gaze in a very direct way. I chose three important buildings described in the book and interpreted them into models. The models can be viewed from two viewpoints. The primary viewpoint shows a scenario from the girls´ perspective. The secondary view shows the more obscured perspective of the beholder. Along the way, I realized that gaze can be a very powerful tool of control, especially when taking the permanent shape of architecture. (Less)
Abstract (Swedish)
Det här examensarbetet undersöker hur blick, makt och arkitektur är sammanflätade.
Utgångspunkten för projektet är en bok från 1903 skriven av den tyska dramatikern och författaren Frank Wedekind. Boken, "Mine-Haha eller om unga flickors kroppsliga uppfostran" och är en märklig allegorisk berättelse om en grupp flickor på en internatskola. På skolan tränas de till att ta kontroll över sina kroppar och deras kroppsliga begär genom dans och musik-uppträdanden. Målet är att uppträda på skolområdets teaterscen. Teatern är enda platsen på området där världen utanför möter flickornas värld, där en patriarkal blick möter flickornas dansande kroppar.
Mitt arbete har delvis varit teoretiskt och delvis gestaltande. I den teoretiska delen... (More)
Det här examensarbetet undersöker hur blick, makt och arkitektur är sammanflätade.
Utgångspunkten för projektet är en bok från 1903 skriven av den tyska dramatikern och författaren Frank Wedekind. Boken, "Mine-Haha eller om unga flickors kroppsliga uppfostran" och är en märklig allegorisk berättelse om en grupp flickor på en internatskola. På skolan tränas de till att ta kontroll över sina kroppar och deras kroppsliga begär genom dans och musik-uppträdanden. Målet är att uppträda på skolområdets teaterscen. Teatern är enda platsen på området där världen utanför möter flickornas värld, där en patriarkal blick möter flickornas dansande kroppar.
Mitt arbete har delvis varit teoretiskt och delvis gestaltande. I den teoretiska delen undersökte jag hur blick har använts i arkitekturen genom befintlig teori. Jag analyserade vem som tittar och vem som blir betraktad. Genom att inse frånvaron av någon mänsklig övervakande instans, insåg jag arkitekturens roll i upprätthållandet av maktstrukturen på skolan. Genom att förstå den makt som potentiellt finns i en blick, förstod jag också makten i arkitekturen som ett tyst ramverk för blick.
I design-delen arbetade jag med Tittskåp. Tittskåpen gav mig ett konkret sätt att arbeta med bokens rum. Jag valde att gestalta tre viktiga byggnader i boken och tolkade dem i modeller. Modellerna kan ses i varsitt skåp och varje skåp har två två titthål. Det primära titthålet är från flickornas perspektiv. Det sekundära titthålet ger ett mer obskyrt betraktar perspektiv av samma scen. Under arbetets gång förstod jag hur blick kan vara ett kraftfullt maktredskap, speciellt när det tar sig uttryck i form av arkitektur. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur påverkas en individ av att vara exponerad för en yttre, okänd blick i ett rum? Vilken roll spelar arkitekturen som ramverk för denna blick? Hur kan arkitektur genom detta vara bärare av en maktstruktur?
Det här var frågor som dök upp när jag läste den tyske författaren och dramatikern, Frank Wedekinds kortroman, Mine-haha eller Om unga flickors kroppsliga uppfostran, från 1903.
I det här examensarbetet undersöker jag relationen mellan arkitektur, makt och blick genom Wedekinds roman. Jag ser på hur arkitektur kan spela en performativ roll i upprätthållandet av en given maktstruktur, och jag undersöker hur maktutövande kan gestaltas rumsligt.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Petter LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Blick, Makt, Arkitektur, Frank Wedekind, Mine-Haha, Kortroman, Internatskola, Kropp, Tittskåp, Gaze, Power, Architecture, Novella, Borderschool, Body, Peeps show
language
Swedish
English
id
8988331
date added to LUP
2019-06-27 09:32:58
date last changed
2019-06-27 09:32:58
@misc{8988331,
 abstract   = {This thesis project investigates how gaze, power and architecture are entwined. The starting point for the project is a book from 1903, written by German writer and playwright Frank Wedekind. The novella, called "Mine-haha or On the bodily education of young girls" is a strange allegorical story about a group of girls going to a border school. At this school they learn to control their bodies and bodily desires, to perform on a theater stage that is located in the park area of the school. The theater is where the outside audience and the inside world of the girls meet. The outside gaze of patriarchy meet the young girls, performing on stage. 
My work has partly been theoretical, partly design oriented. In the theoretical part, I researched how gaze is used in architecture through existing theories. By analyzing who is watching and who is being watched, I understood the lack of human authority. This led me to the conclusion that the architecture is key in maintaining the power structure of the school. And in realizing the power of gaze, I realized the power of architecture as a silent director of gaze. 
In the design-oriented part of my work I worked with Peep shows. The peep shows allowed me to work with gaze in a very direct way. I chose three important buildings described in the book and interpreted them into models. The models can be viewed from two viewpoints. The primary viewpoint shows a scenario from the girls´ perspective. The secondary view shows the more obscured perspective of the beholder. Along the way, I realized that gaze can be a very powerful tool of control, especially when taking the permanent shape of architecture.},
 author    = {Wallin, Petter},
 keyword   = {Blick,Makt,Arkitektur,Frank Wedekind,Mine-Haha,Kortroman,Internatskola,Kropp,Tittskåp,Gaze,Power,Architecture,Novella,Borderschool,Body,Peeps show},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mine-Haha:en studie i Blick, Makt &Arkitektur},
 year     = {2018},
}