Advanced

Direktör-effekten

Serifi, Semi LU ; Aniol, Gabriel LU ; Mårtensson, Tim LU and Helgstrand, John LU (2019) FEKH89 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan den verkställande direktören och företagets prestation efter börsnotering. Författarna hoppas studien kan bidra med ny kunskap och inspirera för framtida studier på området.
Datan består av 777 företags noteringar på de nordiska handelsmarknaderna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North och Oslo Axess. All aktiekursdata är på daglig basis och insamling av data har skett via databaserna: Zephyr, Datastream, Bloomberg och Finansinspektionen. Företagsspecifik information har inhämtats via prospekt och företagens årsredovisningar.
Studien uppvisade att två av de valda variablerna hade signifikant positiv påverkan på... (More)
Syftet med studien är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan den verkställande direktören och företagets prestation efter börsnotering. Författarna hoppas studien kan bidra med ny kunskap och inspirera för framtida studier på området.
Datan består av 777 företags noteringar på de nordiska handelsmarknaderna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North och Oslo Axess. All aktiekursdata är på daglig basis och insamling av data har skett via databaserna: Zephyr, Datastream, Bloomberg och Finansinspektionen. Företagsspecifik information har inhämtats via prospekt och företagens årsredovisningar.
Studien uppvisade att två av de valda variablerna hade signifikant positiv påverkan på företagets långsiktiga prestation. Företag som bytt VD efter börsnotering påvisade att prestationen signifikant skiljde sig från företag med samma VD. Någon signifikant skillnad i prestation mellan branscher gick inte att påvisa. För urvalet presterade företagen signifikant bättre än valt jämförelseindex. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to evaluate whether there is any relationship that is statistically significant between the CEO and the long-term performance after an IPO. The authors wish that this study can contribute with new knowledge and insights and inspire others to conduct further researches regarding the CEO and long- term performance.
The data consists of 777 IPOs in the Nordic regions, including Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North, and Oslo Axess. All of the share price data is on a daily basis and has been collected through the following databases: Zephyr, Datastream, Bloomberg, and respective countries Finance Inspectorate. Specific information about each company has been retrieved from... (More)
The purpose of the study is to evaluate whether there is any relationship that is statistically significant between the CEO and the long-term performance after an IPO. The authors wish that this study can contribute with new knowledge and insights and inspire others to conduct further researches regarding the CEO and long- term performance.
The data consists of 777 IPOs in the Nordic regions, including Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North, and Oslo Axess. All of the share price data is on a daily basis and has been collected through the following databases: Zephyr, Datastream, Bloomberg, and respective countries Finance Inspectorate. Specific information about each company has been retrieved from prospectus and annual reports.
The study showed that two of the chosen variables had significantly positive effects on the company’s long-term performance. Furthermore, companies that did replace their CEO after an IPO showed that their long-term performance significantly differed from companies that retained their CEO. The authors didn’t find any significant difference in performance between industries. The companies performed significantly better than the selected index based on the sample. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Serifi, Semi LU ; Aniol, Gabriel LU ; Mårtensson, Tim LU and Helgstrand, John LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om den verkställande direktörens egenskaper och börsintroduktioner
course
FEKH89 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Long run performance, CEO, Nasdaq exchange, BHAR, abnormal return, IPO
language
Swedish
id
8988675
date added to LUP
2019-10-10 13:47:30
date last changed
2019-10-10 13:47:30
@misc{8988675,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan den verkställande direktören och företagets prestation efter börsnotering. Författarna hoppas studien kan bidra med ny kunskap och inspirera för framtida studier på området.
Datan består av 777 företags noteringar på de nordiska handelsmarknaderna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Oslo Børs, First North och Oslo Axess. All aktiekursdata är på daglig basis och insamling av data har skett via databaserna: Zephyr, Datastream, Bloomberg och Finansinspektionen. Företagsspecifik information har inhämtats via prospekt och företagens årsredovisningar.
Studien uppvisade att två av de valda variablerna hade signifikant positiv påverkan på företagets långsiktiga prestation. Företag som bytt VD efter börsnotering påvisade att prestationen signifikant skiljde sig från företag med samma VD. Någon signifikant skillnad i prestation mellan branscher gick inte att påvisa. För urvalet presterade företagen signifikant bättre än valt jämförelseindex.},
 author    = {Serifi, Semi and Aniol, Gabriel and Mårtensson, Tim and Helgstrand, John},
 keyword   = {Long run performance,CEO,Nasdaq exchange,BHAR,abnormal return,IPO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Direktör-effekten},
 year     = {2019},
}