Advanced

Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.

Dahlqvist Thuresson, Anna LU ; Cronquist, Lina LU and Bedrot, Anna LU (2019) FEKH49 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.
Seminarie datum: 5 juni 2019
Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson
Handledare: Nadja Sörgärde
Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet.
Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiska styrningsförsök i den operativa verksamheten. Genom att undersöka detta önskar vi bidra med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom vårdsektorn.
Metod: Vi... (More)
Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.
Seminarie datum: 5 juni 2019
Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson
Handledare: Nadja Sörgärde
Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet.
Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiska styrningsförsök i den operativa verksamheten. Genom att undersöka detta önskar vi bidra med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom vårdsektorn.
Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie utifrån ett socialkonstruktionistiskt och epistemologiskt förhållningssätt.
Teoretiskt perspektiv: I vårt teoriavsnitt har vi redogjort för den rådande debatten om New Public Management. Vi har vidare introducerat teorier rörande styrning och kontroll. Avslutningsvis presenterar vi ett alternativt teorem till den traditionella styrningen.
Empiri: Studieobjektet avser en specialistavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Det empiriska materialet har inhämtats genom nio semistrukturerade intervjuer med omvårdnadspersonal på specialistavdelningen.
Resultat: Utifrån vårt empiriska material har vi identifierat tre olika svar till vår frågeställning. Dessa är indelade i tre avsnitt; (1) Det är abstrakt, (2) Yrkesidentiteten styr uppfattningen, och (3) Det är inte prioriterat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist Thuresson, Anna LU ; Cronquist, Lina LU and Bedrot, Anna LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet.
language
Swedish
id
8988830
date added to LUP
2019-07-04 10:18:50
date last changed
2019-07-04 10:18:50
@misc{8988830,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.
Seminarie datum: 5 juni 2019
Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson 
Handledare: Nadja Sörgärde
Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet.
Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiska styrningsförsök i den operativa verksamheten. Genom att undersöka detta önskar vi bidra med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom vårdsektorn.
Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie utifrån ett socialkonstruktionistiskt och epistemologiskt förhållningssätt.
Teoretiskt perspektiv: I vårt teoriavsnitt har vi redogjort för den rådande debatten om New Public Management. Vi har vidare introducerat teorier rörande styrning och kontroll. Avslutningsvis presenterar vi ett alternativt teorem till den traditionella styrningen.
Empiri: Studieobjektet avser en specialistavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. Det empiriska materialet har inhämtats genom nio semistrukturerade intervjuer med omvårdnadspersonal på specialistavdelningen.
Resultat: Utifrån vårt empiriska material har vi identifierat tre olika svar till vår frågeställning. Dessa är indelade i tre avsnitt; (1) Det är abstrakt, (2) Yrkesidentiteten styr uppfattningen, och (3) Det är inte prioriterat.},
 author    = {Dahlqvist Thuresson, Anna and Cronquist, Lina and Bedrot, Anna},
 keyword   = {Abstraktion,New Public Management,Prioriteringar,Styrning,Yrkesidentitet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.},
 year     = {2019},
}