Advanced

Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera?

Petersen, Ebba LU ; Lindgren, Siri LU and Sandin, Emma LU (2019) FEKH29 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera? - En kvalitativ studie om
hur en mediebyrå och två influencernätverk beaktar barns förmåga att hantera reklam vid influencer marketing Seminariedatum: 2019-06-05
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin
Handledare: Nikos Macheridis
Nyckelord: Ansvar, Barn, Influencer Marketing, Reklam, Sociala medier
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en mediebyrå samt två influencernätverk tar barn i beaktning vid marknadsföring via influencers på sociala medier.
Metod: En kvalitativ multipel fallstudie med ett... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera? - En kvalitativ studie om
hur en mediebyrå och två influencernätverk beaktar barns förmåga att hantera reklam vid influencer marketing Seminariedatum: 2019-06-05
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin
Handledare: Nikos Macheridis
Nyckelord: Ansvar, Barn, Influencer Marketing, Reklam, Sociala medier
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en mediebyrå samt två influencernätverk tar barn i beaktning vid marknadsföring via influencers på sociala medier.
Metod: En kvalitativ multipel fallstudie med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt synsätt har genomförts. Forskningsansatsen är abduktiv. Primärdata, som analysen bygger på, har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: De teorier som har studerats i uppsatsen är Persuasion Knowledge Model, Theory of Cognitive Development, Social Cognitive Theory of Mass Communication och Tvåstegshypotesen.
Empiri: Empirin som analysen utgår ifrån är insamlad genom sju semistrukturerade intervjuer med tre olika företag. De intervjuade företagen är Beatly, Starcom och United Screens. Empirin har även kompletteras med information om lagar och praxis gällande barn och marknadsföring.
Resultat: Uppsatsens resultat visar att Beatly, Starcom och United Screens tar barn i beaktande vid utformandet av kampanjer. Företagen utgår från de institutionella ramverk som de behöver förhålla sig till, men sett till den påverkan de har på barn bör de ta ett större ansvar då uppsatsens valda teorier visar att barn inte har utvecklat förmågan att hantera reklam än. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title: Children's ability to cope, does it impact companies way of acting? - A qualitative study examining how one media agency and two influencer networks considers children’s ability to understand marketing when designing influencer marketing campaigns.
Seminar date: 2019-06-05
Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University
Credits Points
Authors: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin
Advisor: Nikos Macheridis
Key words: Advertising, Children, Influencer Marketing, Responsibility, Social media
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how one media agency and two influencer network take children in consideration in influencer marketing on social media.... (More)
Abstract
Title: Children's ability to cope, does it impact companies way of acting? - A qualitative study examining how one media agency and two influencer networks considers children’s ability to understand marketing when designing influencer marketing campaigns.
Seminar date: 2019-06-05
Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University
Credits Points
Authors: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin
Advisor: Nikos Macheridis
Key words: Advertising, Children, Influencer Marketing, Responsibility, Social media
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how one media agency and two influencer network take children in consideration in influencer marketing on social media.
Methodology: A qualitative multiple case study has been conducted with a hermeneutic phenomenological approach. The research approach is abductive. The data which the analyze is based on has been collected through semi-structured interviews.
Theoretical perspectives: The theories that has been applied in the thesis are Persuasion Knowledge Model, Theory of Cognitive Development, Social Cognitive Theory of Mass Communication and Two Step-Flow Model.
Empirical foundation: The empirical foundation which the analyze is based on was collected through seven semi-structured interviews with three different companies. The companies interviewed are Beatly, Starcom and United Screens. The empirical material has been supplemented with information about laws and practice regarding children and marketing.
Conclusions: As a conclusion, the thesis has shown that Beatly, Starcom and United Screens takes children in consideration when forming the campaigns. However, considering the influence they have on children, they should do more. This is based on the fact that the selected theories describes that children have not yet developed the ability to understand marketing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersen, Ebba LU ; Lindgren, Siri LU and Sandin, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur en mediebyrå och två influencernätverk beaktar barns förmåga att hantera reklam vid influencer marketing
course
FEKH29 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ansvar, Barn, Influencer Marketing, Reklam, Sociala medier
language
Swedish
id
8989704
date added to LUP
2019-07-04 11:10:27
date last changed
2019-07-04 11:10:27
@misc{8989704,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera? - En kvalitativ studie om
hur en mediebyrå och två influencernätverk beaktar barns förmåga att hantera reklam vid influencer marketing Seminariedatum: 2019-06-05
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Siri Lindgren, Ebba Petersen, Emma Sandin
Handledare: Nikos Macheridis
Nyckelord: Ansvar, Barn, Influencer Marketing, Reklam, Sociala medier
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en mediebyrå samt två influencernätverk tar barn i beaktning vid marknadsföring via influencers på sociala medier.
Metod: En kvalitativ multipel fallstudie med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt synsätt har genomförts. Forskningsansatsen är abduktiv. Primärdata, som analysen bygger på, har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.
Teoretiska perspektiv: De teorier som har studerats i uppsatsen är Persuasion Knowledge Model, Theory of Cognitive Development, Social Cognitive Theory of Mass Communication och Tvåstegshypotesen.
Empiri: Empirin som analysen utgår ifrån är insamlad genom sju semistrukturerade intervjuer med tre olika företag. De intervjuade företagen är Beatly, Starcom och United Screens. Empirin har även kompletteras med information om lagar och praxis gällande barn och marknadsföring.
Resultat: Uppsatsens resultat visar att Beatly, Starcom och United Screens tar barn i beaktande vid utformandet av kampanjer. Företagen utgår från de institutionella ramverk som de behöver förhålla sig till, men sett till den påverkan de har på barn bör de ta ett större ansvar då uppsatsens valda teorier visar att barn inte har utvecklat förmågan att hantera reklam än.},
 author    = {Petersen, Ebba and Lindgren, Siri and Sandin, Emma},
 keyword   = {Ansvar,Barn,Influencer Marketing,Reklam,Sociala medier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barns förmåga att hantera, påverkar det företags sätt att agera?},
 year     = {2019},
}