Advanced

Vulkanisk inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen : en litteraturstudie som jämför vulkanism på låg respektive hög latitud

Végvári, Fanni LU (2019) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20191
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Vulkanisk aktivitet har sedan längre observerats ha en stor påverkan på klimatet. Svavelaerosoler från utbrott bildar molntäcken som kan sprida sig runt globen och hindrar en del solstrålar från att nå markytan.
Till följd av detta sker en temperaturminskning av marknära luft under det område som molnet täcker. Den här kandidatuppsatsen reder ut skillnaden mellan inverkan på klimatet samt atmosfärcirkulationen från vulkanutbrott på låg
respektive hög latitud. Forskning visar att direkt samt indirekt inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen avviker sig beroende på var i världen utbrotten sker. Utbrott på låga latituder anses generellt ha en större påverkan än
utbrott som sker på höga latituder. Anledningen till detta är bland annat... (More)
Vulkanisk aktivitet har sedan längre observerats ha en stor påverkan på klimatet. Svavelaerosoler från utbrott bildar molntäcken som kan sprida sig runt globen och hindrar en del solstrålar från att nå markytan.
Till följd av detta sker en temperaturminskning av marknära luft under det område som molnet täcker. Den här kandidatuppsatsen reder ut skillnaden mellan inverkan på klimatet samt atmosfärcirkulationen från vulkanutbrott på låg
respektive hög latitud. Forskning visar att direkt samt indirekt inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen avviker sig beroende på var i världen utbrotten sker. Utbrott på låga latituder anses generellt ha en större påverkan än
utbrott som sker på höga latituder. Anledningen till detta är bland annat att aerosolerna kan sprida sig längre bort,
till skillnad från höglatudinella utbrott där aerosolerna oftast koncentreras vid den norra eller södra hemisfären.
Resultaten antyder på att Lakis utbrott på Island (höglatitudinell) hade en betydligt mindre klimatpåverkan än Tamboras i Indonesien och Pinatubos i Filippinerna (låglatitudinella). Andra fenomen och atmosfärcirkulationsmönster
som har en betydande klimatpåverkan är den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) och El Niño-Sydlig Oscillation
(ENSO). (Less)
Abstract
Volcanic activity has long been observed to have a great impact on climate. Sulfate aerosols from an
eruption form aerosol clouds that can spread around the globe and prevent some solar radiation from reaching the
surface of the Earth. As a result, there will be a reduction of the surface air temperature below the aerosol cloud.
This bachelor thesis discusses the difference between the impact on the climate and atmospheric circulation from
volcanic eruptions on low versus high latitude. Research shows that direct and indirect impact on climate and atmosphere circulation deviates depending on the location of the eruption. Eruptions on low latitudes are considered
to have a generally bigger impact than those on high latitudes. The... (More)
Volcanic activity has long been observed to have a great impact on climate. Sulfate aerosols from an
eruption form aerosol clouds that can spread around the globe and prevent some solar radiation from reaching the
surface of the Earth. As a result, there will be a reduction of the surface air temperature below the aerosol cloud.
This bachelor thesis discusses the difference between the impact on the climate and atmospheric circulation from
volcanic eruptions on low versus high latitude. Research shows that direct and indirect impact on climate and atmosphere circulation deviates depending on the location of the eruption. Eruptions on low latitudes are considered
to have a generally bigger impact than those on high latitudes. The reason behind this is that the aerosols can spread
longer distances, in contrast to eruptions on high latitudes where the aerosols are concentrated at the northern or
southern hemisphere. The results suggest that the Laki eruption on Iceland (highlatitudinal) had less climate impact
than the Tambora eruption in Indonesia and the Pinatubo eruption in the Philippines (lowlatitudinal). Other phenomenon and atmospheric circulation patterns that have a great impact on the climate is the North Atlantic Oscillation (NAO) and El Niño-Southern Oscillation (ENSO). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Végvári, Fanni LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vulkanutbrott, aerosoler, låg & hög latitud
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
575
language
Swedish
id
8990621
date added to LUP
2019-08-28 11:13:39
date last changed
2019-08-28 11:13:39
@misc{8990621,
 abstract   = {Volcanic activity has long been observed to have a great impact on climate. Sulfate aerosols from an
eruption form aerosol clouds that can spread around the globe and prevent some solar radiation from reaching the
surface of the Earth. As a result, there will be a reduction of the surface air temperature below the aerosol cloud.
This bachelor thesis discusses the difference between the impact on the climate and atmospheric circulation from
volcanic eruptions on low versus high latitude. Research shows that direct and indirect impact on climate and atmosphere circulation deviates depending on the location of the eruption. Eruptions on low latitudes are considered
to have a generally bigger impact than those on high latitudes. The reason behind this is that the aerosols can spread
longer distances, in contrast to eruptions on high latitudes where the aerosols are concentrated at the northern or
southern hemisphere. The results suggest that the Laki eruption on Iceland (highlatitudinal) had less climate impact
than the Tambora eruption in Indonesia and the Pinatubo eruption in the Philippines (lowlatitudinal). Other phenomenon and atmospheric circulation patterns that have a great impact on the climate is the North Atlantic Oscillation (NAO) and El Niño-Southern Oscillation (ENSO).},
 author    = {Végvári, Fanni},
 keyword   = {vulkanutbrott,aerosoler,låg & hög latitud},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Vulkanisk inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen : en litteraturstudie som jämför vulkanism på låg respektive hög latitud},
 year     = {2019},
}