Advanced

Innovera mera - En kvalitativ studie om styrning och innovation i en svensk kommun

Bahtiri, Dorentina LU and Nagy, Jennifer (2019) SMKK60 20191
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Under en längre tid har svenska kommuner präglats av en målstyrd verksamhetsstyrning där
kontroll, mätning och uppföljningar funnits vid varje målsättning. Samtidigt satsar den offentliga
sektorn på innovationsarbetet för att kunna utvecklas i takt med omvärlden. Trots detta finns det
en problematik med innovationsutvecklingen då den ofta förknippas med andra branscher och
tekniska uppfinningar. De svenska kommunerna har emellertid insett en problematik att utveckla
arbetet gällande innovationer samtidigt som de präglats av byråkratiska processer och riktlinjer
som försvårat för de som arbetar innovativt. Regeringen har 2016 utvisat en tillitsdelegation för
kommuner som vill förändra det gamla sättet att styra men det är fortfarande... (More)
Under en längre tid har svenska kommuner präglats av en målstyrd verksamhetsstyrning där
kontroll, mätning och uppföljningar funnits vid varje målsättning. Samtidigt satsar den offentliga
sektorn på innovationsarbetet för att kunna utvecklas i takt med omvärlden. Trots detta finns det
en problematik med innovationsutvecklingen då den ofta förknippas med andra branscher och
tekniska uppfinningar. De svenska kommunerna har emellertid insett en problematik att utveckla
arbetet gällande innovationer samtidigt som de präglats av byråkratiska processer och riktlinjer
som försvårat för de som arbetar innovativt. Regeringen har 2016 utvisat en tillitsdelegation för
kommuner som vill förändra det gamla sättet att styra men det är fortfarande oklart vad en
styrning i nutid får för följder i relation till innovationsarbetet.
Uppsatsen syfte var därför att undersöka hur och om följder av en ny styrning yttrar sig i
innovationsarbetet i en svensk kommun, med utgångspunkt i respondenternas uppfattningar av
det pågående arbetet, i förhoppning om att bidra till ökad innovationsutveckling i den offentliga
sektorn. Studiens val av kommun är Helsingborg och fokuset har riktats mot Helsingborgs stads
ledning, medarbetare och entreprenörer för att få en bred uppfattning från olika utgångspunkter.
Intervjuer utfördes för att uppnå vårt syfte och för att besvara vår frågeställning. Vidare stämmer
empirin i viss mån överens med den tidigare teorin rörande ämnet. Trots det konstaterar vi att
resultatet från studien ger en bredare uppfattning av innovationsarbetet i en kommun då den
utgår från mer än ett begrepp och berör organisationers visioner, verksamhetsstyrning och kultur.
Vi fann även paradoxala resultat då det visade sig att den nya styrningen är problematisk att
tillämpa då individers känslor och invanda mönster är svåra att ändra men även för att individer
inte alltid är benägna att ta eget initiativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bahtiri, Dorentina LU and Nagy, Jennifer
supervisor
organization
course
SMKK60 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig sektor, Visionsstyrning, organisationskultur, omvärld, entreprenörskap, innovation, balanserad styrning, tillitsbaserad styrning, New public management.
report number
61
language
Swedish
id
8990633
date added to LUP
2019-07-12 09:23:13
date last changed
2019-07-12 09:23:13
@misc{8990633,
 abstract   = {Under en längre tid har svenska kommuner präglats av en målstyrd verksamhetsstyrning där
kontroll, mätning och uppföljningar funnits vid varje målsättning. Samtidigt satsar den offentliga
sektorn på innovationsarbetet för att kunna utvecklas i takt med omvärlden. Trots detta finns det
en problematik med innovationsutvecklingen då den ofta förknippas med andra branscher och
tekniska uppfinningar. De svenska kommunerna har emellertid insett en problematik att utveckla
arbetet gällande innovationer samtidigt som de präglats av byråkratiska processer och riktlinjer
som försvårat för de som arbetar innovativt. Regeringen har 2016 utvisat en tillitsdelegation för
kommuner som vill förändra det gamla sättet att styra men det är fortfarande oklart vad en
styrning i nutid får för följder i relation till innovationsarbetet.
Uppsatsen syfte var därför att undersöka hur och om följder av en ny styrning yttrar sig i
innovationsarbetet i en svensk kommun, med utgångspunkt i respondenternas uppfattningar av
det pågående arbetet, i förhoppning om att bidra till ökad innovationsutveckling i den offentliga
sektorn. Studiens val av kommun är Helsingborg och fokuset har riktats mot Helsingborgs stads
ledning, medarbetare och entreprenörer för att få en bred uppfattning från olika utgångspunkter.
Intervjuer utfördes för att uppnå vårt syfte och för att besvara vår frågeställning. Vidare stämmer
empirin i viss mån överens med den tidigare teorin rörande ämnet. Trots det konstaterar vi att
resultatet från studien ger en bredare uppfattning av innovationsarbetet i en kommun då den
utgår från mer än ett begrepp och berör organisationers visioner, verksamhetsstyrning och kultur.
Vi fann även paradoxala resultat då det visade sig att den nya styrningen är problematisk att
tillämpa då individers känslor och invanda mönster är svåra att ändra men även för att individer
inte alltid är benägna att ta eget initiativ.},
 author    = {Bahtiri, Dorentina and Nagy, Jennifer},
 keyword   = {Offentlig sektor,Visionsstyrning,organisationskultur,omvärld,entreprenörskap,innovation,balanserad styrning,tillitsbaserad styrning,New public management.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Innovera mera - En kvalitativ studie om styrning och innovation i en svensk kommun},
 year     = {2019},
}