Advanced

Regelverk för glas i bärande konstruktioner

Jacobsson, Hugo LU and Sjöberg, Marcus (2019) In TVSM-4000 VBVL01 20191
Department of Construction Sciences
Structural Mechanics
Abstract (Swedish)
Det finns olika typer av glas och de som beskrivs i detta arbete är planglas (floatglas) och säkerhetsglas. De säkerhetsglas som behandlas är härdat, värmeförstärkt och laminerat glas. Planglasets och säkerhetsglasens beståndsdelar, tillverkningsprocesser och egenskaper förklaras.

I Boverkets byggnadsregler, BBR, finns det olika regler för hur glas får användas i olika typer av byggnader där människor kan vistas. De tar hänsyn till bl.a. fallhöjd och sprickbildning för glaset.

Idag, i Sverige, dimensioneras trä, stål och betong enligt Eurokod och EKS10. De karakteristiska lasterna som en glaskonstruktion utsätts för är densamma som för övriga byggnadsmaterial. Vid dimensionering av laster i brottgränstillståndet används samma värden... (More)
Det finns olika typer av glas och de som beskrivs i detta arbete är planglas (floatglas) och säkerhetsglas. De säkerhetsglas som behandlas är härdat, värmeförstärkt och laminerat glas. Planglasets och säkerhetsglasens beståndsdelar, tillverkningsprocesser och egenskaper förklaras.

I Boverkets byggnadsregler, BBR, finns det olika regler för hur glas får användas i olika typer av byggnader där människor kan vistas. De tar hänsyn till bl.a. fallhöjd och sprickbildning för glaset.

Idag, i Sverige, dimensioneras trä, stål och betong enligt Eurokod och EKS10. De karakteristiska lasterna som en glaskonstruktion utsätts för är densamma som för övriga byggnadsmaterial. Vid dimensionering av laster i brottgränstillståndet används samma värden för de ovanstående materialen som för glas. Undantag görs när infill panels dimensioneras då en lägre säkerhetsfaktor används.

Dimensioneringsregler för glas är i dagsläget inte fullständiga och enhetliga då det inte finns någon gällande standard för detta. Det pågår två olika processer för att ta fram hur glas ska dimensioneras i bärande konstruktioner, en europeisk pre standard och ett förslag till Eurokod. Dessa tillsammans med regler i BBR har sammanställts i detta arbete.

Beräkningsexempel på olika typer av glaskonstruktioner (busshållplatser, fönster, tak och golv) har utförts där de olika reglerna från BBR, Eurokod, förslag till Eurokod och prEN 16612 beaktas.

De två processer som pågår idag, prEN 16612 och förslag till Eurokod, för att ta fram en standard måste kompletteras av varandra, då endast en av dessa inte är tillräcklig i dagsläget. Det blir lättare att ta hänsyn till alla kommande och gällande regler vid dimensionering av glas om alla regler är samlade i samma dokument. Räkneexempel där de kommande reglerna beaktas gör dessa lättare att förstå, då de olika exemplen kan följas.

En del skillnader upptäcktes då laster beräknade i datorprogrammet ClearLoad v1.3 jämfördes med handberäknade värden. Dessa skillnader beror på att inte alla reduktionsfaktorer har implementerats i programmet. ClearSight jämför beräknade spänningar med de tillåtna enligt prEN 16612 men tar inte hänsyn till reduktion av tillåten spänning i kant och ökning
av tillåten spänning för laminerat glas enligt förslaget till Eurokod. Det görs heller ingen kontroll av tillåtna utböjningar i bruksgränstillståndet som även det ges värden på i förslaget till Eurokod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Hugo LU and Sjöberg, Marcus
supervisor
organization
alternative title
Design Criteria for Structural Glass
course
VBVL01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Glas, dimensionering, Eurokod, BBR, ClearSight, ClearLoad
publication/series
TVSM-4000
report number
TVSM-4004
ISSN
0281-6679
language
Swedish
id
8990905
alternative location
http://www.byggmek.lth.se/english/publications/tvsm-4000-thid-5000/
date added to LUP
2020-02-14 08:56:09
date last changed
2020-02-14 08:56:09
@misc{8990905,
 abstract   = {Det finns olika typer av glas och de som beskrivs i detta arbete är planglas (floatglas) och säkerhetsglas. De säkerhetsglas som behandlas är härdat, värmeförstärkt och laminerat glas. Planglasets och säkerhetsglasens beståndsdelar, tillverkningsprocesser och egenskaper förklaras.

I Boverkets byggnadsregler, BBR, finns det olika regler för hur glas får användas i olika typer av byggnader där människor kan vistas. De tar hänsyn till bl.a. fallhöjd och sprickbildning för glaset.

Idag, i Sverige, dimensioneras trä, stål och betong enligt Eurokod och EKS10. De karakteristiska lasterna som en glaskonstruktion utsätts för är densamma som för övriga byggnadsmaterial. Vid dimensionering av laster i brottgränstillståndet används samma värden för de ovanstående materialen som för glas. Undantag görs när infill panels dimensioneras då en lägre säkerhetsfaktor används.

Dimensioneringsregler för glas är i dagsläget inte fullständiga och enhetliga då det inte finns någon gällande standard för detta. Det pågår två olika processer för att ta fram hur glas ska dimensioneras i bärande konstruktioner, en europeisk pre standard och ett förslag till Eurokod. Dessa tillsammans med regler i BBR har sammanställts i detta arbete.

Beräkningsexempel på olika typer av glaskonstruktioner (busshållplatser, fönster, tak och golv) har utförts där de olika reglerna från BBR, Eurokod, förslag till Eurokod och prEN 16612 beaktas.

De två processer som pågår idag, prEN 16612 och förslag till Eurokod, för att ta fram en standard måste kompletteras av varandra, då endast en av dessa inte är tillräcklig i dagsläget. Det blir lättare att ta hänsyn till alla kommande och gällande regler vid dimensionering av glas om alla regler är samlade i samma dokument. Räkneexempel där de kommande reglerna beaktas gör dessa lättare att förstå, då de olika exemplen kan följas.

En del skillnader upptäcktes då laster beräknade i datorprogrammet ClearLoad v1.3 jämfördes med handberäknade värden. Dessa skillnader beror på att inte alla reduktionsfaktorer har implementerats i programmet. ClearSight jämför beräknade spänningar med de tillåtna enligt prEN 16612 men tar inte hänsyn till reduktion av tillåten spänning i kant och ökning
av tillåten spänning för laminerat glas enligt förslaget till Eurokod. Det görs heller ingen kontroll av tillåtna utböjningar i bruksgränstillståndet som även det ges värden på i förslaget till Eurokod.},
 author    = {Jacobsson, Hugo and Sjöberg, Marcus},
 issn     = {0281-6679},
 keyword   = {Glas,dimensionering,Eurokod,BBR,ClearSight,ClearLoad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVSM-4000},
 title    = {Regelverk för glas i bärande konstruktioner},
 year     = {2019},
}