Advanced

Fou och hållbara konkurrensfördelar- En studie av den informationsteknologiska sektorn i USA

Flygare, Alice LU ; Nilsson, Jesper LU and von Schenck, Rickard LU (2019) FEKH19 20191
Department of Business Administration
Abstract
Resource Based View (RBV) describes processes where companies develop competitive advantages that are sustainable over time. Arguments within RBV links company’s growth and increased market shares to sustained competitive advantages. In order to prove sustained competitive advantages, it is necessary to take the time factor into consideration.

Companies innovate to improve their offer. The expectations are higher revenues and increased marketposition. Information technology was chosen since the industry is characterized to be driven by innovation and technical development. The study seeks to analyze the correlation between R&D-cost, R&D intensity to revenue and market share five years in the future.

The study shows companies that... (More)
Resource Based View (RBV) describes processes where companies develop competitive advantages that are sustainable over time. Arguments within RBV links company’s growth and increased market shares to sustained competitive advantages. In order to prove sustained competitive advantages, it is necessary to take the time factor into consideration.

Companies innovate to improve their offer. The expectations are higher revenues and increased marketposition. Information technology was chosen since the industry is characterized to be driven by innovation and technical development. The study seeks to analyze the correlation between R&D-cost, R&D intensity to revenue and market share five years in the future.

The study shows companies that continually invests in R&D can expect to see an increase in market share and revenues after five years. The R&D intensity had shown a negative correlation to market shares. Form the result it can be stated that R&D-costs contribute to preserve market shares over time and that it can be seen as an important contributor to long term success. Finally, the study concludes that the effect of R&D on sustainable competitive advantages cannot be guaranteed, however it might affect the creation of organizational capabilities. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Resource Based View (RBV) beskriver processer där företag utvecklar konkurrensfördelar som är hållbara över tid. Argument lyfts fram inom RBV som kopplar företagsekonomiska tillväxt och ökade marknadsandelar till hållbara konkurrensfördelar. För att kunna påvisa hållbara konkurrensfördelar förutsätts att tidsaspekten tas i beaktande.

Företag bedriver FoU-verksamhet för att förbättra sitt erbjudande. Förhoppningen är att skapa högre vinster och öka sin marknadsposition. Den informationsteknologiska branschen kännetecknas för att vara innovativ och präglas av teknisk förändring. Studien undersöker därför sambandet mellan företags FoU-kostnader, FoU-intensitet och vinst samt marknadsandelar fem år fram i tiden.

Studien visar på att... (More)
Resource Based View (RBV) beskriver processer där företag utvecklar konkurrensfördelar som är hållbara över tid. Argument lyfts fram inom RBV som kopplar företagsekonomiska tillväxt och ökade marknadsandelar till hållbara konkurrensfördelar. För att kunna påvisa hållbara konkurrensfördelar förutsätts att tidsaspekten tas i beaktande.

Företag bedriver FoU-verksamhet för att förbättra sitt erbjudande. Förhoppningen är att skapa högre vinster och öka sin marknadsposition. Den informationsteknologiska branschen kännetecknas för att vara innovativ och präglas av teknisk förändring. Studien undersöker därför sambandet mellan företags FoU-kostnader, FoU-intensitet och vinst samt marknadsandelar fem år fram i tiden.

Studien visar på att företag som investerar kontinuerligt i FoU-verksamheten kan förväntas sig att se ökade marknadsandelar och vinster efter fem år. FoU-intensiteten uppvisade en negativ korrelation med marknadsandelar. Utifrån resultatet konstateras att FoU-kostnaderna bidrar till att bibehålla marknadsandelar över tid och att de ses som en viktig faktor för långsiktig framgång. Avslutningsvis visar studien att det inte garanteras att FoU-investeringar leder till hållbara konkurrensfördelar, men att FoU mycket väl kan påverka uppkomsten av organisatoriska förmågor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flygare, Alice LU ; Nilsson, Jesper LU and von Schenck, Rickard LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Information technology, RBV, R&D-intensity, R&D, sustainable competitive advantage
language
Swedish
id
8991447
date added to LUP
2019-08-12 08:10:10
date last changed
2019-08-12 08:10:10
@misc{8991447,
 abstract   = {Resource Based View (RBV) describes processes where companies develop competitive advantages that are sustainable over time. Arguments within RBV links company’s growth and increased market shares to sustained competitive advantages. In order to prove sustained competitive advantages, it is necessary to take the time factor into consideration. 

Companies innovate to improve their offer. The expectations are higher revenues and increased marketposition. Information technology was chosen since the industry is characterized to be driven by innovation and technical development. The study seeks to analyze the correlation between R&D-cost, R&D intensity to revenue and market share five years in the future. 

The study shows companies that continually invests in R&D can expect to see an increase in market share and revenues after five years. The R&D intensity had shown a negative correlation to market shares. Form the result it can be stated that R&D-costs contribute to preserve market shares over time and that it can be seen as an important contributor to long term success. Finally, the study concludes that the effect of R&D on sustainable competitive advantages cannot be guaranteed, however it might affect the creation of organizational capabilities.},
 author    = {Flygare, Alice and Nilsson, Jesper and von Schenck, Rickard},
 keyword   = {Information technology,RBV,R&D-intensity,R&D,sustainable competitive advantage},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fou och hållbara konkurrensfördelar- En studie av den informationsteknologiska sektorn i USA},
 year     = {2019},
}