Advanced

Högfrekventa innehållsord i svenska bilderböcker - förskolebarns förmåga att producera vanligt förekommande innehållsord

Karlsson, Annie LU and Svensson, Anna LU (2019) LOGM81 20191
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet var att bidra till insikter om den lexikal-semantiska utvecklingen genom att identifiera vilka innehållsord samt semantiska domäner barn förväntas behärska i förskoleåldern. Metod: En korpus av populära bilderböcker för svensktalande barn sammanställdes för att undersöka vilka ord som är högfrekventa samt vilka semantiska domäner dessa ord tillhör. För att ta reda på i vilken utsträckning orden är förvärvade utformades ett benämningstest där barnen skulle mobilisera innehållsord i meningskontext. Testet utfördes på nio barn med typisk språkutveckling. Resultat: Antalet identifierade högfrekventa innehållsord var 93, av vilka majoriteten utgjordes av verb. Vidare identifierades totalt 27 domäner, varav de största utgjordes av... (More)
Syfte: Syftet var att bidra till insikter om den lexikal-semantiska utvecklingen genom att identifiera vilka innehållsord samt semantiska domäner barn förväntas behärska i förskoleåldern. Metod: En korpus av populära bilderböcker för svensktalande barn sammanställdes för att undersöka vilka ord som är högfrekventa samt vilka semantiska domäner dessa ord tillhör. För att ta reda på i vilken utsträckning orden är förvärvade utformades ett benämningstest där barnen skulle mobilisera innehållsord i meningskontext. Testet utfördes på nio barn med typisk språkutveckling. Resultat: Antalet identifierade högfrekventa innehållsord var 93, av vilka majoriteten utgjordes av verb. Vidare identifierades totalt 27 domäner, varav de största utgjordes av läge och rörelse, natur och omdöme. Avseende testresultaten var verb svårast att benämna medan substantiv och adjektiv erhöll fler korrekta svar hos deltagarna. Slutsatser: De mest frekventa orden i korpusen var verb, vilka hade en generell betydelse. Barn i detta åldersspann förefaller ha tillägnat sig mer än hälften av de 50 undersökta orden i hög utsträckning och resterande ord i viss omfattning. Det gick inte att påvisa något tydligt samband mellan ett ords frekvens i korpusen och hur många barn som kunde benämna det. Studiens tillvägagångssätt och resultat kan bidra till större förståelse för barns lexikal-semantiska utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Annie LU and Svensson, Anna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20191
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
barnspråk, korpus, lexikal-semantisk utveckling, semantiska domäner.
language
Swedish
id
8991527
date added to LUP
2019-08-07 15:32:17
date last changed
2019-08-08 03:45:09
@misc{8991527,
 abstract   = {Syfte: Syftet var att bidra till insikter om den lexikal-semantiska utvecklingen genom att identifiera vilka innehållsord samt semantiska domäner barn förväntas behärska i förskoleåldern. Metod: En korpus av populära bilderböcker för svensktalande barn sammanställdes för att undersöka vilka ord som är högfrekventa samt vilka semantiska domäner dessa ord tillhör. För att ta reda på i vilken utsträckning orden är förvärvade utformades ett benämningstest där barnen skulle mobilisera innehållsord i meningskontext. Testet utfördes på nio barn med typisk språkutveckling. Resultat: Antalet identifierade högfrekventa innehållsord var 93, av vilka majoriteten utgjordes av verb. Vidare identifierades totalt 27 domäner, varav de största utgjordes av läge och rörelse, natur och omdöme. Avseende testresultaten var verb svårast att benämna medan substantiv och adjektiv erhöll fler korrekta svar hos deltagarna. Slutsatser: De mest frekventa orden i korpusen var verb, vilka hade en generell betydelse. Barn i detta åldersspann förefaller ha tillägnat sig mer än hälften av de 50 undersökta orden i hög utsträckning och resterande ord i viss omfattning. Det gick inte att påvisa något tydligt samband mellan ett ords frekvens i korpusen och hur många barn som kunde benämna det. Studiens tillvägagångssätt och resultat kan bidra till större förståelse för barns lexikal-semantiska utveckling.},
 author    = {Karlsson, Annie and Svensson, Anna},
 keyword   = {barnspråk,korpus,lexikal-semantisk utveckling,semantiska domäner.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högfrekventa innehållsord i svenska bilderböcker - förskolebarns förmåga att producera vanligt förekommande innehållsord},
 year     = {2019},
}