Advanced

Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations

Härder, Linnéa LU and Blomberg Cedergren, Ebba LU (2019) MMKM05 20191
Product Development
Abstract
The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. Presented in this Master Thesis, conducted after an incitement from Scania, is a strategic approach towards a modern product concept development and how technical simulations can be used as a tool to speed up the processing time. The area of investigation is limited to the Research & Development department RT and the suggested activities of change will be concerning the current processes at the focus company. The Master Thesis was performed through a case... (More)
The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. Presented in this Master Thesis, conducted after an incitement from Scania, is a strategic approach towards a modern product concept development and how technical simulations can be used as a tool to speed up the processing time. The area of investigation is limited to the Research & Development department RT and the suggested activities of change will be concerning the current processes at the focus company. The Master Thesis was performed through a case study at Scania, a literature review from published resources and a minor benchmarking to aim for generalized results.
The results show that the use of technical simulations works as an efficient resource tool when implementing a modern product concept development with an Agile focus for both the design and simulation engineer. The supportive aspect comes from the fact that the tool could be used iteratively, handle continuous changes, provides a holistic approach as well as system thinking.
Three main difficulties were retrieved within the current process at Scania, such as lack of explorative space, unclear definition of a concept as well as a process that is too slow. The activity of change would be to implement an extra process step in the current concept development strategy at Scania as well as using digital demonstrators as concepts. Difficulties within the organisation were found with the role of the design engineer and the lack of collaboration between test and simulation engineers. The solutions presented concerning the organisation would be to rework the current role of the design engineer and change the way of communicating between design, simulation, and test groups. (Less)
Abstract (Swedish)
Förkortningen av ledtiden för utveckling av produkter påverkar kraftigt behovet av att ha ett strategiskt tillvägagångssätt för produktutvecklingsmetodik. Det är också av yttersta vikt att använda rätt verktyg och ha förståelse för digitaliseringen av industrin. I denna uppsats, som utförs efter en förfrågan från Scania, presenteras ett strategiskt tillvägagångssätt mot en modern produktkonceptutveckling och hur tekniska simuleringar kan användas som ett verktyg för att påskynda processen. Undersökningsområdet är begränsat till Forskning- och Utvecklingsavdelningen RT och de föreslagna förändringsåtgärderna kommer att vara i förhållande till aktuella processer hos fokusföretaget. Examensarbetet genomfördes genom en fallstudie vid Scania,... (More)
Förkortningen av ledtiden för utveckling av produkter påverkar kraftigt behovet av att ha ett strategiskt tillvägagångssätt för produktutvecklingsmetodik. Det är också av yttersta vikt att använda rätt verktyg och ha förståelse för digitaliseringen av industrin. I denna uppsats, som utförs efter en förfrågan från Scania, presenteras ett strategiskt tillvägagångssätt mot en modern produktkonceptutveckling och hur tekniska simuleringar kan användas som ett verktyg för att påskynda processen. Undersökningsområdet är begränsat till Forskning- och Utvecklingsavdelningen RT och de föreslagna förändringsåtgärderna kommer att vara i förhållande till aktuella processer hos fokusföretaget. Examensarbetet genomfördes genom en fallstudie vid Scania, litteraturstudie av publicerade artiklar och en mindre benchmarking för att sträva efter generaliserade resultat.
Resultaten visar att användningen av tekniska simuleringar fungerar som ett effektivt resursverktyg när man implementerar modern produktkonceptutveckling för både konstruktör och beräkningsingenjör. Den stödjande aspekten härrör från det faktum att verktyget kan användas iterativt, hantera kontinuerliga förändringar, ge en helhetssyn samt underlätta systemtänkande.
Tre svårigheter hittades inom den nuvarande processen på Scania, såsom brist på explorativ rymd, otydlig definition av koncept samt en process som är för långsam. Verksamhetsändringen skulle vara att införa ett extra processteg i den nuvarande konceptutvecklingsstrategin på Scania samt använda digitala demonstratorer som koncept. Svårigheter inom organisationen hittades med konstruktörens roll och bristen på samarbete mellan test- och beräkningsingenjörer. Lösning presenterad i förhållande till organisationen skulle vara att omarbeta konstruktörens nuvarande roll och ändra sättet att kommunicera mellan konstruktörs-, beräknings- och testgrupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Härder, Linnéa LU and Blomberg Cedergren, Ebba LU
supervisor
organization
alternative title
Innovationshantering och simuleringar - Tidig innovativ produktprospektering med moderna arbetssätt och tekniska simuleringar
course
MMKM05 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Technical Simulations, Product Concept Development, Exploration, Agile Methods, Simulation Driven Development
language
English
id
8991915
date added to LUP
2019-08-14 15:08:14
date last changed
2019-08-14 15:08:14
@misc{8991915,
 abstract   = {The shortening of the development lead time for products is heavily affecting the need for having a strategic approach to product development methodology. It is also of the utmost importance to use the right tools and have an understanding concerning the digitalization of the industry. Presented in this Master Thesis, conducted after an incitement from Scania, is a strategic approach towards a modern product concept development and how technical simulations can be used as a tool to speed up the processing time. The area of investigation is limited to the Research & Development department RT and the suggested activities of change will be concerning the current processes at the focus company. The Master Thesis was performed through a case study at Scania, a literature review from published resources and a minor benchmarking to aim for generalized results.
The results show that the use of technical simulations works as an efficient resource tool when implementing a modern product concept development with an Agile focus for both the design and simulation engineer. The supportive aspect comes from the fact that the tool could be used iteratively, handle continuous changes, provides a holistic approach as well as system thinking.
Three main difficulties were retrieved within the current process at Scania, such as lack of explorative space, unclear definition of a concept as well as a process that is too slow. The activity of change would be to implement an extra process step in the current concept development strategy at Scania as well as using digital demonstrators as concepts. Difficulties within the organisation were found with the role of the design engineer and the lack of collaboration between test and simulation engineers. The solutions presented concerning the organisation would be to rework the current role of the design engineer and change the way of communicating between design, simulation, and test groups.},
 author    = {Härder, Linnéa and Blomberg Cedergren, Ebba},
 keyword   = {Technical Simulations,Product Concept Development,Exploration,Agile Methods,Simulation Driven Development},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Innovation Management and Simulations - Early innovative product exploration with modern working methods and technical simulations},
 year     = {2019},
}