Advanced

Servicens roll i E-handel

Söderlind, Hanna LU and Panisz, Gabriel (2019) SMKK60 20191
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie belyser hur formella ledare ser på ständigt växande e-handel och de tillkommande
kundkraven. Tidigare studier är överens om att e-handel ger upphov till dynamisk miljö som
innebär att teknik och kundkrav ständigt förändras. Genom den snabba utvecklingen tillkommer
utmaningar för organisationer som kräver att de kan vara flexibla i dagens dynamiska miljö.
Syftet med denna studie var att få en bredare förståelse för hur formella ledare ser på e-handelns
snabba utveckling och hur de skapar förutsättningar för sina medarbetare genom diskurs. Denna
studie utgår ifrån teorin sensemaking och sensegiving genom diskurs. För att kunna undersöka
hur ledarna ser på e-handels dynamiska miljö, har vi utgått ifrån följande... (More)
Denna studie belyser hur formella ledare ser på ständigt växande e-handel och de tillkommande
kundkraven. Tidigare studier är överens om att e-handel ger upphov till dynamisk miljö som
innebär att teknik och kundkrav ständigt förändras. Genom den snabba utvecklingen tillkommer
utmaningar för organisationer som kräver att de kan vara flexibla i dagens dynamiska miljö.
Syftet med denna studie var att få en bredare förståelse för hur formella ledare ser på e-handelns
snabba utveckling och hur de skapar förutsättningar för sina medarbetare genom diskurs. Denna
studie utgår ifrån teorin sensemaking och sensegiving genom diskurs. För att kunna undersöka
hur ledarna ser på e-handels dynamiska miljö, har vi utgått ifrån följande frågeställningar: På
vilket sätt ser formella ledare på utveckling av e-logistik? Hur ser formella ledare på det interna
samarbetet inom sina e-handelsorganisationer?
För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi utgått ifrån en kvalitativ metod med
semistrukturerade intervjuer. Våra tio intervjupersoner har bidragit till studiens empiriska
material som vi sedan byggde vår analys på. I analysen utgick vi ifrån vårt insamlade material
och kopplade det till tidigare studier inom området. Vi har identifierat att servicen inom e-handel
är nära kopplad till logistik och att logistik har blivit en ny serviceaspekt inom e-handeln. Enligt
formella ledare som deltagit i vår studie, är den nära kontakten med kunden väsentlig i deras
sensemaking av e-handels dynamiska miljö. Det är dessutom väsentligt att vara aktiv som företag
och nå ut till nya kunder. Sensegiving i form av stöd till tvärfunktionellt samarbete och selektiv
decentralisering har varierat mellan större och mindre organisationer. Formella ledare inom större
organisationer behöver inte lägga stor vikt på att alla ledare ska närvara under allt beslutsfattande,
då tidspressen i from av exempelvis korta ledtider orsakar att ledarna behöver fokusera alltmer
oftare på sina egna ansvarsområden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderlind, Hanna LU and Panisz, Gabriel
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie som undersöker hur formella ledare ser på logistik och interna samarbete i e-handelns ständiga utveckling
course
SMKK60 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sensemaking, Sensegiving, E-Handel, E-Logistik, Strategy as practice, Selektiv decentralisering, E-service, Tvärfunktionella lag, Ömsesidig anpassning
language
Swedish
id
8995492
date added to LUP
2019-09-23 08:49:08
date last changed
2019-09-23 08:49:08
@misc{8995492,
 abstract   = {Denna studie belyser hur formella ledare ser på ständigt växande e-handel och de tillkommande
kundkraven. Tidigare studier är överens om att e-handel ger upphov till dynamisk miljö som
innebär att teknik och kundkrav ständigt förändras. Genom den snabba utvecklingen tillkommer
utmaningar för organisationer som kräver att de kan vara flexibla i dagens dynamiska miljö.
Syftet med denna studie var att få en bredare förståelse för hur formella ledare ser på e-handelns
snabba utveckling och hur de skapar förutsättningar för sina medarbetare genom diskurs. Denna
studie utgår ifrån teorin sensemaking och sensegiving genom diskurs. För att kunna undersöka
hur ledarna ser på e-handels dynamiska miljö, har vi utgått ifrån följande frågeställningar: På
vilket sätt ser formella ledare på utveckling av e-logistik? Hur ser formella ledare på det interna
samarbetet inom sina e-handelsorganisationer?
För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi utgått ifrån en kvalitativ metod med
semistrukturerade intervjuer. Våra tio intervjupersoner har bidragit till studiens empiriska
material som vi sedan byggde vår analys på. I analysen utgick vi ifrån vårt insamlade material
och kopplade det till tidigare studier inom området. Vi har identifierat att servicen inom e-handel
är nära kopplad till logistik och att logistik har blivit en ny serviceaspekt inom e-handeln. Enligt
formella ledare som deltagit i vår studie, är den nära kontakten med kunden väsentlig i deras
sensemaking av e-handels dynamiska miljö. Det är dessutom väsentligt att vara aktiv som företag
och nå ut till nya kunder. Sensegiving i form av stöd till tvärfunktionellt samarbete och selektiv
decentralisering har varierat mellan större och mindre organisationer. Formella ledare inom större
organisationer behöver inte lägga stor vikt på att alla ledare ska närvara under allt beslutsfattande,
då tidspressen i from av exempelvis korta ledtider orsakar att ledarna behöver fokusera alltmer
oftare på sina egna ansvarsområden.},
 author    = {Söderlind, Hanna and Panisz, Gabriel},
 keyword   = {Sensemaking,Sensegiving,E-Handel,E-Logistik,Strategy as practice,Selektiv decentralisering,E-service,Tvärfunktionella lag,Ömsesidig anpassning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Servicens roll i E-handel},
 year     = {2019},
}