Advanced

”För nån har ju okejat detta från början.” Tre kvinnors upplevelse av att vara kvinna post-#metoo i Sverige.

Rintamaa, Johan LU (2019) PSPR14 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. Kan en i stort sett digital aspekt på en social rörelse påverka hur människor tänker om sig själva, hur de uppfattar sin situation idag och se sig själva i nytt ljus? Denna undersökning syftade till att försöka uppfatta andra aspekter av #metoo än själva faktumet att ha varit utsatt på olika sätt skulle vara i fokus, det kom även att belysa upplevelsen om hur #metoo kan vara en källa till skiftning i identitet hos medverkande kvinnor. Detta för att det ska bli enklare för alla läsare,... (More)
Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. Kan en i stort sett digital aspekt på en social rörelse påverka hur människor tänker om sig själva, hur de uppfattar sin situation idag och se sig själva i nytt ljus? Denna undersökning syftade till att försöka uppfatta andra aspekter av #metoo än själva faktumet att ha varit utsatt på olika sätt skulle vara i fokus, det kom även att belysa upplevelsen om hur #metoo kan vara en källa till skiftning i identitet hos medverkande kvinnor. Detta för att det ska bli enklare för alla läsare, män som kvinnor att ges chansen att förstå hur de här tre kvinnorna ser på sig själva och upplever sin position i dagens svenska samhälle. Vare sig man uppfattar sig som att man utsatt någon eller utsatts av någon.
Genom kvalitativa intervjuer kunde aspekter av informanternas livsvärld och upplevelser framträda i materialet och genom IPA delas in i teman vilka beskriver hur det är att vara kvinna idag: Jag såg inte systrarna för alla männen, Männen och vi, Stopp. Min. Kropp. samt Från tystnad till talan.
I materialet framträder också perspektiv på svårigheten att förändra värderingar i samhället men också hoppet som finns att när #metoo får tillräckligt många - män som kvinnor - att inse tillräckligt mycket om det som var, då finns förändringen inom räckhåll. (Less)
Abstract (Swedish)
The aim of this study was to investigate how women reason about, and experience what it is like to live in Sweden in the months following the autumn of #metoo the year 2017. In utilizing interpretative phenomenological analysis (IPA) the accounts of three women can make an academic footprint in our society. Could a mostly digital aspect of a social movement influence how people think about themselves, how they perceive their daily situation and change the light in which they view themselves? This body of work intended to appreciate other aspects of #metoo, rather than focusing on having been victimized as it also brings to bear how #metoo could also be a source of change in identity of the participating women. Thereby facilitating for all... (More)
The aim of this study was to investigate how women reason about, and experience what it is like to live in Sweden in the months following the autumn of #metoo the year 2017. In utilizing interpretative phenomenological analysis (IPA) the accounts of three women can make an academic footprint in our society. Could a mostly digital aspect of a social movement influence how people think about themselves, how they perceive their daily situation and change the light in which they view themselves? This body of work intended to appreciate other aspects of #metoo, rather than focusing on having been victimized as it also brings to bear how #metoo could also be a source of change in identity of the participating women. Thereby facilitating for all readers, men and women, to seize the opportunity to understand how these three women view themselves and their experiences of the social position they occupy in today’s Swedish society. Irregardless of the stance on having been victimized or having been the victimizer.
Through qualitative interviewing, aspects of the interviewees’s lifeworld and experiences surfaced in the material, and using IPA those experiences could be arranged into themes which describe what it is like to be a woman today: I couldn’t see all the sisters for all the men, The men and us, Stop it. My. Body. and From silence to advocacy. In the material there are also emerging perspectives on the difficulties in changing societal values, but also the sense of hope that when #metoo is sufficiently mediated to a sufficient number of persons – men and women – in order for them to register fully what was, change is within reach. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rintamaa, Johan LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
social rörelse, #metoo, IPA, upplevelse, kvinnor, fenomenologi, dubbel hermeneutik, politisk psykologi
language
Swedish
id
8995944
date added to LUP
2019-09-30 16:54:00
date last changed
2019-09-30 16:54:00
@misc{8995944,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate how women reason about, and experience what it is like to live in Sweden in the months following the autumn of #metoo the year 2017. In utilizing interpretative phenomenological analysis (IPA) the accounts of three women can make an academic footprint in our society. Could a mostly digital aspect of a social movement influence how people think about themselves, how they perceive their daily situation and change the light in which they view themselves? This body of work intended to appreciate other aspects of #metoo, rather than focusing on having been victimized as it also brings to bear how #metoo could also be a source of change in identity of the participating women. Thereby facilitating for all readers, men and women, to seize the opportunity to understand how these three women view themselves and their experiences of the social position they occupy in today’s Swedish society. Irregardless of the stance on having been victimized or having been the victimizer.
Through qualitative interviewing, aspects of the interviewees’s lifeworld and experiences surfaced in the material, and using IPA those experiences could be arranged into themes which describe what it is like to be a woman today: I couldn’t see all the sisters for all the men, The men and us, Stop it. My. Body. and From silence to advocacy. In the material there are also emerging perspectives on the difficulties in changing societal values, but also the sense of hope that when #metoo is sufficiently mediated to a sufficient number of persons – men and women – in order for them to register fully what was, change is within reach.},
 author    = {Rintamaa, Johan},
 keyword   = {social rörelse,#metoo,IPA,upplevelse,kvinnor,fenomenologi,dubbel hermeneutik,politisk psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”För nån har ju okejat detta från början.” Tre kvinnors upplevelse av att vara kvinna post-#metoo i Sverige.},
 year     = {2019},
}