Advanced

Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet?

Norman, Erik LU ; Berntson, Fred LU and Petersson, Sebastian LU (2019) FEKH89 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet? Slutseminarie: 03/06/2019 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sebastian Petersson, Fred Berntson och Erik Norman Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieanalytiker, riktkurs, informationsasymmetri, felprognos, rekommendation

Syfte: Syftet är att undersöka om analytikernas pricksäkerhet i riktkurser blir sämre ju mer informationsasymmetri bolaget i fråga har. Med informationsasymmetri menas i detta sammanhang att en part har fördelen av att ha större insikt och kunskap om företaget än vad den andra parten har.

Metod: För att genomföra studien har sekundärdata samlats in från Bloomberg Terminal.... (More)
Titel: Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet? Slutseminarie: 03/06/2019 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sebastian Petersson, Fred Berntson och Erik Norman Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieanalytiker, riktkurs, informationsasymmetri, felprognos, rekommendation

Syfte: Syftet är att undersöka om analytikernas pricksäkerhet i riktkurser blir sämre ju mer informationsasymmetri bolaget i fråga har. Med informationsasymmetri menas i detta sammanhang att en part har fördelen av att ha större insikt och kunskap om företaget än vad den andra parten har.

Metod: För att genomföra studien har sekundärdata samlats in från Bloomberg Terminal. Sekundärdatan består av riktkurser från olika analytiker angående satta riktkurser. Vidare har en genomsnittlig felprognos för varje bolag tagits fram. Felprognoserna har testats i ett regressionstest mot bolagens marknadsvärde vilket är proxyvariabeln för informationsasymmetri.

Teoretiska perspektiv Det teoretiska ramverket är baserat på tidigare studier om riktkursernas riktighet och informationsasymmetri. Vidare innefattar det teoretiska ramverket teorier om informationsasymmetri och riktpris för målpriset.

Empiri Studien grundar sig i 9687 rekommendationer angående riktkurser. Datan är sekundärdata från Bloomberg Terminal. Urvalet består av riktkurser från 2013/01/01-2018 /09/30, utgivna av diverse analytiker.

Resultat: Studiens resultat visar inte på något signifikant samband mellan bolagets informationsasymmetri och svårigheten att analysera bolaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norman, Erik LU ; Berntson, Fred LU and Petersson, Sebastian LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stock Analysts, target price, asymmetric information, error prognosis, recommendation
report number
1
language
Swedish
id
8998319
date added to LUP
2019-12-03 12:21:23
date last changed
2019-12-03 12:21:23
@misc{8998319,
 abstract   = {Titel: Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet? Slutseminarie: 03/06/2019 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Sebastian Petersson, Fred Berntson och Erik Norman Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Aktieanalytiker, riktkurs, informationsasymmetri, felprognos, rekommendation 
 
Syfte: Syftet är att undersöka om analytikernas pricksäkerhet i riktkurser blir sämre ju mer informationsasymmetri bolaget i fråga har. Med informationsasymmetri menas i detta sammanhang att en part har fördelen av att ha större insikt och kunskap om företaget än vad den andra parten har. 
 
Metod: För att genomföra studien har sekundärdata samlats in från Bloomberg Terminal. Sekundärdatan består av riktkurser från olika analytiker angående satta riktkurser. Vidare har en genomsnittlig felprognos för varje bolag tagits fram. Felprognoserna har testats i ett regressionstest mot bolagens marknadsvärde vilket är proxyvariabeln för informationsasymmetri. 
 
Teoretiska perspektiv Det teoretiska ramverket är baserat på tidigare studier om riktkursernas riktighet och informationsasymmetri. Vidare innefattar det teoretiska ramverket teorier om informationsasymmetri och riktpris för målpriset. 
 
Empiri Studien grundar sig i 9687 rekommendationer angående riktkurser. Datan är sekundärdata från Bloomberg Terminal. Urvalet består av riktkurser från 2013/01/01-2018 /09/30, utgivna av diverse analytiker. 
 
Resultat: Studiens resultat visar inte på något signifikant samband mellan bolagets informationsasymmetri och svårigheten att analysera bolaget.},
 author    = {Norman, Erik and Berntson, Fred and Petersson, Sebastian},
 keyword   = {Stock Analysts,target price,asymmetric information,error prognosis,recommendation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har graden av informationsasymmetri inom ett bolag betydelse för analytikers pricksäkerhet?},
 year     = {2019},
}