Advanced

Nämndemäns ersättningsvillkor - en ändamålsenlig reglering?

Andersson, Isabelle LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Lay judges have long played an important role in Sweden's judiciary system, but their role has evolved over time. Since 1983, both lay and legal judges have had individual votes, resulting in equal levels of influence pertaining to judgments. The argument for including lay judges in this process is to ensure that the opinion of Sweden's citizens is not overlooked. Moreover, it results in greater transparency and accountability related to the court's activities. Thus, it is of great importance that the structure of the lay judges is representative for the Swedish population.

In addition to being compensated for loss of income resulting from missing work, lay judges receive additional compensation. To ensure efficiency regarding the... (More)
Lay judges have long played an important role in Sweden's judiciary system, but their role has evolved over time. Since 1983, both lay and legal judges have had individual votes, resulting in equal levels of influence pertaining to judgments. The argument for including lay judges in this process is to ensure that the opinion of Sweden's citizens is not overlooked. Moreover, it results in greater transparency and accountability related to the court's activities. Thus, it is of great importance that the structure of the lay judges is representative for the Swedish population.

In addition to being compensated for loss of income resulting from missing work, lay judges receive additional compensation. To ensure efficiency regarding the system of lay judges, these economic rights are regulated in an ordinance. There has been concern that the demographics of lay judges does not reflect that of Sweden's population, particularly pertaining to age. For this reason, the rules have been reformed several times.

The economic compensation to lay judges has been debated from many angles. During 2018 it was discovered that many lay judges received large amounts of money they were not entitled to. Some believe compensation is too low and suggest an increase in order to strengthen the system. Based on these opinions, the essay discusses the effects of today’s regulations and analyzes if the compensation system is in need of reformation. The analysis concludes the system itself cannot be blamed for cheating, and that courts should improve controls. Furthermore, the current compensation system is not serving the intended purpose of the ordinance. The rules do not encourage a balanced structure of lay judges, as younger citizens are less attracted due to economic
conditions and time aspects. (Less)
Abstract (Swedish)
Systemet med lekmän i domstol har funnits med under större delen av det svenska rättssystemets framväxt. Nämndemännens roll har däremot förändrats under åren. Sedan 1983 har nämndemännen individuell rösträtt och är i det avseendet jämställda med den lagfarna domaren. Motivet till att ha outbildade domare är att de anses garantera att det i domstolarna fattar beslut som ligger i linje med medborgarnas rättsuppfattning. Dessutom möjliggör det större insyn för medborgarna i domstolsverksamheten. Av denna anledning är det av stor vikt att nämndemännens sammansättning är representativ för den svenska befolkningen.

För sitt uppdrag erhåller nämndemännen ett arvode. Dessutom kan de få ersättning för inkomstförlust om de drabbas av ett... (More)
Systemet med lekmän i domstol har funnits med under större delen av det svenska rättssystemets framväxt. Nämndemännens roll har däremot förändrats under åren. Sedan 1983 har nämndemännen individuell rösträtt och är i det avseendet jämställda med den lagfarna domaren. Motivet till att ha outbildade domare är att de anses garantera att det i domstolarna fattar beslut som ligger i linje med medborgarnas rättsuppfattning. Dessutom möjliggör det större insyn för medborgarna i domstolsverksamheten. Av denna anledning är det av stor vikt att nämndemännens sammansättning är representativ för den svenska befolkningen.

För sitt uppdrag erhåller nämndemännen ett arvode. Dessutom kan de få ersättning för inkomstförlust om de drabbas av ett löneavdrag från sin ordinarie arbetsgivare i samband med uppdraget. Rätten till arvode och ersättning regleras i en förordning, vilken har vuxit fram i syfte att göra nämndemannasystemet mer ändamålsenligt. Åtskilliga gånger har det påtalats att nämndemannakåren inte speglar hur befolkningen ser ut, främst vad gäller ålder, och med det i åtanke har reglerna flertalet gånger modifierats.

Utifrån olika aspekter har nämndemännens ersättning debatterats i media. Under 2018 uppdagades att ett antal nämndemän misstänktes ha fuskat med ersättningen och fått ut stora summor pengar trots att de inte hade rätt till det. Från annat håll ställs det krav på att arvodet är alldeles för lågt och måste höjas för att stärka nämndemännens roll. Med utgångspunkt i dessa åsikter diskuterar uppsatsen effekterna av dagens ersättningsregler och analyserar om ersättningssystemet är i behov av en förändring. Analysen mynnar ut i att ersättningssystemet i sig inte kan beskyllas för fusk med ersättning, men att domstolarnas kontroller behöver skärpas. Vidare dras även slutsatsen att dagens arvodesregler inte ligger i linje med förordningens ändamål. Reglerna främjar inte en allsidig sammansättning av nämndemän, eftersom yngre nämndemän till följd av ekonomiska villkor och tidsåtgång inte attraheras lika mycket av uppdraget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Isabelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, Nämndemän, Ersättning
language
Swedish
id
8999172
date added to LUP
2020-03-28 10:55:36
date last changed
2020-03-28 10:55:36
@misc{8999172,
 abstract   = {Lay judges have long played an important role in Sweden's judiciary system, but their role has evolved over time. Since 1983, both lay and legal judges have had individual votes, resulting in equal levels of influence pertaining to judgments. The argument for including lay judges in this process is to ensure that the opinion of Sweden's citizens is not overlooked. Moreover, it results in greater transparency and accountability related to the court's activities. Thus, it is of great importance that the structure of the lay judges is representative for the Swedish population. 

In addition to being compensated for loss of income resulting from missing work, lay judges receive additional compensation. To ensure efficiency regarding the system of lay judges, these economic rights are regulated in an ordinance. There has been concern that the demographics of lay judges does not reflect that of Sweden's population, particularly pertaining to age. For this reason, the rules have been reformed several times.

The economic compensation to lay judges has been debated from many angles. During 2018 it was discovered that many lay judges received large amounts of money they were not entitled to. Some believe compensation is too low and suggest an increase in order to strengthen the system. Based on these opinions, the essay discusses the effects of today’s regulations and analyzes if the compensation system is in need of reformation. The analysis concludes the system itself cannot be blamed for cheating, and that courts should improve controls. Furthermore, the current compensation system is not serving the intended purpose of the ordinance. The rules do not encourage a balanced structure of lay judges, as younger citizens are less attracted due to economic
conditions and time aspects.},
 author    = {Andersson, Isabelle},
 keyword   = {Processrätt,Nämndemän,Ersättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nämndemäns ersättningsvillkor - en ändamålsenlig reglering?},
 year     = {2019},
}