Advanced

Överlappande styrelsemedlemmar - En studie av svenska företag på Large Cap

Åkesson Fjellheim, Amanda LU (2019) FEKN90 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Överlappande styrelsemedlemmar, en studie av svenska företag på Large cap
Kurs: FEKN90, Examensuppsats på Civilekonomprogrammet. 30 Högskolepoäng
Författare: Amanda Åkesson Fjellheim
Handledare: Karin Jonnergård
Nyckelord: Överlappande styrelsemedlemmar, bolagsstyrning, resource dependency theory, lönsamhet, Sverige, large cap
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad överlappande styrelsemedlemmar påverkar lönsamhet och skuldsättning i bolag listade på OMX Stockholm large cap.
Metodik: Metoden är kvantitativ och deduktiv, den är baserad på tidligare studier på området och existerande teori. Utifrån paneldata har en regressionsanalys utförts på ett urval av företag.
Teoretisk perspektiv: Det teoretiska... (More)
Titel: Överlappande styrelsemedlemmar, en studie av svenska företag på Large cap
Kurs: FEKN90, Examensuppsats på Civilekonomprogrammet. 30 Högskolepoäng
Författare: Amanda Åkesson Fjellheim
Handledare: Karin Jonnergård
Nyckelord: Överlappande styrelsemedlemmar, bolagsstyrning, resource dependency theory, lönsamhet, Sverige, large cap
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad överlappande styrelsemedlemmar påverkar lönsamhet och skuldsättning i bolag listade på OMX Stockholm large cap.
Metodik: Metoden är kvantitativ och deduktiv, den är baserad på tidligare studier på området och existerande teori. Utifrån paneldata har en regressionsanalys utförts på ett urval av företag.
Teoretisk perspektiv: Det teoretiska ramverket består av tidigare studier på överlappande styrelsemedlemmar, social exchange theory och resource dependency theory.
Empirisk grund: Denna studie har använt offentligt tillgänglig information för 80 företag som är listade på OMX Stockholm large cap. I underlaget ingår observationer från åren 2015, 2016 och 2017.
Konklusion: Studien kan påvisa en signifikant relation mellan överlappande styrelsemedlemmar och företags lönsamhet, mätt som Tobins Q, samt överlappande styrelsemedlemmar och företags skuldsättningsgrad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson Fjellheim, Amanda LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20191
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Överlappande styrelsemedlemmar, bolagsstyrning, resource dependency theory, lönsamhet, Sverige, large cap
language
Swedish
id
8999184
date added to LUP
2020-01-07 07:56:22
date last changed
2020-01-07 07:56:22
@misc{8999184,
 abstract   = {Titel: Överlappande styrelsemedlemmar, en studie av svenska företag på Large cap
Kurs: FEKN90, Examensuppsats på Civilekonomprogrammet. 30 Högskolepoäng
Författare: Amanda Åkesson Fjellheim
Handledare: Karin Jonnergård
Nyckelord: Överlappande styrelsemedlemmar, bolagsstyrning, resource dependency theory, lönsamhet, Sverige, large cap
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad överlappande styrelsemedlemmar påverkar lönsamhet och skuldsättning i bolag listade på OMX Stockholm large cap.
Metodik: Metoden är kvantitativ och deduktiv, den är baserad på tidligare studier på området och existerande teori. Utifrån paneldata har en regressionsanalys utförts på ett urval av företag.
Teoretisk perspektiv: Det teoretiska ramverket består av tidigare studier på överlappande styrelsemedlemmar, social exchange theory och resource dependency theory.
Empirisk grund: Denna studie har använt offentligt tillgänglig information för 80 företag som är listade på OMX Stockholm large cap. I underlaget ingår observationer från åren 2015, 2016 och 2017.
Konklusion: Studien kan påvisa en signifikant relation mellan överlappande styrelsemedlemmar och företags lönsamhet, mätt som Tobins Q, samt överlappande styrelsemedlemmar och företags skuldsättningsgrad.},
 author    = {Åkesson Fjellheim, Amanda},
 keyword   = {Överlappande styrelsemedlemmar,bolagsstyrning,resource dependency theory,lönsamhet,Sverige,large cap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överlappande styrelsemedlemmar - En studie av svenska företag på Large Cap},
 year     = {2019},
}