Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När barn under 15 år misstänks för brott – hur utreds och fastställs skuldfrågan?

Trydegård, Melina LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hanteringen av barn som misstänks för brott har varit ett omdebatterat ämne under de senaste åren, särskilt efter att det så kallade Kevinfallet uppmärksammades i media under 2017. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om, och i så fall hur, skuldfrågan utreds och fastställs när barn under 15 år misstänks för brott. Vidare har syftet varit att undersöka vilka centrala intressen som prioriteras i dagens gällande regelverk och hur den nuvarande debatten förs kring ämnet. En rättsanalytisk metod och ett rättssäkerhetsperspektiv har använts vid genomförandet av undersökningen.

Barn under 15 år är enligt svensk rätt inte straffmyndiga och kan således inte få någon straffrättslig påföljd. Det är heller inte möjligt att föra en... (More)
Hanteringen av barn som misstänks för brott har varit ett omdebatterat ämne under de senaste åren, särskilt efter att det så kallade Kevinfallet uppmärksammades i media under 2017. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om, och i så fall hur, skuldfrågan utreds och fastställs när barn under 15 år misstänks för brott. Vidare har syftet varit att undersöka vilka centrala intressen som prioriteras i dagens gällande regelverk och hur den nuvarande debatten förs kring ämnet. En rättsanalytisk metod och ett rättssäkerhetsperspektiv har använts vid genomförandet av undersökningen.

Barn under 15 år är enligt svensk rätt inte straffmyndiga och kan således inte få någon straffrättslig påföljd. Det är heller inte möjligt att föra en sedvanlig förundersökning eller att väcka åtal när det rör sig om barn. Istället är det möjligt att bedriva en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, och en bevistalan enligt 38 § i samma lag. Det primära syftet med att utreda barn som misstänks för brott är att klarlägga behovet av sociala insatser. Däremot ska även hänsyn tas till målsägandes intresse av att brottet blir utrett, samhällets intresse av att det blir klarlagt kring vad som ägt rum och allmänna rättssäkerhetsaspekter.

Det synes inte vara avsikten att fastställa skuldfrågan när utredningar avseende barn bedrivs. Skuldfrågan kan utredas i domstol genom en bevistalan, men denna typ av talan förs ytterst sällan i praktiken. Utifrån det undersökta materialet kan det konstateras att nuvarande regleringar innefattar en del oklarheter. Det finns en klar vilja i den nuvarande debatten att se över systemet, främst med anledning av att öka rättssäkerheten för misstänkta barn men även för att komma till bukt med gängkriminaliteten. Samtidigt poängteras att straffmyndighetsåldern ska bibehållas och att det inte ska handla om att bestraffa barn. (Less)
Abstract
Children who are suspected of crimes have been a highly debated topic the last couple of years, especially after the so-called Kevin-case was brought up in the media in 2017. The purpose of this essay has been to examine if, and in that case how, the question of guilt is investigated and determined when children under the age of 15 are suspected of crimes. Furthermore, the purpose has been to examine what interests that are being prioritized in the current regulations and how the debate on the subject looks like. A legal analytical method and a legal security perspective have been used.

Children under the age of 15 are not criminally responsible and can therefor not be criminally sanctioned. It is further not possible to initiate an... (More)
Children who are suspected of crimes have been a highly debated topic the last couple of years, especially after the so-called Kevin-case was brought up in the media in 2017. The purpose of this essay has been to examine if, and in that case how, the question of guilt is investigated and determined when children under the age of 15 are suspected of crimes. Furthermore, the purpose has been to examine what interests that are being prioritized in the current regulations and how the debate on the subject looks like. A legal analytical method and a legal security perspective have been used.

Children under the age of 15 are not criminally responsible and can therefor not be criminally sanctioned. It is further not possible to initiate an ordinary preliminary investigation or to commence a prosecution regarding such a child. Instead there is a possibility to initiate a special criminal investigation according to 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, and an evidential proceeding according to 38 § in the same mentioned law. The primary purpose of these investigations is to clarify the need of care of the child. However, other interests such as the injured party’s interest and the community’s interest in the crime being investigated should also be taken into account.

It does not appear to be intended to determine the question of guilt when investigations concerning children are conducted. That question can be clarified in court through an evidential proceeding, but that type of proceeding is rarely practiced. Based on the examined material, it can be stated that the current regulation contains several ambiguities. There is a distinct will in the current debate to overlook the system when children are suspected of crimes, mainly to increase legal security and to tackle gang crime. At the same time, it is emphasized that the age of when you are criminally responsible should be maintained and that it should not be about punishing children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trydegård, Melina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, bevistalan, unga lagöverträdare, barn som begår brott, skuldfrågan, rättssäkerhet, kevinfallet, oskyldighetspresumtionen
language
Swedish
id
8999330
date added to LUP
2020-03-28 10:52:51
date last changed
2020-03-28 10:52:51
@misc{8999330,
 abstract   = {{Children who are suspected of crimes have been a highly debated topic the last couple of years, especially after the so-called Kevin-case was brought up in the media in 2017. The purpose of this essay has been to examine if, and in that case how, the question of guilt is investigated and determined when children under the age of 15 are suspected of crimes. Furthermore, the purpose has been to examine what interests that are being prioritized in the current regulations and how the debate on the subject looks like. A legal analytical method and a legal security perspective have been used. 

Children under the age of 15 are not criminally responsible and can therefor not be criminally sanctioned. It is further not possible to initiate an ordinary preliminary investigation or to commence a prosecution regarding such a child. Instead there is a possibility to initiate a special criminal investigation according to 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, and an evidential proceeding according to 38 § in the same mentioned law. The primary purpose of these investigations is to clarify the need of care of the child. However, other interests such as the injured party’s interest and the community’s interest in the crime being investigated should also be taken into account. 

It does not appear to be intended to determine the question of guilt when investigations concerning children are conducted. That question can be clarified in court through an evidential proceeding, but that type of proceeding is rarely practiced. Based on the examined material, it can be stated that the current regulation contains several ambiguities. There is a distinct will in the current debate to overlook the system when children are suspected of crimes, mainly to increase legal security and to tackle gang crime. At the same time, it is emphasized that the age of when you are criminally responsible should be maintained and that it should not be about punishing children.}},
 author    = {{Trydegård, Melina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När barn under 15 år misstänks för brott – hur utreds och fastställs skuldfrågan?}},
 year     = {{2019}},
}