Advanced

Barnen och demokratin - En kritisk studie av den svenska rösträttsåldern

Hall, Karin LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Diskussionen om vem som ska få vara en del av den demokratiska beslutsprocessen har varit aktuell sedan demokratins födelse. Vilka medborgare som setts som fullvärdiga har varierat beroende på tid och plats. Begränsningar har, bland annat, gjorts baserat på kön, inkomst och ålder. Idag i Sverige är ålder den enda omfattande begränsningen av rösträtten som finns kvar för svenska medborgare. Den senaste höjningen av rösträttsåldern skedde genom 1734 års lag och rösträttsåldern har sedan dess upprepade gånger sänkts fram tills nuvarande 18-årsgräns stadgades genom 1974 års regeringsform. Dagens åldersgräns är dock inte självklar och vilka avväganden som gjorts vid stadgande av åldersgränsen är av intresse. De hänsyn som tagits vid stadgandet... (More)
Diskussionen om vem som ska få vara en del av den demokratiska beslutsprocessen har varit aktuell sedan demokratins födelse. Vilka medborgare som setts som fullvärdiga har varierat beroende på tid och plats. Begränsningar har, bland annat, gjorts baserat på kön, inkomst och ålder. Idag i Sverige är ålder den enda omfattande begränsningen av rösträtten som finns kvar för svenska medborgare. Den senaste höjningen av rösträttsåldern skedde genom 1734 års lag och rösträttsåldern har sedan dess upprepade gånger sänkts fram tills nuvarande 18-årsgräns stadgades genom 1974 års regeringsform. Dagens åldersgräns är dock inte självklar och vilka avväganden som gjorts vid stadgande av åldersgränsen är av intresse. De hänsyn som tagits vid stadgandet av rösträttsåldern har främst rört kompetensfrågor. Det saknas således en diskussion om de demokratiska konsekvenserna av åldersgränsen. Varje inskränkning i den grundläggande demokratiska rätten att delta i val bör stiftas med tillräcklig tillförsikt, något som inte kan sägas ha uppfyllts vid stiftande av gällande bestämmelser. (Less)
Popular Abstract
The discussion about who should be able to take part in the democratic process has been relevant since democracy was in its infancy. Which citizens has had full rights has varied depending on the time and place. Limitations has been based on, among other things, sex, income, and age. At the moment, in Sweden, age is the only substantial limitation of the right to vote for swedish citizens. The last increase of the voting age was enacted in the law of 1734. Since then the voting age has continuously been lowered until the current voting age of eighteen years was enacted through 1975’s Constitution of Sweden. The current voting age is not unquestionable, therefor it is of intrest which considerations has been made by the legislator in... (More)
The discussion about who should be able to take part in the democratic process has been relevant since democracy was in its infancy. Which citizens has had full rights has varied depending on the time and place. Limitations has been based on, among other things, sex, income, and age. At the moment, in Sweden, age is the only substantial limitation of the right to vote for swedish citizens. The last increase of the voting age was enacted in the law of 1734. Since then the voting age has continuously been lowered until the current voting age of eighteen years was enacted through 1975’s Constitution of Sweden. The current voting age is not unquestionable, therefor it is of intrest which considerations has been made by the legislator in deciding the voting age. The considerations that was made by the legislator is mainly focused on the competence issue. Therefor a discussion about the democratic consequences of the voting age is needed. Every restriction made to the democratic right to vote should be made with due consideration, which can not be said to have been done when deciding the current legislation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hall, Karin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, Legal history, Rösträtt, Rösträttsålder
language
Swedish
id
8999536
date added to LUP
2020-03-28 10:50:05
date last changed
2020-03-28 10:50:05
@misc{8999536,
 abstract   = {Diskussionen om vem som ska få vara en del av den demokratiska beslutsprocessen har varit aktuell sedan demokratins födelse. Vilka medborgare som setts som fullvärdiga har varierat beroende på tid och plats. Begränsningar har, bland annat, gjorts baserat på kön, inkomst och ålder. Idag i Sverige är ålder den enda omfattande begränsningen av rösträtten som finns kvar för svenska medborgare. Den senaste höjningen av rösträttsåldern skedde genom 1734 års lag och rösträttsåldern har sedan dess upprepade gånger sänkts fram tills nuvarande 18-årsgräns stadgades genom 1974 års regeringsform. Dagens åldersgräns är dock inte självklar och vilka avväganden som gjorts vid stadgande av åldersgränsen är av intresse. De hänsyn som tagits vid stadgandet av rösträttsåldern har främst rört kompetensfrågor. Det saknas således en diskussion om de demokratiska konsekvenserna av åldersgränsen. Varje inskränkning i den grundläggande demokratiska rätten att delta i val bör stiftas med tillräcklig tillförsikt, något som inte kan sägas ha uppfyllts vid stiftande av gällande bestämmelser.},
 author    = {Hall, Karin},
 keyword   = {Rättshistoria,Legal history,Rösträtt,Rösträttsålder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnen och demokratin - En kritisk studie av den svenska rösträttsåldern},
 year     = {2019},
}