Advanced

Processekonomi - till vilket pris? - En utredning av institutet förundersökningsbegränsning och dess betydelse för rättssäkerheten

Bergman, Gunnar LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder institutet förundersökningsbegränsning och dess tillämpning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Förundersökningsbegränsning utgör ett av undantagen från den annars rådande förundersökningsplikten och innebär en långtgående möjlighet att i vissa fall lägga ned eller välja att inte inleda en förundersökning. Institutet är ett resultat av processekonomiska överväganden och kan även användas i fall där det finns en misstänkt och bevisning. Tanken med institutet är att frigöra resurser som sedermera kan användas i mer angelägen brottsbekämpning. Länge var endast åklagaren behörig att fatta beslut om förundersökningsbegränsningar. På grund av ökad brottslighet och därmed större behov av effektivisering av rättsväsendet... (More)
Denna uppsats utreder institutet förundersökningsbegränsning och dess tillämpning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Förundersökningsbegränsning utgör ett av undantagen från den annars rådande förundersökningsplikten och innebär en långtgående möjlighet att i vissa fall lägga ned eller välja att inte inleda en förundersökning. Institutet är ett resultat av processekonomiska överväganden och kan även användas i fall där det finns en misstänkt och bevisning. Tanken med institutet är att frigöra resurser som sedermera kan användas i mer angelägen brottsbekämpning. Länge var endast åklagaren behörig att fatta beslut om förundersökningsbegränsningar. På grund av ökad brottslighet och därmed större behov av effektivisering av rättsväsendet har dock sedan 1 januari 2013 även polisen behörighet att fatta dessa beslut. Särskilt fokus har därför lagts på polisens användning av institutet.

I uppsatsen konstateras att regelverket som behandlar förundersökningsbegränsningar är komplext och att de bedömningar som görs kräver goda juridiska kunskaper. Med anledning av det som framkommit i utredningen dras slutsatsen att polisens användning av institutet kan inverka negativt på rättssäkerheten vad gäller förundersökningsbegränsningar. I ett större och längre perspektiv kan dock den övergripande rättssäkerheten komma att öka till följd av de resurser som frigörs. (Less)
Popular Abstract
This paper investigates the institute of preliminary investigation limitation and its application from the perspective of the rule of law. This limitation constitutes one of the exceptions from the otherwise prevailing obligation for pre-trial investigation and amounts to a far-reaching possibility to close down or choose not to initiate preliminary investigation. This institute results from process economy considerations and can be used even in cases where a suspect, as well as evidence occurs. The intention with the institute is to free resources to be used in more important crime control. For a long time it was only the prosecutor who was competent to make decisions regarding preliminary investigation limitations. However, due to... (More)
This paper investigates the institute of preliminary investigation limitation and its application from the perspective of the rule of law. This limitation constitutes one of the exceptions from the otherwise prevailing obligation for pre-trial investigation and amounts to a far-reaching possibility to close down or choose not to initiate preliminary investigation. This institute results from process economy considerations and can be used even in cases where a suspect, as well as evidence occurs. The intention with the institute is to free resources to be used in more important crime control. For a long time it was only the prosecutor who was competent to make decisions regarding preliminary investigation limitations. However, due to increase in crime rate, and subsequently greater need for efficiency in justice, since january first, 2013, also the police has been given this competence. This paper has therefore focused on the use of this institute by the police.

This paper finds that the rules regulating preliminary investigation limitations are complex and that the considerations made require solid knowledge in law. With regard to the findings of this enquiey the conclusion is made that the use of the limiting institute by the police may have a detrimental effect on the rule of law in this aspect. However, in a wider and longer perspective, the use of this institute may have an overall positive effect on the rule of law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Gunnar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Criminal procedure, straffprocessrätt, förundersökningsbegränsning, rättssäkerhet
language
Swedish
id
9000156
date added to LUP
2020-04-11 16:12:06
date last changed
2020-04-11 16:12:06
@misc{9000156,
 abstract   = {Denna uppsats utreder institutet förundersökningsbegränsning och dess tillämpning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Förundersökningsbegränsning utgör ett av undantagen från den annars rådande förundersökningsplikten och innebär en långtgående möjlighet att i vissa fall lägga ned eller välja att inte inleda en förundersökning. Institutet är ett resultat av processekonomiska överväganden och kan även användas i fall där det finns en misstänkt och bevisning. Tanken med institutet är att frigöra resurser som sedermera kan användas i mer angelägen brottsbekämpning. Länge var endast åklagaren behörig att fatta beslut om förundersökningsbegränsningar. På grund av ökad brottslighet och därmed större behov av effektivisering av rättsväsendet har dock sedan 1 januari 2013 även polisen behörighet att fatta dessa beslut. Särskilt fokus har därför lagts på polisens användning av institutet. 

I uppsatsen konstateras att regelverket som behandlar förundersökningsbegränsningar är komplext och att de bedömningar som görs kräver goda juridiska kunskaper. Med anledning av det som framkommit i utredningen dras slutsatsen att polisens användning av institutet kan inverka negativt på rättssäkerheten vad gäller förundersökningsbegränsningar. I ett större och längre perspektiv kan dock den övergripande rättssäkerheten komma att öka till följd av de resurser som frigörs.},
 author    = {Bergman, Gunnar},
 keyword   = {Criminal procedure,straffprocessrätt,förundersökningsbegränsning,rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processekonomi - till vilket pris? - En utredning av institutet förundersökningsbegränsning och dess betydelse för rättssäkerheten},
 year     = {2019},
}