Advanced

Teaterscenen som en politisk plattform : Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet

Aleman, William LU (2020) MKVK04 20192
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
“Musikalernas inflytande på samhället: Hur Rent och Book of Mormon främjar kulturellt medborgarskap” är författad av William Aleman vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller community i offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet. Utöver den parlamentariska representationen bidrar även populärkultur till att uppmärksamma och sprida kunskap om de olikheter som existerar inom ett samhälle. Det här arbetet undersöker den politiska potentialen som finns inom scenframträdanden; mer precist, inom musikaler. Det är en fallstudie som undersöker två musikaler som... (More)
“Musikalernas inflytande på samhället: Hur Rent och Book of Mormon främjar kulturellt medborgarskap” är författad av William Aleman vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller community i offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet. Utöver den parlamentariska representationen bidrar även populärkultur till att uppmärksamma och sprida kunskap om de olikheter som existerar inom ett samhälle. Det här arbetet undersöker den politiska potentialen som finns inom scenframträdanden; mer precist, inom musikaler. Det är en fallstudie som undersöker två musikaler som exempel, Rent och Book of Mormon, för att förstå hur kunskap om identiteter genereras, representeras och konstrueras samt hur publiken uppmärksammas om de brister som finns inom förgivettagna strukturer och samhällsnormer -- vidare vad det innebär för det kulturella medborgarskapet.
Konstruktionen av identitet och communities grundar sig i teorier om att populärkultur kan ha förmågan att svara på existentiella frågor som uppstår i vardagen om identitet och tillhörighet. Av den anledningen söker det analytiska arbetet att ta reda på de kommunikativa strategierna som anammas av teaterproduktioner för att uppmärksamma specifika politiska och personliga frågeställningar under framställningen. Vidare argumenterar arbetet att interaktionen som kan uppstå mellan skådespelare och publik, genom att “break the fourth wall”, gynnar den politiska kommunikationen då båda parter finns i samma rum -- vilket skiljer sig från andra former av medierad politisk kommunikation.
Syftet med arbetet är alltså att undersöka hur Rent och Book of Mormon kan förstås som underlag som främjar det kulturella medborgarskapet. (Less)
Popular Abstract
“Teaterscenen som en politisk plattform: Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet” is authored by William Aleman at the institution of communications and media at the University of Lund. It is a cultural analysis on the rights of the citizens to be seen, heard and acknowledged as identities or communities in the political public sphere; which is the very foundation of the cultural citizenship. Popular culture has the means to bring attention to, and spread knowledge and awareness of the societal and cultural differences that exists in a given society. This paper seeks to examine the political potential of stage performances; more precisely, within musical theatre. It is a case study that examines two musicals... (More)
“Teaterscenen som en politisk plattform: Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet” is authored by William Aleman at the institution of communications and media at the University of Lund. It is a cultural analysis on the rights of the citizens to be seen, heard and acknowledged as identities or communities in the political public sphere; which is the very foundation of the cultural citizenship. Popular culture has the means to bring attention to, and spread knowledge and awareness of the societal and cultural differences that exists in a given society. This paper seeks to examine the political potential of stage performances; more precisely, within musical theatre. It is a case study that examines two musicals to explore and understand how knowledge about marginalized identities is generated, represented and constructed as well as analyse how the audiences are made aware of structural inconsistencies and taken-for-granted subjective realities and societal norms in order to look into how it fosters the cultural citizenship.
The paper will analyze the construction of identities and communities based on theories which suggest that popular culture has the capacity to provide answer to existential questions that tend to arise in everyday life about identity and a sense of belonging. Thus, the analysis seeks to explore the communicative strategies appropriated by musical theatre productions in order to get across a specific political messages during a performance. The paper further argues that the “breaking of the fourth wall” is beneficial for political communication as both parties, actors and audience members, exist in the same time and place, which differs from other forms of popular culture which seek to bring attention to political issues.
The purpose of this paper is thus to analyze and examine how Rent and Book of Mormon can be understood as fostering the cultural citizenship (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aleman, William LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musical theatre, identity, community, culture, citizenship, life politics
language
Swedish
id
9000289
date added to LUP
2020-02-03 09:26:18
date last changed
2020-02-03 09:26:18
@misc{9000289,
 abstract   = {“Musikalernas inflytande på samhället: Hur Rent och Book of Mormon främjar kulturellt medborgarskap” är författad av William Aleman vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller community i offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet. Utöver den parlamentariska representationen bidrar även populärkultur till att uppmärksamma och sprida kunskap om de olikheter som existerar inom ett samhälle. Det här arbetet undersöker den politiska potentialen som finns inom scenframträdanden; mer precist, inom musikaler. Det är en fallstudie som undersöker två musikaler som exempel, Rent och Book of Mormon, för att förstå hur kunskap om identiteter genereras, representeras och konstrueras samt hur publiken uppmärksammas om de brister som finns inom förgivettagna strukturer och samhällsnormer -- vidare vad det innebär för det kulturella medborgarskapet. 
Konstruktionen av identitet och communities grundar sig i teorier om att populärkultur kan ha förmågan att svara på existentiella frågor som uppstår i vardagen om identitet och tillhörighet. Av den anledningen söker det analytiska arbetet att ta reda på de kommunikativa strategierna som anammas av teaterproduktioner för att uppmärksamma specifika politiska och personliga frågeställningar under framställningen. Vidare argumenterar arbetet att interaktionen som kan uppstå mellan skådespelare och publik, genom att “break the fourth wall”, gynnar den politiska kommunikationen då båda parter finns i samma rum -- vilket skiljer sig från andra former av medierad politisk kommunikation. 
Syftet med arbetet är alltså att undersöka hur Rent och Book of Mormon kan förstås som underlag som främjar det kulturella medborgarskapet.},
 author    = {Aleman, William},
 keyword   = {Musical theatre,identity,community,culture,citizenship,life politics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Teaterscenen som en politisk plattform : Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet},
 year     = {2020},
}