Advanced

Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA

Flodström Nordell, Ellen LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method.

Swedish construction contract law has for a long period of time been defined by the use of a standard form contract called AB 04. Swedish construction contract law is a distinct type of contract with many distinct features and should not be seen as defined by the use of AB 04. These features should therefore have an impact when interpreting the contract, rather than the use of standard form contract.

Traditionally, disputes have been settled through arbitration, but in recent years the Swedish court has taken... (More)
The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method.

Swedish construction contract law has for a long period of time been defined by the use of a standard form contract called AB 04. Swedish construction contract law is a distinct type of contract with many distinct features and should not be seen as defined by the use of AB 04. These features should therefore have an impact when interpreting the contract, rather than the use of standard form contract.

Traditionally, disputes have been settled through arbitration, but in recent years the Swedish court has taken more interest in construction contract law. The court has been focusing on methods of interpreting and how and when different documents of the agreement shall be given priority. What distin-guishes the interpretation of contracts based on AB 04 from traditional service contracts is that AB 04 contains several different internal contracting rules that must be used in determining the scope of the contract.

The scope of the contract depends on the agreement between the parties, why the courts interpreting is of great interest. In the event of a dispute regarding the terms of the contract the court has given standard contract documents, MER and AMA, a greater relevance than before. Traditionally, AMA and MER’s applicability has depended on whether they are referred to in the terms of the contract. This no longer seems to be the case.

The conclusion of the thesis is that the Supreme Court of Sweden does not give MER and AMA the same strict meaning as the Construction contract committee of Sweden. If the Construction contract committee of Sweden wants to see a change in courts interpretation of contractual contracts, they need to clarify the relationship between the regulations. This can only be done through a revision of AB 04. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen innebär ett försök att utreda MER och AMA:s förhållande till AB 04 och hur de spelar in vid fastställande av entreprenadens omfattning. För att utreda frågeställningarna har en rättsdogmatisk metod använts.

Den svenska entreprenadrätten har sedan lång tid setts som definierad av standardavtalen Allmänna bestämmelser. I Allmänna bestämmelser anges att entreprenadrättsligatvister ska lösas genom skiljeförfarande. Därmed har ent-reprenadrättsliga tvister i stor utsträckning avgjorts genom skiljeförfarande. Under de senaste åren har det kommit flera entreprenadrättsliga avgöranden från de allmänna domstolarna, särskilt i förhållande till hur de anser att tolk-ningen av entreprenadrättsliga avtal ska göras. Exakt vad detta beror på... (More)
Uppsatsen innebär ett försök att utreda MER och AMA:s förhållande till AB 04 och hur de spelar in vid fastställande av entreprenadens omfattning. För att utreda frågeställningarna har en rättsdogmatisk metod använts.

Den svenska entreprenadrätten har sedan lång tid setts som definierad av standardavtalen Allmänna bestämmelser. I Allmänna bestämmelser anges att entreprenadrättsligatvister ska lösas genom skiljeförfarande. Därmed har ent-reprenadrättsliga tvister i stor utsträckning avgjorts genom skiljeförfarande. Under de senaste åren har det kommit flera entreprenadrättsliga avgöranden från de allmänna domstolarna, särskilt i förhållande till hur de anser att tolk-ningen av entreprenadrättsliga avtal ska göras. Exakt vad detta beror på är inte helt klart men det finns oavsett en trend där Allmänna domstolar har börjat in-tressera sig alltmer för entreprenadrättsliga tvister. HD har särskilt lagt fokus på att uttala sig om tolkningen av entreprenadavtal.

Enligt huvudregeln avgörs entreprenadens omfattning av kontraktshandling-arna. Vid tvist gällande motstridiga kontraktshandlingar eller en oreglerad fråga används metoder för avtalstolkning för att lösa tvisten. HD använder sig av en metod som är starkt kopplad till den traditionella avtalstolkningen och det verkar inte finnas en särskild metod för tolkning av entreprenadavtal. Det som skiljer tolkning av kommersiella entreprenadavtal upphandlande på All-männa bestämmelser från traditionella tjänsteavtal är att Allmänna bestämmel-ser innehåller flera olika avtalsinterna prioriteringsregler som ska användas vid fastställande av entreprenadens omfattning. Till detta finns även komplet-terande regelverk, MER och AMA, som fungerar som hjälpregler för att få in tydliga och välkalkylerade anbud. Dessa regelverk spelar en stor roll när det kommer till avgörandet av entreprenadens omfattning.
Utredningen stannade i att HD:s avtalstolkningsmetod när det kommer till fastställandet av entreprenadens omfattning skiljer sig i vissa delar från BKK:s. HD ger inte MER och AMA samma strikta betydelse som anges i motiven utan använder regelverken mer situationsbaserat. Om BKK vill se en ändring av HD:s tolkning av entreprenadavtal, så måste regelverkens förhål-lande till varandra tydliggöras. Detta kan enbart ske genom en revidering av AB 04. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flodström Nordell, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
The extent of the contract and MER and AMA's role in the determine the extent in Swedish construction contract law
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Entreprenadrätt
language
Swedish
id
9000342
date added to LUP
2020-02-03 10:32:33
date last changed
2020-02-03 10:32:33
@misc{9000342,
 abstract   = {The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method.

Swedish construction contract law has for a long period of time been defined by the use of a standard form contract called AB 04. Swedish construction contract law is a distinct type of contract with many distinct features and should not be seen as defined by the use of AB 04. These features should therefore have an impact when interpreting the contract, rather than the use of standard form contract.

Traditionally, disputes have been settled through arbitration, but in recent years the Swedish court has taken more interest in construction contract law. The court has been focusing on methods of interpreting and how and when different documents of the agreement shall be given priority. What distin-guishes the interpretation of contracts based on AB 04 from traditional service contracts is that AB 04 contains several different internal contracting rules that must be used in determining the scope of the contract.

The scope of the contract depends on the agreement between the parties, why the courts interpreting is of great interest. In the event of a dispute regarding the terms of the contract the court has given standard contract documents, MER and AMA, a greater relevance than before. Traditionally, AMA and MER’s applicability has depended on whether they are referred to in the terms of the contract. This no longer seems to be the case. 

The conclusion of the thesis is that the Supreme Court of Sweden does not give MER and AMA the same strict meaning as the Construction contract committee of Sweden. If the Construction contract committee of Sweden wants to see a change in courts interpretation of contractual contracts, they need to clarify the relationship between the regulations. This can only be done through a revision of AB 04.},
 author    = {Flodström Nordell, Ellen},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Entreprenadrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA},
 year     = {2019},
}