Advanced

Låsa in eller låsa ut? – En komparativ studie av en våldsutsatt kvinnas möjligheter att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande man i Sverige och Finland

Sumelius, Emmie LU (2019) JURM02 20192
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks de möjligheter en våldsutsatt kvinna har att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande manlig partner i Sverige respektive Finland. Fokus i uppsatsen ligger vid sammanboende par. Genom studien har jag sökt efter att identifiera brister och styrkor i ländernas lagstiftning, för att sedan analysera huruvida och i vilken utsträckning lagstiftningen uppfyller ett våldsförebyggande syfte. Uppsatsen utgår ifrån att mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem och att våldet bygger på mäns strukturella överordning och kvinnors strukturella underordning. Genom detta genusperspektiv analyseras den svenska och finska lagstiftningen utifrån en helhetssyn i vilken kontexten för våldet beaktas.

Genom granskningen av... (More)
I denna uppsats undersöks de möjligheter en våldsutsatt kvinna har att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande manlig partner i Sverige respektive Finland. Fokus i uppsatsen ligger vid sammanboende par. Genom studien har jag sökt efter att identifiera brister och styrkor i ländernas lagstiftning, för att sedan analysera huruvida och i vilken utsträckning lagstiftningen uppfyller ett våldsförebyggande syfte. Uppsatsen utgår ifrån att mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem och att våldet bygger på mäns strukturella överordning och kvinnors strukturella underordning. Genom detta genusperspektiv analyseras den svenska och finska lagstiftningen utifrån en helhetssyn i vilken kontexten för våldet beaktas.

Genom granskningen av respektive lands lagstiftning finner uppsatsen att båda ländernas lagstiftning lämnar utrymme för förbättring. Det våldsförebyggande syftet uppfylls främst av två bestämmelser: den finska möjligheten till ett tillfälligt kontaktförbud och den svenska bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning i kombination med häktning. Den finska bestämmelsen erbjuder ett omedelbart skydd för den utsatta som lägger fokus vid den våldsutsatta kvinnans situation. Den svenska bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning tar däremot fasta på mäns våld mot kvinnor som ett jämställdhetsproblem och identifierar både de psykiska och fysiska aspekterna av våldet. Den finska bestämmelsen om samlevnadens upphörande, genom vilken den våldsutövande mannen i ett äktenskap förpliktas flytta ifrån den gemensamma bostaden, utgör också ett gott alternativ. Bestämmelsen har dock ett begränsat tillämpningsområde (endast för gifta par) och är inte lämplig i akuta situationer.

De största bristerna utgörs av avsaknaden av en könsspecifik bestämmelse i den finska rätten och avsaknaden av ett omedelbart kontaktförbud i Sverige. (Less)
Abstract
In this thesis I examine what legal options a female victim of domestic violence has at her disposal in order to be physically separated from the perpetrator in Sweden and Finland, respectively. The subject of examination is a man and a woman in a relationship that are either married or romantic cohabitants. Through this study I have strived to identify the strengths and weaknesses in both the Swedish and Finnish legislation in order to analyze whether or not the legislation fulfills its purpose of preventing further violence. Men’s violence against women is an issue of equality and the foundation lies in the structural subordination of women and the superordination of men over women. The Finnish and Swedish legislation is analyzed through... (More)
In this thesis I examine what legal options a female victim of domestic violence has at her disposal in order to be physically separated from the perpetrator in Sweden and Finland, respectively. The subject of examination is a man and a woman in a relationship that are either married or romantic cohabitants. Through this study I have strived to identify the strengths and weaknesses in both the Swedish and Finnish legislation in order to analyze whether or not the legislation fulfills its purpose of preventing further violence. Men’s violence against women is an issue of equality and the foundation lies in the structural subordination of women and the superordination of men over women. The Finnish and Swedish legislation is analyzed through a gender perspective, in which the societal context of the violence is taken into account.

Through the examination the thesis finds that there is room for legislative improvement for both countries. The purpose of preventing further violence is best fulfilled mainly by two provisions: the immediate restraining order in Finland, and the criminal act in the Swedish penal code which prescribes liability for violation of integrity offences.

The Finnish provision offers immediate protection and focuses on the situation of the victim. The Swedish act identifies men’s violence against women as a matter of equality by recognizing both the physical and psychological aspects of domestic violence. Another adequate alternative is the Finnish provision of “cessation of cohabitation”, which obligates the perpetrator to leave the joint residence for up to two years. However, this particular provision only applies to married couples and isn’t a viable option in acute situations.

The most significant weaknesses are constituted by the absence of a gender specific act in the Finnish legislation, and the absence of an immediate restraining order in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sumelius, Emmie LU
supervisor
organization
alternative title
To lock in or to lock out? - A comparative study of the legal options to separate a victim of domestic violence from the perpetrator in Sweden and Finland
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, private law, komparativ rätt, comparative law, straffrätt, criminal law, genus, gender
language
Swedish
id
9000435
date added to LUP
2020-02-01 15:28:02
date last changed
2020-02-01 15:28:02
@misc{9000435,
 abstract   = {In this thesis I examine what legal options a female victim of domestic violence has at her disposal in order to be physically separated from the perpetrator in Sweden and Finland, respectively. The subject of examination is a man and a woman in a relationship that are either married or romantic cohabitants. Through this study I have strived to identify the strengths and weaknesses in both the Swedish and Finnish legislation in order to analyze whether or not the legislation fulfills its purpose of preventing further violence. Men’s violence against women is an issue of equality and the foundation lies in the structural subordination of women and the superordination of men over women. The Finnish and Swedish legislation is analyzed through a gender perspective, in which the societal context of the violence is taken into account.

Through the examination the thesis finds that there is room for legislative improvement for both countries. The purpose of preventing further violence is best fulfilled mainly by two provisions: the immediate restraining order in Finland, and the criminal act in the Swedish penal code which prescribes liability for violation of integrity offences. 

The Finnish provision offers immediate protection and focuses on the situation of the victim. The Swedish act identifies men’s violence against women as a matter of equality by recognizing both the physical and psychological aspects of domestic violence. Another adequate alternative is the Finnish provision of “cessation of cohabitation”, which obligates the perpetrator to leave the joint residence for up to two years. However, this particular provision only applies to married couples and isn’t a viable option in acute situations.

The most significant weaknesses are constituted by the absence of a gender specific act in the Finnish legislation, and the absence of an immediate restraining order in Sweden.},
 author    = {Sumelius, Emmie},
 keyword   = {civilrätt,private law,komparativ rätt,comparative law,straffrätt,criminal law,genus,gender},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Låsa in eller låsa ut? – En komparativ studie av en våldsutsatt kvinnas möjligheter att fysiskt åtskiljas ifrån en våldsutövande man i Sverige och Finland},
 year     = {2019},
}