Advanced

"Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

Svenning, Alva LU and Åkne, Moa LU (2020) MKVK04 20192
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. Denna uppsats ämnar förstå den digitala sammansvärjning som kallar sig ‘incels’ och innefattar män i ofrivilligt celibat. Som digital mansrörelse studeras incels som ett exempel på digitalt uppkomna missnöjesyttringar, framväxta ur demokratins skugga. Studien undersöker incelrörelsen genom kvalitativ innehållsanalys, utifrån foruminlägg på rörelsens egna plattformar Incels.co och Incels.net. Genom att studera medietexter såsom foruminlägg, undersöker uppsatsen därmed hur nätgemenskaper... (More)
Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. Denna uppsats ämnar förstå den digitala sammansvärjning som kallar sig ‘incels’ och innefattar män i ofrivilligt celibat. Som digital mansrörelse studeras incels som ett exempel på digitalt uppkomna missnöjesyttringar, framväxta ur demokratins skugga. Studien undersöker incelrörelsen genom kvalitativ innehållsanalys, utifrån foruminlägg på rörelsens egna plattformar Incels.co och Incels.net. Genom att studera medietexter såsom foruminlägg, undersöker uppsatsen därmed hur nätgemenskaper möjliggör för ideologiskt drivna och antidemokratiska grupper att växa fram i vår digitala samtid. Genom foruminläggen studeras incelrörelsens ideologi, misogyni och samhälleliga utanförskap. Foruminlägg från Incels.co och Incels.net uppvisar en subkultur präglad av ett aggressivt språkbruk. Vi finner detta användas i syftet att försvara deras egna stigmatiserade självbild, och för att finna syndabockar till deras upplevda samhälleliga maktförlust. Incels ger uttryck för frustration genom en ideologi som strävar bort från demokratiseringen av intima relationer. De beskyller därmed de samhällsstrukturer de anser sig förtryckta av. Denna frustration ses ge upphov till radikaliseringsprocesser, där ett avhumaniserande språkbruk och en idoldyrkan lägger grunden för en normaliserad misogyni. Sociala nätforum ses möjliggöra denna radikalisering genom faktorer som anonymisering och ett stärkande av den egna gruppidentiteten. Denna uppsats undersöker därmed aspekter av hur nätgemenskaper möjliggör för antidemokratiska ideologier att uppstå och etablera sig online. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svenning, Alva LU and Åkne, Moa LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Incels, utanförskap, kvinnoförakt, maktförlust, stigma, manosfärer, hegemonisk maskulinitet, demokrati
language
Swedish
id
9000482
date added to LUP
2020-01-27 12:28:27
date last changed
2020-01-27 12:28:27
@misc{9000482,
 abstract   = {Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. Denna uppsats ämnar förstå den digitala sammansvärjning som kallar sig ‘incels’ och innefattar män i ofrivilligt celibat. Som digital mansrörelse studeras incels som ett exempel på digitalt uppkomna missnöjesyttringar, framväxta ur demokratins skugga. Studien undersöker incelrörelsen genom kvalitativ innehållsanalys, utifrån foruminlägg på rörelsens egna plattformar Incels.co och Incels.net. Genom att studera medietexter såsom foruminlägg, undersöker uppsatsen därmed hur nätgemenskaper möjliggör för ideologiskt drivna och antidemokratiska grupper att växa fram i vår digitala samtid. Genom foruminläggen studeras incelrörelsens ideologi, misogyni och samhälleliga utanförskap. Foruminlägg från Incels.co och Incels.net uppvisar en subkultur präglad av ett aggressivt språkbruk. Vi finner detta användas i syftet att försvara deras egna stigmatiserade självbild, och för att finna syndabockar till deras upplevda samhälleliga maktförlust. Incels ger uttryck för frustration genom en ideologi som strävar bort från demokratiseringen av intima relationer. De beskyller därmed de samhällsstrukturer de anser sig förtryckta av. Denna frustration ses ge upphov till radikaliseringsprocesser, där ett avhumaniserande språkbruk och en idoldyrkan lägger grunden för en normaliserad misogyni. Sociala nätforum ses möjliggöra denna radikalisering genom faktorer som anonymisering och ett stärkande av den egna gruppidentiteten. Denna uppsats undersöker därmed aspekter av hur nätgemenskaper möjliggör för antidemokratiska ideologier att uppstå och etablera sig online.},
 author    = {Svenning, Alva and Åkne, Moa},
 keyword   = {Incels,utanförskap,kvinnoförakt,maktförlust,stigma,manosfärer,hegemonisk maskulinitet,demokrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum},
 year     = {2020},
}