Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mänskliga rättigheter till salu? En diskursanalys av Fairtrade Internationals användning av begreppet mänskliga rättigheter

Pripp, Alma LU (2020) MRSG31 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Fairtrade uttrycker sig om mänskliga rättigheter. Utifrån detta syfte dras slutsatser som söker bidra med förståelse för hur Fairtrade fungerar som aktör för mänskliga rättigheter. För att ta reda på det är uppsatsens frågeställning ”Hur använder sig Fairtrade International av begreppet mänskliga rättigheter?”. Undersökningen är gjord på utvalda delar från Fairtrade-texter som handlar om mänskliga rättigheter, som publicerats på Fairtrade.net. Den valda teorin som appliceras på materialet är Human Rights Based Approach med inriktning på kritik mot den samt två av Gauri och Gloppens analystyper inom angreppssättet, programming approaches och rights talk approaches. Metoden för uppsatsen är diskursanalys... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Fairtrade uttrycker sig om mänskliga rättigheter. Utifrån detta syfte dras slutsatser som söker bidra med förståelse för hur Fairtrade fungerar som aktör för mänskliga rättigheter. För att ta reda på det är uppsatsens frågeställning ”Hur använder sig Fairtrade International av begreppet mänskliga rättigheter?”. Undersökningen är gjord på utvalda delar från Fairtrade-texter som handlar om mänskliga rättigheter, som publicerats på Fairtrade.net. Den valda teorin som appliceras på materialet är Human Rights Based Approach med inriktning på kritik mot den samt två av Gauri och Gloppens analystyper inom angreppssättet, programming approaches och rights talk approaches. Metoden för uppsatsen är diskursanalys som bygger på Laclau och Mouffes diskursteori. Resultatet visar att Fairtrade framställer sig själva som en av lösningarna på människorättsproblem vilket leder till att individuella konsumenter blir skyldighetsbärare. Det har också framkommit att Fairtrade applicerar Human Rights Based Approach i några avseenden men brister i det mest centrala som är att peka ut staten som huvudsaklig skyldighetsbärare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pripp, Alma LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20192
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Fairtrade, mänskliga rättigheter, Human Rights Based Approach, skyldighetsbärare, aktör, webbsida, konsumenter
language
Swedish
id
9000716
date added to LUP
2020-03-04 07:50:11
date last changed
2020-03-04 07:50:11
@misc{9000716,
 abstract   = {{Uppsatsens syfte är att undersöka hur Fairtrade uttrycker sig om mänskliga rättigheter. Utifrån detta syfte dras slutsatser som söker bidra med förståelse för hur Fairtrade fungerar som aktör för mänskliga rättigheter. För att ta reda på det är uppsatsens frågeställning ”Hur använder sig Fairtrade International av begreppet mänskliga rättigheter?”. Undersökningen är gjord på utvalda delar från Fairtrade-texter som handlar om mänskliga rättigheter, som publicerats på Fairtrade.net. Den valda teorin som appliceras på materialet är Human Rights Based Approach med inriktning på kritik mot den samt två av Gauri och Gloppens analystyper inom angreppssättet, programming approaches och rights talk approaches. Metoden för uppsatsen är diskursanalys som bygger på Laclau och Mouffes diskursteori. Resultatet visar att Fairtrade framställer sig själva som en av lösningarna på människorättsproblem vilket leder till att individuella konsumenter blir skyldighetsbärare. Det har också framkommit att Fairtrade applicerar Human Rights Based Approach i några avseenden men brister i det mest centrala som är att peka ut staten som huvudsaklig skyldighetsbärare.}},
 author    = {{Pripp, Alma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mänskliga rättigheter till salu? En diskursanalys av Fairtrade Internationals användning av begreppet mänskliga rättigheter}},
 year     = {{2020}},
}