Advanced

Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

Tutak, Rojin LU (2020) MRSK62 20192
Human Rights Studies
Abstract
The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. The study begins by analyzing the merits of the cases, specifically evaluating the arguments that promote and criticize Turkey's infringement of Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights. The study then further analyzes the cases from a societal functional theory, with a focus on issues of truth, democracy and tolerance, to determine whether Turkey violated the... (More)
The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. The study begins by analyzing the merits of the cases, specifically evaluating the arguments that promote and criticize Turkey's infringement of Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights. The study then further analyzes the cases from a societal functional theory, with a focus on issues of truth, democracy and tolerance, to determine whether Turkey violated the applicants' freedom of expression. The theoretical application establishes that Turkey has violated all three aspects of truth, democracy and tolerance in the two cases discussed in this study, thereby also infringing on Article 10. Although there were divided opinions in the cases on whether Turkey violated Article 10, application of the societal functional theory indicates that the applicants' rights to freedom of expression were infringed. A challenge that is demonstrated in the results is Article 301 of the Turkish Penal Code and the challenges faced due to the vague and wordy language. The poor language used makes the scope of the provision unclear, resulting in arbitrary interpretations that violate a claimant's rights.

Key words: Freedom of expression, Turkey, European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, Article 10, Article 301 (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats är att få en djupare förståelse för hur Turkiet har hanterat yttrandefriheten. Denna undersökning analyserar två rättsfall där Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fastställde att Turkiet misslyckats i sin skyldighet att skydda yttrandefriheten för två av sina medborgare, Hrant Dink och Selahattin Demirtaş. Undersökningen inleds med att analysera rättsfallen utifrån en argumentationsanalys, mer specifikt utvärdera de argument som främjar och kritiserar Turkiets inskränkning av artikel 10 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Undersökningen analyserar sedan ytterligare rättsfallen utifrån de samhällsfunktionella teorierna om yttrandefrihet, med fokus på... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats är att få en djupare förståelse för hur Turkiet har hanterat yttrandefriheten. Denna undersökning analyserar två rättsfall där Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fastställde att Turkiet misslyckats i sin skyldighet att skydda yttrandefriheten för två av sina medborgare, Hrant Dink och Selahattin Demirtaş. Undersökningen inleds med att analysera rättsfallen utifrån en argumentationsanalys, mer specifikt utvärdera de argument som främjar och kritiserar Turkiets inskränkning av artikel 10 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Undersökningen analyserar sedan ytterligare rättsfallen utifrån de samhällsfunktionella teorierna om yttrandefrihet, med fokus på sanning, demokrati och tolerans, för att avgöra om de bryter mot argumenten eller inte. De samhällsfunktionella teorierna om yttrandefrihet visar att Turkiet brutit mot alla tre aspekterna av sanning, demokrati och tolerans i de två rättsfallen som diskuterades i denna undersökning, och därmed också artikel 10. Även om det fanns olika argument i rättsfallen om Turkiet brutit mot artikel 10, indikerar det teoretiska perspektivet att sökandens rätt till yttrandefrihet inskränkts. En utmaning som visas i resultaten är artikel 301 i den turkiska strafflagen och det breda tillämpandet på grund av de vaga och otydliga formuleringarna. Det gör lagens utformning oklar och komplext att veta vilka uttalanden som utgör ett brott mot lagen, vilket resulterar i godtyckliga tolkningar som riskerar att kränka en sökandes rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9000783,
 abstract   = {The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. The study begins by analyzing the merits of the cases, specifically evaluating the arguments that promote and criticize Turkey's infringement of Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights. The study then further analyzes the cases from a societal functional theory, with a focus on issues of truth, democracy and tolerance, to determine whether Turkey violated the applicants' freedom of expression. The theoretical application establishes that Turkey has violated all three aspects of truth, democracy and tolerance in the two cases discussed in this study, thereby also infringing on Article 10. Although there were divided opinions in the cases on whether Turkey violated Article 10, application of the societal functional theory indicates that the applicants' rights to freedom of expression were infringed. A challenge that is demonstrated in the results is Article 301 of the Turkish Penal Code and the challenges faced due to the vague and wordy language. The poor language used makes the scope of the provision unclear, resulting in arbitrary interpretations that violate a claimant's rights.

Key words: Freedom of expression, Turkey, European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, Article 10, Article 301},
 author    = {Tutak, Rojin},
 keyword   = {Nyckelord: Yttrandefrihet,Turkiet,Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna,Art. 10,Art. 301 Key words: Freedom of expression,Turkey,European Court of Human Rights,European Convention for the Protection of Human Rights,Article 10,Article 301},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten},
 year     = {2020},
}