Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sveriges riksdags argumentation om att upprätta en internationell tribunal i syfte att döma IS-soldater - Kan argumentationen kopplas till teorin ”State of Exception”?

Hallgren, Anna LU (2020) MRSG31 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. Studiens syfte är att med hjälp av metoden argumentationsanalys analysera de argument i Svenska Riksdagen som är för eller emot den här eventuella tribunalen samt avgöra om argumenten är beviskraftiga, det vill säga hållbara och relevanta. Stu-diens syfte är även att undersöka om det kan göras en koppling mellan Sveriges Riks-dags argumentation om den eventuella tribunalen och... (More)
Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. Studiens syfte är att med hjälp av metoden argumentationsanalys analysera de argument i Svenska Riksdagen som är för eller emot den här eventuella tribunalen samt avgöra om argumenten är beviskraftiga, det vill säga hållbara och relevanta. Stu-diens syfte är även att undersöka om det kan göras en koppling mellan Sveriges Riks-dags argumentation om den eventuella tribunalen och teorin State of Exception vilket kortfattat innebär att stater kan argumentera för att vissa situationer kräver undantag från statens annars gällande lagar eller principer. Studien har visat på att de argument för tribunalen som används inom Sveriges riksdag i stor utsträckning handlar om det faktum att IS bör straffas. Beviskraften för argumenten är till stor del låg. Det går även att hitta flera kopplingar till State of Exception i argumentationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallgren, Anna LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20192
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Islamiska staten, Terrorism, Argumentationsanalys, Beviskraft, Sveriges Riksdag, Suveränitet, Juridik, Bare life, State of Exception.
language
Swedish
id
9000802
date added to LUP
2020-03-04 08:18:39
date last changed
2020-03-04 08:18:39
@misc{9000802,
 abstract   = {{Ett alternativ till ansvarsutkrävande för IS-soldater, en mycket aktuell fråga både nat-ionellt och internationellt nu när det sista IS-fästet har besegrats, är att upprätta en in-ternationell tribunal på plats i Syrien eller Irak i syfte att döma IS-soldater. Det disku-terades och argumenterades för av partierna i Sveriges riksdag, framför allt under våren 2019. Studiens syfte är att med hjälp av metoden argumentationsanalys analysera de argument i Svenska Riksdagen som är för eller emot den här eventuella tribunalen samt avgöra om argumenten är beviskraftiga, det vill säga hållbara och relevanta. Stu-diens syfte är även att undersöka om det kan göras en koppling mellan Sveriges Riks-dags argumentation om den eventuella tribunalen och teorin State of Exception vilket kortfattat innebär att stater kan argumentera för att vissa situationer kräver undantag från statens annars gällande lagar eller principer. Studien har visat på att de argument för tribunalen som används inom Sveriges riksdag i stor utsträckning handlar om det faktum att IS bör straffas. Beviskraften för argumenten är till stor del låg. Det går även att hitta flera kopplingar till State of Exception i argumentationen.}},
 author    = {{Hallgren, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sveriges riksdags argumentation om att upprätta en internationell tribunal i syfte att döma IS-soldater - Kan argumentationen kopplas till teorin ”State of Exception”?}},
 year     = {{2020}},
}