Advanced

Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

Fältman, Moa LU and Åkesson, Matilda LU (2020) ATPK62 20192
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. Syfte: Syftet med översikten är att kartlägga forskning om rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Metod: Litteraturöversikt med 13 granskade artiklar med kvantitativa, kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna analyserades med en integrerad analys med utgångspunkt i Model Of Human Occupation och International Classification of Functioning, Disability and Health. Resultat: Det bekräftades att det generellt... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. Syfte: Syftet med översikten är att kartlägga forskning om rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Metod: Litteraturöversikt med 13 granskade artiklar med kvantitativa, kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna analyserades med en integrerad analys med utgångspunkt i Model Of Human Occupation och International Classification of Functioning, Disability and Health. Resultat: Det bekräftades att det generellt sett finns få studier inom området, men framförallt att det är bristfälligt inom trädgårdsterapi som är ett eget område inom arbetsterapi. Det bekräftades även att rehabilitering i naturmiljö har en positiv påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Rehabiliteringsinsatserna gav motivation i återgång till arbete och ökade kreativitet under rehabiliteringen och i vardagen. Slutsats: Det konstaterades att rehabilitering i naturmiljö har en positiv påverkan på hälsan, men att det fortfarande finns få primärstudier. Arbetsterapeutens kompetens om bland annat kreativitet och det holistiska perspektivet konstaterades även vara värdefullt. (Less)
Abstract
Background: Mental illness is a growing health issue. Rehabilitation in a natural environment has been shown to contribute to increased health for people with severe stress. It is important to do a literature review to ascertain what research there is today on rehabilitation in a natural environment. Aim: The object of the review is to map research on rehabilitation in natural environment for people with severe stress from an occupational therapy perspective. Method: A literature review with 13 articles including both qualitative, quantitative and a mixed method were reviewed. The articles were analysed with an integrated analysis based on Model Of Human Occupation and International Classification of Functioning, Disability and Health.... (More)
Background: Mental illness is a growing health issue. Rehabilitation in a natural environment has been shown to contribute to increased health for people with severe stress. It is important to do a literature review to ascertain what research there is today on rehabilitation in a natural environment. Aim: The object of the review is to map research on rehabilitation in natural environment for people with severe stress from an occupational therapy perspective. Method: A literature review with 13 articles including both qualitative, quantitative and a mixed method were reviewed. The articles were analysed with an integrated analysis based on Model Of Human Occupation and International Classification of Functioning, Disability and Health. Results: It was confirmed that there are generally few studies in the area but above all that it is inadequate in garden therapy which is a separate area in occupational therapy. It was also confirmed that rehabilitation in a natural environment has a positive impact on physical and mental health. The rehabilitation effort motivated return to work and increased the individual’s creativity during rehabilitation and in everyday life. Conclusion: It was found that rehabilitation in a natural environment had a positive impact on health, but primary studies are scarce. The occupational therapist expertise on creativity among other things and the holistic perspective were also found valuable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fältman, Moa LU and Åkesson, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
En litteraturöversikt över olika rehabiliteringsinsatser i naturmiljö med fokus på diagnoserna som ryms i reaktion på svår stress och anpassningsstörning utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Naturbaserad rehabilitering, naturbaserad terapi, trädgårdsterapi, arbetsterapi.
language
Swedish
id
9001316
date added to LUP
2020-01-16 07:14:26
date last changed
2020-01-16 07:14:26
@misc{9001316,
 abstract   = {Background: Mental illness is a growing health issue. Rehabilitation in a natural environment has been shown to contribute to increased health for people with severe stress. It is important to do a literature review to ascertain what research there is today on rehabilitation in a natural environment. Aim: The object of the review is to map research on rehabilitation in natural environment for people with severe stress from an occupational therapy perspective. Method: A literature review with 13 articles including both qualitative, quantitative and a mixed method were reviewed. The articles were analysed with an integrated analysis based on Model Of Human Occupation and International Classification of Functioning, Disability and Health. Results: It was confirmed that there are generally few studies in the area but above all that it is inadequate in garden therapy which is a separate area in occupational therapy. It was also confirmed that rehabilitation in a natural environment has a positive impact on physical and mental health. The rehabilitation effort motivated return to work and increased the individual’s creativity during rehabilitation and in everyday life. Conclusion: It was found that rehabilitation in a natural environment had a positive impact on health, but primary studies are scarce. The occupational therapist expertise on creativity among other things and the holistic perspective were also found valuable.},
 author    = {Fältman, Moa and Åkesson, Matilda},
 keyword   = {Naturbaserad rehabilitering,naturbaserad terapi,trädgårdsterapi,arbetsterapi.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress},
 year     = {2020},
}