Advanced

Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

Tornerefelt, Elin LU (2020) HARH16 20192
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. I denna uppsats är syftet att utreda den rättsliga regleringen för övertids-uttag, där arbetsgivarens rätt att beordra övertid vägs mot arbetsgivarens åligganden i arbetsmiljöarbetet. På motsvarande sätt är syftet att kartlägga arbetstagarens rättigheter och skyldigheter vid övertidsarbete. Uppsatsen utgår från frågeställningarna: Under vilka förut-sättningar samt i vilken utsträckning kan en arbetsgivare beordra övertid, och hur långt sträcker sig... (More)
Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. I denna uppsats är syftet att utreda den rättsliga regleringen för övertids-uttag, där arbetsgivarens rätt att beordra övertid vägs mot arbetsgivarens åligganden i arbetsmiljöarbetet. På motsvarande sätt är syftet att kartlägga arbetstagarens rättigheter och skyldigheter vid övertidsarbete. Uppsatsen utgår från frågeställningarna: Under vilka förut-sättningar samt i vilken utsträckning kan en arbetsgivare beordra övertid, och hur långt sträcker sig arbetstagarens arbetsskyldighet vid övertidsarbete? Samt, i vilken utsträckning kan arbetsgivarens rätt att beordra övertid anses förenlig med skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön? Det redogörs för nationell skyddsreglering i lag och därtill exemplifieras bestämmelser i kollektivavtal eftersom arbetstidslagstiftningen är dispositiv och förhållanden därför kan skilja sig åt över olika avtalsområden. EU:s arbetstidsdirektiv utgör emellertid en miniminivå. Utifrån syftet med skyddsreglerna, att begränsa övertidsuttagets omfattning och förebygga ohälsa, ifrågasätts i analysen om det omfattande övertidsuttaget idag kan vara förenligt med detta. Den helhetsbild av arbetsmiljön som betonas i förarbeten, att arbetstid och arbetsbelastning är en del av den psykosociala arbetsmiljön, som tillsammans med den fysiska arbetsmiljön utgör en helhet, verkar inte tas i tillräckligt beaktande idag. (Less)
Abstract
The possibility for the employer to order overtime work can sometimes be necessary for the business to work. However, during the recent years it has been reported of both a high amount of overtime working hours, and an insufficient organizational and social work environment combined with a high workload, in several sectors of the labor market. This essay aims to investigate the legal regulation on overtime work in the sense that the employer’s right to order overtime work is weighed to the obligations the employer has, making the work environment well-functioning. Correspondingly, the aim is also to clarify the employees’ rights and obligations in terms of overtime work. The research questions in this essay is therefor: Under what... (More)
The possibility for the employer to order overtime work can sometimes be necessary for the business to work. However, during the recent years it has been reported of both a high amount of overtime working hours, and an insufficient organizational and social work environment combined with a high workload, in several sectors of the labor market. This essay aims to investigate the legal regulation on overtime work in the sense that the employer’s right to order overtime work is weighed to the obligations the employer has, making the work environment well-functioning. Correspondingly, the aim is also to clarify the employees’ rights and obligations in terms of overtime work. The research questions in this essay is therefor: Under what circumstances and to which extent can an employer order overtime work, and how far-reaching is the working duty for the employees when it comes to overtime work? Furthermore, to which extent is the employer’s right to order overtime work compatible with the obligation to be responsible for the work environment? The domestic protective legislation on this subject is described, and examples are given from collective agreements, since the working time regulation is dispositive, and the conditions therefor can vary a lot on different areas of agreements. However, the EU working time directive sets a minimum standard. Due to the purpose of the regulations, i.e. to limit the amount of overtime work hours and prevent illness at work, it is in the analysis questioned how the current extensive amount of overtime can be agreeable to this. The comprehensive view of the work environment that is emphasized in the preparatory works of the legislation, does not seem to be taken enough account today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tornerefelt, Elin LU
supervisor
organization
course
HARH16 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetstid, arbetsmiljö, övertid, beordrad övertid, självpåtagen övertid, arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsbelastning
language
Swedish
id
9002480
date added to LUP
2020-01-23 13:44:34
date last changed
2020-01-23 13:44:34
@misc{9002480,
 abstract   = {The possibility for the employer to order overtime work can sometimes be necessary for the business to work. However, during the recent years it has been reported of both a high amount of overtime working hours, and an insufficient organizational and social work environment combined with a high workload, in several sectors of the labor market. This essay aims to investigate the legal regulation on overtime work in the sense that the employer’s right to order overtime work is weighed to the obligations the employer has, making the work environment well-functioning. Correspondingly, the aim is also to clarify the employees’ rights and obligations in terms of overtime work. The research questions in this essay is therefor: Under what circumstances and to which extent can an employer order overtime work, and how far-reaching is the working duty for the employees when it comes to overtime work? Furthermore, to which extent is the employer’s right to order overtime work compatible with the obligation to be responsible for the work environment? The domestic protective legislation on this subject is described, and examples are given from collective agreements, since the working time regulation is dispositive, and the conditions therefor can vary a lot on different areas of agreements. However, the EU working time directive sets a minimum standard. Due to the purpose of the regulations, i.e. to limit the amount of overtime work hours and prevent illness at work, it is in the analysis questioned how the current extensive amount of overtime can be agreeable to this. The comprehensive view of the work environment that is emphasized in the preparatory works of the legislation, does not seem to be taken enough account today.},
 author    = {Tornerefelt, Elin},
 keyword   = {Arbetstid,arbetsmiljö,övertid,beordrad övertid,självpåtagen övertid,arbetsledningsrätt,arbetsskyldighet,organisatorisk och social arbetsmiljö,arbetsbelastning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön},
 year     = {2020},
}